Thông báo mời thầu

Mua sắm vật tư chính

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 13:29 19/09/2023
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm VTKT phục vụ nhiệm vụ theo các Lệnh sản xuất số 21/LSX-CKT, 15/LSX-CKT, 51/LSX-CKT, 53/LSX-CKT
Gói thầu
Mua sắm vật tư chính
Bên mời thầu
Chủ đầu tư
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi thường xuyên
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Ngân sách quốc phòng
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Các thông báo liên quan
Thời điểm đóng thầu
16:45 29/09/2023
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
45 Ngày
Số quyết định phê duyệt
1254/QĐ-NM
Ngày phê duyệt
13/09/2023 00:00
Cơ quan ban hành quyết định
NHÀ MÁY A42
Quyết định phê duyệt

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
13:26 19/09/2023
đến
16:45 29/09/2023
Chi phí nộp E-HSDT
330,000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu

Mở thầu vào
16:45 29/09/2023
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
26.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi sáu triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
75 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 29/09/2023 (13/12/2023)

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!

Danh sách hàng hóa:

Mẫu số 01A – Phạm vi cung cấp hàng hóa:

STT
Tên hàng hoá
Khối lượng
Đơn vị tính
Mô tả
Địa điểm dự án
Ngày giao hàng sớm nhất
Ngày giao hàng muộn nhất
Ghi chú
STT Tên hàng hoá Khối lượng Đơn vị tính Mô tả Địa điểm dự án Ngày giao hàng sớm nhất Ngày giao hàng muộn nhất Ghi chú
1 Bản lề 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V
2 Bản lề 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
3 Bu lông 4 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
4 Bu lông 3 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
5 Bu lông 120 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
6 Bu lông 1 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
7 Bu lông 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
8 Bu lông 4 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
9 Bu lông 6 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
10 Bu lông 6 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
11 Bu lông 16 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
12 Cao su tấm 8 M2 Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
13 Cao su tấm 4 M2 Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
14 Cao su tấm 4 M2 Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
15 Cụm lọc 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
16 Chốt 33 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
17 Chốt 4 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
18 Chốt 14 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
19 Chốt 12 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
20 Chốt chẻ 30 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
21 Chốt chẻ 10 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
22 Chốt chẻ 86 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
23 Chốt chẻ 822 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
24 Chốt chẻ 695 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
25 Chốt chẻ 522 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
26 Chốt chẻ 45 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
27 Chốt chẻ 30 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
28 Chốt chẻ 20 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
29 Chốt chẻ 210 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
30 Chốt chẻ 8 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
31 Chốt chẻ 360 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
32 Chốt chẻ 160 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
33 Chốt chẻ 72 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
34 Chốt hãm 12 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
35 Chụp cao su 14 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
36 Chụp cao su 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
37 Chụp cao su 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
38 Chụp nhựa 10 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
39 Dây cáp 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
40 Dây cáp 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
41 Dây cáp 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
42 Dây cáp 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
43 Dây cáp 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
44 Dây cáp 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
45 Dây cáp 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
46 Dây cáp 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
47 Dây cáp 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
48 Dây cáp 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
49 Dây cáp 5 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20
50 Dây cáp 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Nhà máy A42-Cổng 1 Sân bay Biên Hòa 7 20

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu NHÀ MÁY A42 như sau:

  • Có quan hệ với 34 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.17 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 100%, Xây lắp 0%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 35,622,672,176 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 35,006,944,597 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 1.73%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm vật tư chính". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm vật tư chính" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 6

aztest thi trac nghiem cho nhan vien
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Banner phai duoi - thi trac nghiem dau thau
Thống kê
  • 6085 dự án đang đợi nhà thầu
  • 667 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1159 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 17682 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 26911 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Phone icon ChatGPT icon
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây