Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng

Tìm thấy: 17:44 13/06/2024
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Mã TBMT
IB2400145305-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn phường 10
Gói thầu
Thi công xây dựng
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Ngân sách thành phố Vũng Tàu
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm đóng thầu
09:00 22/06/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
1478
Ngày phê duyệt
06/06/2024 17:40
Cơ quan ban hành quyết định
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
17:42 13/06/2024
đến
09:00 22/06/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình đường bộ

Mở thầu

Mở thầu vào
09:00 22/06/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh
Số tiền
27.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi bảy triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 22/06/2024 (20/10/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 Đắp đất nền đường tái lập cống bằng máy lu bánh thép 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98 (đất mua mới) 1.711 100m3
2 Thi công móng cấp phối đá dăm Dmax 25mm tái lập cống dày 25 cm 1.426 100m3
3 Tưới lớp dính bám mặt đường tái lập cống bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1,0 kg/m2 5.704 100m2
4 Đào đất nền đường phạm vi làm mới và vuốt nối loại 2, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp IV 2.526 100m3
5 Lu lèn nguyên thổ nền đường phạm vi làm mới và vuốt nối loại 2, (dày 30cm) bằng máy lu 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95 (HSNC=0; MTC:Bỏ máy ủi) 1.808 100m3
6 Đắp đất nền đường phạm vi làm mới và vuốt nối loại 2 bằng máy lu bánh thép 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98 (đất mua mới) 1.808 100m3
7 Thi công móng cấp phối đá dăm Dmax 25mm phạm vi làm mới và vị trí vuốt nối loại 2, dày 25 cm 1.506 100m3
8 Tưới lớp dính bám mặt đường phạm vi làm mới và vuốt nối loại 2, bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1,0 kg/m2 6.026 100m2
9 Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (loại C12,5), phạm vi làm mới và vuốt nối loại 2, chiều dày mặt đường đã lèn ép 5cm 6.026 100m2
10 Tưới lớp dính bám mặt đường, phạm vi mặt đường tăng cường, bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,5 kg/m2 5.476 100m2
11 Rải thảm mặt đường bê tông nhựa loại C12,5, phạm vi mặt đường tăng cường, chiều dày mặt đường đã lèn ép 4cm 11.18 100m2
12 Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, phạm vi vuốt nối loại 1, lượng nhựa 0,5 kg/m2 1.575 100m2
13 Rải thảm mặt đường bê tông nhựa loại C12,5, phạm vi vuốt nối loại 1, chiều dày mặt đường đã lèn ép 4cm 1.575 100m2
14 Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4 km, ôtô tự đổ 12 tấn 1.967 100tấn
15 Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển 1 km tiếp theo, ôtô tự đổ 12 tấn (HSMTC: 18,7-4) 1.967 100tấn
16 Cung cấp và lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 3m, đường kính 400mm, H30-XB80 18 đoạn ống
17 Cung cấp và lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 4m, đường kính 400mm, H30-XB80 34 đoạn ống
18 Cung cấp và lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 3m, đường kính 600mm, H30-XB80 4 đoạn ống
19 Cung cấp và lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 4m, đường kính 600mm, H30-XB80 9 đoạn ống
20 Đào móng phạm vi cống, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp IV 1.825 100m3
21 Đào móng phạm vi cống, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II 5.666 100m3
22 Đắp đất phạm vi cống bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 3.717 100m3
23 Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông mối nối cống đá 1x2, vữa bê tông mác 300 2.57 m3
24 Ván khuôn thép, ván khuôn mối nối cống 0.443 100m2
25 Nối ống bê tông bằng gioăng cao su, đường kính 400mm 43 mối nối
26 Nối ống bê tông bằng gioăng cao su, đường kính 600mm 11 mối nối
27 Cung cấp và lắp đặt gối cống đường kính 400mm 104 cái
28 Cung cấp và lắp đặt gối cống đường kính 600mm 26 cái
29 Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng đá 2x4, vữa bê tông mác 100 13.86 m3
30 Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông mương nước đá 1x2, vữa bê tông mác 250 31.374 m3
31 Ván khuôn thép, ván khuôn mương 2.293 100m2
32 Gia công, lắp dựng cốt thép mương đường kính <= 10mm 0.413 tấn
33 Gia công, lắp dựng cốt thép mương đường kính 10 1.007 tấn
34 Bao đay quét nhựa bitum 1 lớp bao tải 2 lớp nhựa chèn khe nứt mương 6.474 m2
35 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan đá 1x2, vữa bê tông mác 250 19.202 m3
36 Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, ván khuôn tấm đan 1.27 100m2
37 Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông tấm đan, cốt thép tấm đan D<10mm 1.255 tấn
38 Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông tấm đan, cốt thép tấm đan 10<=D<18=mm 1.039 tấn
39 Lắp đặt tấm đan bằng cần cẩu 252 cấu kiện
40 Đào đất thi công giếng thăm, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II 0.861 100m3
41 Đắp đất giếng thăm bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 0.422 100m3
42 Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông giếng thăm đá 1x2, vữa bê tông mác 250 (đỗ tại chỗ) 8.333 m3
43 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông đáy giếng thăm đá 1x2, vữa bê tông mác 250 13.832 m3
44 Lắp đặt đáy giếng thăm đúc sẵn 13 cấu kiện
45 Ván khuôn thép đỗ giếng thăm 1.255 100m2
46 Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt giếng thăm, đường kính cốt thép D<=10mm 0.18 tấn
47 Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép giếng thăm, đường kính cốt thép D>10mm 1.849 tấn
48 Công tác gia công lắp dựng cốt thép bậc thang D16, L=1,1m (nhúng kẻm nóng) 0.068 tấn
49 Cung cấp và Lắp đặt nắp gang D94, D=1,2 dày 75mm (Khung vuông âm nắp tròn gang cầu, KT 1200x1200x75mm nắp 940 (thông thủy 880) 13 Nắp
50 Cung cấp và lắp đặt hố thu KT (0,64x0,44x0,54) có chức năng ngăn mùi, chống muỗi 24 hố

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu như sau:

  • Có quan hệ với 123 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 2,37 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 1,54%, Xây lắp 73,85%, Tư vấn 21,54%, Phi tư vấn 3,08%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 141.188.757.839 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 126.307.161.954 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 10,54%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 19

Video Huong dan su dung dauthau.info

Hỗ trợ và báo lỗi

Hỗ trợ
Bạn cần hỗ trợ gì?
Báo cáo lỗi
Dữ liệu trên trang có lỗi? Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện ra gói thầu và KHLCNT chưa đáp ứng quy định về đấu thầu qua mạng nhưng DauThau.info cảnh báo lỗi hoặc cảnh báo sai.
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 6332 dự án đang đợi nhà thầu
  • 95 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 134 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 18530 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 30868 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây