Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng

Tìm thấy: 17:46 27/09/2023
Ghi chú: DauThau.INFO xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Mã TBMT
IB2300248337-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
nâng cấp, sửa chữa Trường Trung học phổ thông Thới Long
Gói thầu
Thi công xây dựng
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi thường xuyên
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Sự nghiệp giáo dục
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh
Thời điểm đóng thầu
09:00 04/10/2023
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
989/QĐ-SGDĐT
Ngày phê duyệt
26/09/2023 17:31
Cơ quan ban hành quyết định
Sở Giáo dục và đầo tạo thnahf phố Cần Thơ
Quyết định phê duyệt

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
17:39 27/09/2023
đến
09:00 04/10/2023
Chi phí nộp E-HSDT
220,000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình giáo dục, đào tạo

Mở thầu

Mở thầu vào
09:00 04/10/2023
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
20.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 04/10/2023 (01/02/2024)

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 Vệ sinh cạo rong rêu trên sê nô 269.25 m2
2 Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng (quét 02 lớp) 538.5 m2
3 Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cao ≤16m 11.9254 100m2
4 Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cao ≤16m (chỉ tính nhân công) 11.9254 100m2
5 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột 2307.983 m2
6 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - xà dầm, trần 719.987 m2
7 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột 3452.124 m2
8 Vệ sinh trần trong phòng học 759 m2
9 Bả bằng bột bả vào tường 2307.983 m2
10 Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần 719 m2
11 Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ 3026.983 m2
12 Bả bằng bột bả vào tường 3452.124 m2
13 Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ 3452.124 m2
14 Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 1 nước phủ 759 m2
15 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - kim loại 346.416 m2
16 Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ 346.416 m2
17 Phá dỡ nền gạch bị sụt lún 95 m2
18 Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 0.095 100m3
19 Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB40 4.75 m3
20 Lát nền, sàn tiết diện gạch 40x40cm, vữa XM M75, XM PCB30 95 m2
21 Tháo dỡ trần 48 m2
22 Làm trần bằng tấm nhựa khung nhôm nổi ô vuông 60x60cm (bao gồm VT+NC) 48 m2
23 Tháo dỡ trần 86 m2
24 Làm trần bằng tấm nhựa khung nhôm nổi ô vuông 60x60cm (bao gồm VT+NC) 86 m2
25 Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh khác 24 bộ
26 Lắp đặt két nước vệ sinh xí xổm 24 bộ
27 Tháo dỡ mái ngói chiều cao ≤16m 80.4 m2
28 Lợp mái ngói 13v/m2 120.6 m2
29 Đóng litô ngói 13v/m2 160.8 m2
30 Lắp dựng cầu phong bằng thép hộp mạ kẽm (40x40x1.2)mm 0.3924 tấn
31 Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cao ≤16m 10.26 100m2
32 Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cao ≤16m (chỉ tính nhân công) 10.26 100m2
33 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột 1473.641 m2
34 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột 451.005 m2
35 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - xà dầm, trần 355.21 m2
36 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - xà dầm, trần 237.6 m2
37 Bả bằng bột bả vào tường 1473.641 m2
38 Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần 355.21 m2
39 Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ 1828.851 m2
40 Bả bằng bột bả vào tường 451.005 m2
41 Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần 237.6 m2
42 Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ 688.605 m2
43 Vệ sinh cạo rong rêu trên sê nô 135.08 m2
44 Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng (quét 02 nước) 135.08 m2
45 Phá dỡ nền gạch bị sụt lún 254.88 m2
46 Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 0.2549 100m3
47 Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB40 12.744 m3
48 Lát nền, sàn tiết diện gạch 40x40cm, vữa XM M75, XM PCB30 254.88 m2

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ như sau:

  • Có quan hệ với 137 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 3.50 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 75.53%, Xây lắp 17.02%, Tư vấn 5.32%, Phi tư vấn 2.13%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 364,738,373,992 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 337,568,182,969 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 7.45%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 42

aztest thi trac nghiem cho nhan vien
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Quảng cáo Rada
Thống kê
  • 8345 dự án đang đợi nhà thầu
  • 1120 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1591 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 24414 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 35839 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây