Thông báo mời thầu

Mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh nội tiết trong giai đoạn chuyển giao

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:45 11/07/2024
Mã TBMT
IB2400216412-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh nội tiết trong giai đoạn chuyển giao
Gói thầu
Mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh nội tiết trong giai đoạn chuyển giao
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi thường xuyên
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh
Thời điểm đóng thầu
14:00 18/07/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
60 Ngày
Số quyết định phê duyệt
1124/QĐ-KSBT
Ngày phê duyệt
11/07/2024 10:42
Cơ quan ban hành quyết định
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
10:43 11/07/2024
đến
14:00 18/07/2024
Chi phí nộp E-HSDT
220.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu

Mở thầu vào
14:00 18/07/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Cam kết
Số tiền
5.000.000 VND
Bằng chữ
Năm triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 18/07/2024 (16/10/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hàng hóa:

Mẫu số 01A – Phạm vi cung cấp hàng hóa:

STT Tên hàng hoá Khối lượng Đơn vị tính Mô tả Địa điểm thực hiện Ngày giao hàng sớm nhất Ngày giao hàng muộn nhất Ghi chú
1 Dung dịch pha loãng mẫu dùng trong xét nghiệm huyết học 6 Thùng Theo quy định tại Chương V
2 Dung dịch ly giải dùng trong xét nghiệm huyết học 2 Lọ (Hộp) Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
3 Dung dịch pha rửa thường quy cho máy phân tích huyết học 3 Lọ (Hộp) Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
4 Dung dịch rửa mạnh dùng cho máy phân tích huyết học 1 Lọ (Hộp) Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
5 Hóa chất nội kiểm dùng trong máy phân tích huyết học 1 Lọ Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
6 Dung dịch rửa dùng trong khởi động và tắt máy phân tích huyết học 1 Lọ (Hộp) Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
7 Hóa chất GOT/AST sử dụng cho máy phân tích sinh hóa 6 Hộp Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
8 Hóa chất GPT/ALT sử dụng cho máy phân tích sinh hóa 6 Hộp Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
9 Hóa chất Urea sử dụng cho máy phân tích sinh hóa 5 Hộp Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
10 Hóa chất Creatinine sử dụng cho máy phân tích sinh hóa 3 Hộp Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
11 Hóa chất Glucose sử dụng cho máy phân tích sinh hóa 4 Hộp Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
12 Hóa chất Uric Acid sử dụng cho máy phân tích sinh hóa 1 Hộp Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
13 Hóa chất Calcium - A III sử dụng cho máy phân tích sinh hóa 2 Hộp Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
14 Hóa chất kiểm soát xét nghiệm định lượng 70 thông số xét nghiệm sinh hóa mức 2 6 Lọ Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
15 Hóa chất Triglycerides sử dụng cho máy phân tích sinh hóa 1 Hộp Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
16 Hóa chất Cholesterol sử dụng cho máy phân tích sinh hóa 2 Hộp Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
17 Que thử nước tiểu 10 thông số 500 Test Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
18 Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 42 thông số xét nghiệm sinh hóa mức 2 6 Lọ Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
19 Viên nén khử khuẩn bề mặt, khử khuẩn dụng cụ và thiết bị y tế 1 Hộp Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
20 T3 15 Hộp Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
21 FT4 15 Hộp Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
22 TSH 15 Hộp Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
23 Bilirubin Direct 1 Hộp Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
24 Bilirubin Total 1 Hộp Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
25 Proten total 1 Hộp Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
26 Test định lượng HbA1c 400 Test Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
27 HbA1c Control 20 Test Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
28 Ống nghiệm Heparin 800 Ống Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
29 Đầu côn trắng 5 - 10ul 1000 Cái Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
30 Giấy in máy phân tích huyết học 40 Cuộn Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
31 Cuvet 1000 Cái Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
32 Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng, không nhãn 2 Bao Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
33 Bơm tiêm nhựa 5ml tiệt trùng dùng 1 lần 4000 Cái Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
34 Ống nghiệm EDTA 500 Ống Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
35 Găng tay y tế latex có bột Size S 1000 Đôi Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
36 Đầu côn vàng 10 - 200ul 1000 Cái Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
37 Băng dính cá nhân y tế 1000 Cái Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
38 Gel siêu âm 3 Can Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
39 Giấy điện tim 6 cần 50 Tệp Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
40 Dây ga rô lấy máu dây rút có khóa nhựa 5 Cái Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
41 Giấy thấm 8 Hộp Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
42 Khẩu trang y tế 3 lớp 6 Hộp Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
43 Gel điện tim 10 Tube Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
44 Giấy in máy phân tích nước tiểu 30 Cuộn Theo quy định tại Chương V Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình như sau:

  • Có quan hệ với 74 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 2,74 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 76,09%, Xây lắp 0%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 23,91%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 82.826.134.376 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 79.425.155.392 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 4,11%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh nội tiết trong giai đoạn chuyển giao". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh nội tiết trong giai đoạn chuyển giao" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 13

Banner dai - thi trac nghiem dau thau

Hỗ trợ và báo lỗi

Hỗ trợ
Bạn cần hỗ trợ gì?
Báo cáo lỗi
Dữ liệu trên trang có lỗi? Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện ra gói thầu và KHLCNT chưa đáp ứng quy định về đấu thầu qua mạng nhưng DauThau.info cảnh báo lỗi hoặc cảnh báo sai.
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 6325 dự án đang đợi nhà thầu
  • 89 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 129 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 18526 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 30868 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây