Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng

Tìm thấy: 19:12 22/06/2024
Mã TBMT
IB2400163511-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Sửa chữa nền, mặt đường, rãnh dọc và gia cố lề đường đoạn Km1+00 - Km1+300; Km1+700 - Km4+241 ĐT.262
Gói thầu
Thi công xây dựng
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2024 tại Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm đóng thầu
16:00 01/07/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
301/QĐ-SGTVT
Ngày phê duyệt
13/06/2024 19:09
Cơ quan ban hành quyết định
Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
19:10 22/06/2024
đến
16:00 01/07/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình đường bộ

Mở thầu

Mở thầu vào
16:00 01/07/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh
Số tiền
130.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 01/07/2024 (29/10/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01B. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 Phần nền, mặt đường Theo quy định tại Chương V
1.1 Đào hữu cơ 279.30 m3 Theo quy định tại Chương V
1.2 Đào nền đường 9.03 m3 Theo quy định tại Chương V
1.3 Đào khuôn 3159.87 m3 Theo quy định tại Chương V
1.4 Đắp nền đường K95 124.12 m3 Theo quy định tại Chương V
1.5 Đắp nền đường K98 22.25 m3 Theo quy định tại Chương V
1.6 Xáo xới nền đường, lu lèn đầm chặt lại K98 2016.69 m3 Theo quy định tại Chương V
1.7 Đào móng rãnh 653.20 m3 Theo quy định tại Chương V
1.8 Đắp móng rãnh K95 223.41 m3 Theo quy định tại Chương V
1.9 Móng cấp phối đá dăm loại II dày 30cm 2039.24 m3 Theo quy định tại Chương V
1.10 Móng cấp phối đá dăm loại I dày 18cm 1223.55 m3 Theo quy định tại Chương V
1.11 Thảm mặt đường BTN C16 dày 5cm cùng lớp bù vênh 20096.34 m2 Theo quy định tại Chương V
1.12 Thảm mặt đường BTN C16 dày trung bình 2,5cm tại vị trí đầu, cuối tuyến 161.76 m2 Theo quy định tại Chương V
1.13 Tưới nhựa dính bám bằng nhũ tương TCN 0,5kg/m2, trên mặt đường cũ 20174.10 m2 Theo quy định tại Chương V
1.14 Thảm BTN C16, dày 7cm, trên phần cạp mở rộng 6797.48 m2 Theo quy định tại Chương V
1.15 Tưới nhựa thấm bám bằng nhũ tương TCN 1,0kg/m2, trên phần cạp mở rộng 6797.48 m2 Theo quy định tại Chương V
1.16 Vuốt BTN C16 hai bên mép đường 20.61 m3 Theo quy định tại Chương V
2 Sửa chữa mặt đường hư hỏng cục bộ Theo quy định tại Chương V
2.1 Cắt mặt đường bê tông nhựa cũ hư hỏng dày 7cm 170.58 m Theo quy định tại Chương V
2.2 Đào kết cấu cũ đã hư hỏng 54.82 m3 Theo quy định tại Chương V
2.3 Tưới nhựa thấm bám bằng nhũ tương TCN 1,0kg/m2 291.18 m2 Theo quy định tại Chương V
2.4 Thảm BTN C19, dày 7cm 207.18 m2 Theo quy định tại Chương V
2.5 Móng cấp phối đá dăm loại II dày 30cm 25.20 m3 Theo quy định tại Chương V
2.6 Móng cấp phối đá dăm loại I dày 18cm 15.12 m3 Theo quy định tại Chương V
3 Vuốt nối vào ngõ BTXM hiện trạng Theo quy định tại Chương V
3.1 Tưới nhựa dính bám bằng nhũ tương TCN 0,5kg/m2 287.62 m2 Theo quy định tại Chương V
3.2 Thảm mặt đường BTN C16 dày trung bình 2,5cm tại vị trí ngõ BTXM hiện trạng 287.62 m2 Theo quy định tại Chương V
4 An toàn giao thông Theo quy định tại Chương V
4.1 Sơn dẻo nhiệt phản quang dày 2mm màu vàng 142.50 m2 Theo quy định tại Chương V
4.2 Sơn dẻo nhiệt phản quang dày 2mm màu trắng 1134.92 m2 Theo quy định tại Chương V
4.3 Sơn dẻo nhiệt phản quang dày 4mm màu vàng 91.22 m2 Theo quy định tại Chương V
4.4 Biển báo tam giác các loại kích thước cạnh 900 mm 35.00 biển Theo quy định tại Chương V
4.5 Nhổ và trồng lại cột H 2.00 cột Theo quy định tại Chương V
4.6 Nhổ và trồng lại biển báo xe buýt 1.00 biển Theo quy định tại Chương V
5 Rãnh thoát nước thường Theo quy định tại Chương V
5.1 Đá dăm 1x2 đệm đáy móng dày 10cm 58.09 m3 Theo quy định tại Chương V
5.2 Bê tông đáy rãnh mác 150 dày 15cm 87.13 m3 Theo quy định tại Chương V
5.3 Xây thân rãnh bằng gạch không nung mác 10 dày 22cm bằng vữa xi măng mác 75 136.60 m3 Theo quy định tại Chương V
5.4 Trát tường rãnh bằng vữa xi măng mác 75 dày 1cm 620.91 m2 Theo quy định tại Chương V
5.5 Bê tông mũ mố mác 200 44.94 m3 Theo quy định tại Chương V
5.6 Gia công cốt thép mũ mố D≤10mm 3748.32 kg Theo quy định tại Chương V
5.7 Bê tông tấm bản mác 250 65.10 m3 Theo quy định tại Chương V
5.8 Gia công cốt thép tấm bản D<10mm 1770.04 kg Theo quy định tại Chương V
5.9 Gia công cốt thép tấm bản 10≤D<18mm 8406.32 kg Theo quy định tại Chương V
5.10 Lắp đặt tấm bản kích thước (100x80x15)cm 548.00 Tấm Theo quy định tại Chương V
6 Rãnh chịu lực Theo quy định tại Chương V
6.1 Đá dăm 1x2 đệm đáy móng dày 10cm 2.40 m3 Theo quy định tại Chương V
6.2 Bê tông đáy rãnh mác 200 dày 20cm 7.20 m3 Theo quy định tại Chương V
6.3 Bê tông thân cống mác 200 5.58 m3 Theo quy định tại Chương V
6.4 Bê tông mũ mố mác 200 2.81 m3 Theo quy định tại Chương V

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên như sau:

  • Có quan hệ với 66 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,42 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 1,47%, Xây lắp 34,56%, Tư vấn 56,62%, Phi tư vấn 7,35%, Hỗn hợp 0,00%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 257.756.109.407 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 252.503.163.328 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 2,04%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 10

Video Huong dan su dung dauthau.info

Hỗ trợ và báo lỗi

Hỗ trợ
Bạn cần hỗ trợ gì?
Báo cáo lỗi
Dữ liệu trên trang có lỗi? Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện ra gói thầu và KHLCNT chưa đáp ứng quy định về đấu thầu qua mạng nhưng DauThau.info cảnh báo lỗi hoặc cảnh báo sai.
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 6581 dự án đang đợi nhà thầu
  • 710 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1316 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 19562 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 33296 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây