Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng

Tìm thấy: 18:59 22/06/2024
Mã TBMT
IB2400187637-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Sửa chữa nền, mặt đường, rãnh dọc và gia cố lề đoạn Km8+700 - Km9+322 ĐT.261D
Gói thầu
Thi công xây dựng
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2024 tại Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm đóng thầu
16:00 01/07/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
299/QĐ-SGTVT
Ngày phê duyệt
13/06/2024 18:55
Cơ quan ban hành quyết định
Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
18:57 22/06/2024
đến
16:00 01/07/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình đường bộ

Mở thầu

Mở thầu vào
16:00 01/07/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh
Số tiền
56.000.000 VND
Bằng chữ
Năm mươi sáu triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 01/07/2024 (29/10/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01B. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 Nền đường Theo quy định tại Chương V
1.1 Đào nền đường 99.62 m3 Theo quy định tại Chương V
1.2 Đào cấp 13.00 m3 Theo quy định tại Chương V
1.3 Vét hữu cơ 42.47 m3 Theo quy định tại Chương V
1.4 Đào khuôn đường 899.56 m3 Theo quy định tại Chương V
1.5 Đắp nền đường 240.85 m3 Theo quy định tại Chương V
2 Mặt đường Theo quy định tại Chương V
2.1 Vá ổ gà bằng cấp phối đá dăm loại 2 4.36 m3 Theo quy định tại Chương V
2.2 Móng cấp phối đá dăm loại II phần cạp mặt đường và lề đường 703.75 m3 Theo quy định tại Chương V
2.3 Móng cấp phối đá dăm loại I phần cạp mặt đường và lề đường 422.25 m3 Theo quy định tại Chương V
2.4 Bù vênh mặt đường cũ bằng cấp phối đá dăm loại I 346.93 m3 Theo quy định tại Chương V
2.5 Tưới nhựa thấm bám bằng nhũ tương TCN 1,0kg/m2 4704.71 m2 Theo quy định tại Chương V
2.6 Thảm mặt đường Bê tông nhựa C16 dày 7cm 4704.71 m2 Theo quy định tại Chương V
2.7 Móng cấp phối đá dăm loại II phần vuốt nối vào đường dân sinh 13.54 m3 Theo quy định tại Chương V
2.8 Lớp giấy dầu cách ly 112.84 m2 Theo quy định tại Chương V
2.9 Mặt đường bê tông xi măng mác 250 20.31 m3 Theo quy định tại Chương V
3 Rãnh dọc Theo quy định tại Chương V
3.1 Đào móng rãnh dọc 1430.67 m3 Theo quy định tại Chương V
3.2 Đắp móng rãnh dọc 414.96 m3 Theo quy định tại Chương V
3.3 Đệm móng rãnh dọc bằng đá 1x2 phần rãnh dọc thường 114.11 m3 Theo quy định tại Chương V
3.4 Bê tông xi măng mác 150 đáy rãnh dọc thường 171.63 m3 Theo quy định tại Chương V
3.5 Xây thân rãnh bằng gạch không nung dày 22cm bằng vữa xi măng mác 75 239.29 m3 Theo quy định tại Chương V
3.6 Trát tường rãnh bằng vữa xi măng mác 75 dày 1cm 1089.10 m2 Theo quy định tại Chương V
3.7 Bê tông mác 200 mũ mố rãnh dọc thường 88.27 m3 Theo quy định tại Chương V
3.8 Gia công cốt thép mũ mố rãnh dọc thường D≤10mm 7363.33 kg Theo quy định tại Chương V
3.9 Bê tông mác 250 tấm bản rãnh dọc thường 127.83 m3 Theo quy định tại Chương V
3.10 Gia công cốt thép tấm bản rãnh dọc thường D<10mm 3475.48 kg Theo quy định tại Chương V
3.11 Gia công cốt thép tấm bản rãnh dọc thường 10≤D<18mm 16505.84 kg Theo quy định tại Chương V
3.12 Lắp đặt tấm bản kích thước (100x80x15)cm 1076.00 tấm Theo quy định tại Chương V
3.13 Đệm móng rãnh dọc bằng đá 1x2 phần rãnh dọc qua đường 6.60 m3 Theo quy định tại Chương V
3.14 Bê tông xi măng mác 200 đáy rãnh dọc qua đường 19.80 m3 Theo quy định tại Chương V
3.15 Bê tông thân rãnh dọc qua đường mác 200 13.39 m3 Theo quy định tại Chương V
3.16 Bê tông mác 200 mũ mố rãnh dọc qua đường 7.70 m3 Theo quy định tại Chương V
3.17 Gia công cốt thép mũ mố rãnh dọc qua đường D≤10mm 685.85 kg Theo quy định tại Chương V
3.18 Bê tông mác 250 tấm bản rãnh dọc qua đường 8.91 m3 Theo quy định tại Chương V
3.19 Gia công cốt thép tấm bản rãnh dọc qua đường D<10mm 531.30 kg Theo quy định tại Chương V
3.20 Gia công cốt thép tấm bản rãnh dọc qua đường 10≤D<18mm 1157.20 kg Theo quy định tại Chương V
3.21 Lắp đặt tấm bản kích thước (100x90x15)cm 55.00 tấm Theo quy định tại Chương V
4 Cống ngang Theo quy định tại Chương V
4.1 Đào móng cống 72.98 m3 Theo quy định tại Chương V
4.2 Đắp móng cống 26.85 m3 Theo quy định tại Chương V
4.3 Đệm móng cống bằng đá dăm 1x2 3.98 m3 Theo quy định tại Chương V
4.4 Bê tông móng cống mác 200 15.55 m3 Theo quy định tại Chương V
4.5 Bê tông thân cống, tường cánh mác 200 10.70 m3 Theo quy định tại Chương V
4.6 Gia công cốt thép mũ mố cống ngang D≤10mm 310.48 kg Theo quy định tại Chương V
4.7 Gia công cốt thép mũ mố cống ngang 10≤D<18mm 18.59 kg Theo quy định tại Chương V
4.8 Bê tông mũ mố cống ngang mác 200 4.78 m3 Theo quy định tại Chương V
4.9 Gia công cốt thép tấm bản rãnh dọc qua đường D<10mm 329.05 kg Theo quy định tại Chương V
4.10 Gia công cốt thép tấm bản cống ngang 10≤D<18mm 292.80 kg Theo quy định tại Chương V
4.11 Bê tông tấm bản mác 250 3.78 m3 Theo quy định tại Chương V

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên như sau:

  • Có quan hệ với 64 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,40 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 1,47%, Xây lắp 34,56%, Tư vấn 56,62%, Phi tư vấn 7,35%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 218.352.038.378 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 214.047.492.536 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 1,97%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 14

aztest thi nang bac nang luong quang cao

Hỗ trợ và báo lỗi

Hỗ trợ
Bạn cần hỗ trợ gì?
Báo cáo lỗi
Dữ liệu trên trang có lỗi? Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện ra gói thầu và KHLCNT chưa đáp ứng quy định về đấu thầu qua mạng nhưng DauThau.info cảnh báo lỗi hoặc cảnh báo sai.
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 6332 dự án đang đợi nhà thầu
  • 95 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 134 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 18530 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 30868 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây