Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng

Tìm thấy: 19:29 26/09/2023
Mã TBMT
IB2300246672-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Nâng cấp, mở rộng và xây dựng hệ thống thoát nước dọc đường liên xã Phước Ngãi - Bảo Thạnh (ĐH.DK.04 đoạn từ ĐT.881 đến ĐH.16), xã Phước Ngãi, Bảo Thạnh, huyện Ba Tri
Gói thầu
Thi công xây dựng
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Ngân sách huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thực hiện tại
Thời điểm đóng thầu
20:00 06/10/2023
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
150 Ngày
Số quyết định phê duyệt
2705/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt
26/09/2023 19:21
Cơ quan ban hành quyết định
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri
Quyết định phê duyệt

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
19:27 26/09/2023
đến
20:00 06/10/2023
Chi phí nộp E-HSDT
330,000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình đường bộ

Mở thầu

Mở thầu vào
20:00 06/10/2023
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
186.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
180 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 06/10/2023 (03/04/2024)

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 Phần nền đường
1.1 Phát hoang hai bên tuyến đường 218.924 100m2
1.2 Đóng cừ tràm ngập đất 285.05 100m
1.3 Đóng cừ tràm đê quai không ngập đất 171.03 100m
1.4 Cừ tràm kẹp cổ 2280.4 md
1.5 Thép buộc đầu cừ đường kính =4mm 0.144 tấn
1.6 Đào nền đường 6.683 100m3
1.7 Đắp cát công trình K=0,85 3.117 100m3
1.8 Đắp cát nền đường K=0,98 2.07 100m3
1.9 Đắp đất dính taluy K=0,90 20.722 100m3
1.10 Cung cấp đất dính 759.507 m3
2 Phần mặt đường
2.1 Cán cấp phối đá dăm lớp dưới Dmax=37.5cm 10.96 100m3
2.2 Làm mặt đường đá 4×6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 15cm 192.68 100m2
2.3 Láng nhựa 2 lớp tiêu chuẩn nhựa 3.0kg/m2 176.257 100m2
3 Bó vỉa
3.1 Ván khuôn thép bê tông lót + bê tông bó vỉa và bó nền 28.662 100m2
3.2 Bê tông lót bó vỉa đá 1×2 B12.5 độ sụt 2-4 137.8 m3
3.3 Bê tông bó vỉa đá 1×2 B20 độ sụt 2-4 283.868 m3
4 An toàn giao thông
4.1 Biển báo
4.1.1 Đào đất trồng biển báo 3.36 m3
4.1.2 Bê tông móng biển báo, đá 1×2 B12.5 3.898 m3
4.1.3 Lắp đặt cột và biển báo phản quang 42 cái
4.1.4 Cung cấp trụ biển báo 134 md
4.1.5 Cung cấp biển báo tam giác 46 biển
4.1.6 Cung cấp biển báo tròn 2 biển
4.1.7 Cung cấp biển báo chữ nhật (tên cầu + tên đường) 2 biển
4.1.8 Cung cấp bulon D16×150 100 cái
4.2 Cọc tiêu
4.2.1 Cốt thép cọc tiêu đường kính=6mm 0.054 tấn
4.2.2 Cung cấp cốt thép D=10mm 0.174 tấn
4.2.3 Bê tông đúc sẵn cọc tiêu đá 1×2 B15 độ sụt 6-8 1.658 m3
4.2.4 Ván khuôn cọc tiêu 0.362 100m2
4.2.5 Đào đất trồng cọc tiêu 5.36 m3
4.2.6 Bê tông móng cọc tiêu, đá 1×2 B12.5 4.757 m3
4.2.7 Lắp đặt cọc tiêu 67 cái
4.2.8 Sơn cọc tiêu 2 lớp 29.648 m2
5 Hệ thống thoát nước
5.1 Phần hố ga
5.1.1 Đào đất để xây hố ga 3.034 100m3
5.1.2 Bê tông lót móng đá 1×2 B12.5 8.45 m3
5.1.3 Ván khuôn bê tông lót móng 0.26 100m2
5.1.4 Cốt thép hố ga đường kính=8mm 0.907 tấn
5.1.5 Cốt thép hố ga đường kính=10mm 7.744 tấn
5.1.6 Gia công thép hình mạ kẽm 1.497 tấn
5.1.7 Lắp dựng thép hình mạ kẽm 1.497 tấn
5.1.8 Ván khuôn thành hố ga 7.424 100m2
5.1.9 Bê tông hố ga đá 1×2 B20 độ sụt 6-8 84.827 m3
5.1.10 Gia công thép nắp thu nước hố ga 9.367 tấn

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ ĐÔNG DƯƠNG như sau:

  • Có quan hệ với 256 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 2.03 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 54.06%, Xây lắp 22.69%, Tư vấn 5.04%, Phi tư vấn 18.21%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 458,322,080,941 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 435,974,310,423 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 4.88%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 29

Banner chu ky so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Quảng cáo Chữ ký số
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Banner phai duoi - thi trac nghiem dau thau
Thống kê
  • 8214 dự án đang đợi nhà thầu
  • 1059 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1585 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 24270 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 35784 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây