Thông báo mời thầu

Mua sắm VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên đợt 2 năm 2024

Tìm thấy: 13:56 01/03/2024
Mã TBMT
IB2400033294-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên đợt 2 năm 2024
Gói thầu
Mua sắm VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên đợt 2 năm 2024
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi thường xuyên
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Chi phí giá thành SXKD điện năm 2024 của PCNĐ
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thực hiện tại
Thời điểm đóng thầu
16:00 11/03/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
120 Ngày
Số quyết định phê duyệt
Số 260/QĐ-PCNĐ
Ngày phê duyệt
29/02/2024 13:53
Cơ quan ban hành quyết định
Công ty Điện lực Nam Định
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
13:54 01/03/2024
đến
16:00 11/03/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu

Mở thầu vào
16:00 11/03/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh
Số tiền
65.000.000 VND
Bằng chữ
Sáu mươi lăm triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
150 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 11/03/2024 (08/08/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hàng hóa:

Mẫu số 01A – Phạm vi cung cấp hàng hóa:

STT Tên hàng hoá Khối lượng Đơn vị tính Mô tả Địa điểm thực hiện Ngày giao hàng sớm nhất Ngày giao hàng muộn nhất Ghi chú
1 Áp tô mát - MCCB 3 cực loại 150A 4 cái Theo quy định tại Chương V
2 Áp tô mát - MCCB 3 cực loại 600A 17 cái Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
3 Áp tô mát - MCCB 3 cực loại 630A 4 cái Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
4 Áp tô mát -MCCB 3 cực loại 1000A 2 cái Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
5 Biến dòng hạ thế 400/5A 12 cái Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
6 Biến dòng hạ thế 500/5A 12 cái Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
7 Biến dòng hạ thế 600/5A 55 cái Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
8 Biến dòng hạ thế 1000/5A 4 cái Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
9 Cầu chì tự rơi 22kV (bộ 3 pha) - Polymer 284 bộ Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
10 Cầu chì tự rơi 35kV (bộ 3 pha) - Polymer 38 bộ Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
11 Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 24kV 156 quả Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
12 Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 35kV 30 quả Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
13 Dây buộc cổ sứ nhôm 1x2,5 662.5 mét Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
14 Cáp Cu/PVC 1x35 76 mét Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
15 Cáp Cu/XLPE/PVC 1x50 175.5 mét Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
16 Cáp Cu/XLPE/PVC 1x185 36 mét Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
17 Cáp Cu/XLPE/PVC 1x240 36 mét Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
18 Dây AC 50/8 XLPE2.5/HDPE 771 Mét Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
19 Dây AC 50/8 XLPE4,3/HDPE 414 Mét Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
20 Sứ đứng Pinpost 24kV + ty sứ 891 quả Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
21 Sứ đứng Pinpost 35kV + ty sứ 711 quả Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
22 Sứ đứng polymer 22kV cả ty 317 quả Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
23 Chuỗi sứ néo đơn polymer 22kV 70kN (chưa gồm phụ kiện) 36 Chuỗi Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
24 Chuỗi sứ néo đơn polymer 22kV 120kN (chưa gồm phụ kiện) 133 Chuỗi Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
25 Chuỗi sứ néo đơn polymer 35kV 120kN (chưa gồm phụ kiện) 42 Chuỗi Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
26 Dây buộc đầu sứ đôi composite định hình cho dây ASVX 50 6 cái Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
27 Giáp buộc cổ sứ đơn Composite (35-50mm2) 176 cái Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
28 Giáp buộc cổ sứ đôi Composite (35-50mm2) 48 cái Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
29 Giáp buộc cổ sứ đơn Composite (70-95mm2) 30 cái Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
30 Giáp buộc cổ sứ đôi Composite (70-95mm2) 15 cái Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
31 Giáp buộc cổ sứ đơn composite (120-150mm2) 39 cái Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
32 Giáp buộc cổ sứ đôi Composite (120-150mm2) 132 cái Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
33 Kẹp đấu rẽ cho dây nhôm bọc 50 (Ghíp bọc MV IPC 50-95) 6 bộ Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
34 Dây thít nhựa ngoài trời chịu nhiệt 15751 cái Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
35 Ống bọc cách điện dây dẫn 35-50mm2 518 mét Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
36 Ống bọc cách điện 24kV sử dụng cho dây 50-120mm2 3162.1 mét Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
37 Ống bọc cách điện 24kV sử dụng cho dây 50-150mm2 163.2 mét Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
38 Ống bọc cách điện 35kV sử dụng cho dây 50-120mm2 64.5 mét Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
39 Dây chì 22KV-10A 39 dây Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
40 Dây chì 22KV-15A 30 dây Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
41 Dây chì 22KV-20A 42 dây Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
42 Dây chì 22KV-25A 15 dây Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
43 Dây ACSR -50/8 8006 mét Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
44 Dây ACSR -70/11 809.5 mét Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
45 Dây ACSR-120/19 15 mét Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
46 Đầu cốt đồng - 50 mm 211 cái Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
47 Đầu cốt đồng - 95 mm 100 cái Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
48 Đầu cốt đồng - 150 mm 100 cái Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
49 Đầu cốt đồng - 185 mm 62 cái Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180
50 Đầu cốt đồng -240mm 62 cái Theo quy định tại Chương V Kho Công ty Điện lực Nam Định 30 180

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC như sau:

  • Có quan hệ với 175 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 2.21 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 25.71%, Xây lắp 31.43%, Tư vấn 30.00%, Phi tư vấn 12.86%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 850.645.052.655 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 804.124.289.950 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 5.47%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên đợt 2 năm 2024". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên đợt 2 năm 2024" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 28

aztest thi nang bac nang luong quang cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 5664 dự án đang đợi nhà thầu
  • 819 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1499 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14749 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 28181 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây