Thông báo mời thầu

Thi công công trình: Sửa chữa Sửa chữa hàng rào khuôn viên trụ sở văn phòng Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 22:07 07/02/2024
Ghi chú: DauThau.INFO xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Mã TBMT
IB2400029952-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Sửa chữa hàng rào khuôn viên trụ sở văn phòng Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh
Gói thầu
Thi công công trình: Sửa chữa Sửa chữa hàng rào khuôn viên trụ sở văn phòng Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi thường xuyên
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2024
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh
Thời điểm đóng thầu
09:00 21/02/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
Số: 16/QĐ-PHHL
Ngày phê duyệt
05/02/2024 22:00
Cơ quan ban hành quyết định
Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh
Quyết định phê duyệt

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
22:04 07/02/2024
đến
09:00 21/02/2024
Chi phí nộp E-HSDT
220,000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Mở thầu

Mở thầu vào
09:00 21/02/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Cam kết
Số tiền
5.000.000 VND
Bằng chữ
Năm triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 21/02/2024 (20/06/2024)

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 SỬA CHỮA HÀNG RÀO PHÍA SAU
1.1 Dọn dẹp mặt bằng thi công gồm: phát quang cấy, phá hàng rào cũ,...... 4 công
1.2 Đào móng bằng máy đào 1,25m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất II 0.5877 100m3
1.3 Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95 0.1959 100m3
1.4 Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 4.3792 m3
1.5 Xây móng bằng đá hộc - Chiều dày ≤60cm, vữa XM M75, PCB40 29.8284 m3
1.6 Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật 0.2095 100m2
1.7 Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 1.5 m3
1.8 Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB30 3.1056 m3
1.9 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm 0.1199 tấn
1.10 Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật 1.2948 100m2
1.11 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.1377 tấn
1.12 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m 0.8428 tấn
1.13 Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 8.217 m3
1.14 Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng 0.9219 100m2
1.15 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.1728 tấn
1.16 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m 0.8083 tấn
1.17 Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 10.1547 m3
1.18 Xây tường thẳng bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 50.7078 m3
1.19 Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang - Chiều dày 1,5cm, vữa XM M75, XM PCB40 86.46 m2
1.20 Trát tường ngoài - Chiều dày 1,5cm, vữa XM M75, XM PCB40 775.983 m2

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHÂU ANH như sau:

  • Có quan hệ với 68 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.36 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 82.35%, Xây lắp 8.24%, Tư vấn 1.18%, Phi tư vấn 8.24%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 53,138,158,750 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 52,593,325,675 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 1.03%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công công trình: Sửa chữa Sửa chữa hàng rào khuôn viên trụ sở văn phòng Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công công trình: Sửa chữa Sửa chữa hàng rào khuôn viên trụ sở văn phòng Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 2130 dự án đang đợi nhà thầu
  • 77 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 103 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 5192 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 10873 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây