Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng công trình

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 12:42 01/03/2024
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Nâng cấp nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường TH&THCS Cù Chính Lan
Gói thầu
Thi công xây dựng công trình
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Vốn ngân sách thành phố Hòa Bình từ năm 2023
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Các thông báo liên quan
Thời điểm đóng thầu
09:00 06/03/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
08/QĐ-PGD&ĐT
Ngày phê duyệt
20/02/2024 12:39
Cơ quan ban hành quyết định
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hòa Bình
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
12:40 01/03/2024
đến
09:00 06/03/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình giáo dục, đào tạo

Mở thầu

Mở thầu vào
09:00 06/03/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh
Số tiền
140.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm bốn mươi triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 06/03/2024 (04/07/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 NHÀ HIỆU BỘ
1.1 Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công - sản xuất bằng máy trộn. Bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 300 PCB40 164.709 m3
1.2 Vận chuyển cọc, cột bê tông bằng ô tô 12T, cự ly vận chuyển 1km 41.5845 10 tấn/1km
1.3 Ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc > 4m, kích thước cọc 30x30cm, đất cấp II 19.735 100m
1.4 Nối cọc bê tông cốt thép, kích thước cọc 30x30cm 181 mối nối
1.5 Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kW 6.696 m3
1.6 Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <= 10mm 9.3597 tấn
1.7 Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <= 18mm 12.393 tấn
1.8 Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính > 18mm 0.7059 tấn
1.9 Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn thép, ván khuôn cọc, cột 11.0892 100m2
1.10 Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II 2.8913 100m3
1.11 Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <= 1m, đất cấp II 27.115 m3
1.12 Lấp đất móng = 1/3 đất đào bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 1.0542 100m3
1.13 Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 1.9265 100m3
1.14 Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100 PCB30 29.9585 m3
1.15 Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót nền, đá 4x6, mác 100 41.8774 m3
1.16 Xây gạch bê tông không nung 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa XM M75 PCB30 5.0872 m3
1.17 Xây gạch bê tông không nung 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM M75 PCB30 33.3302 m3
1.18 Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250 PCB40 139.0985 m3
1.19 Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông giằng móng, đá 1x2, mác 250 PCB40 23.2994 m3
1.20 Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm 0.1529 tấn
1.21 Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm 8.0531 tấn
1.22 Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép > 18mm 2.2379 tấn
1.23 Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép giằng móng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m 0.4337 tấn
1.24 Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép giằng móng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m 0.0852 tấn
1.25 Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép giằng móng, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 6m 4.8187 tấn
1.26 Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột 3.2874 100m2
1.27 Ván khuôn thép. Ván khuôn giằng móng 2.1182 100m2
1.28 Xây gạch bê tông không nung 6,5x10,5x22cm, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 28m, vữa XM M75 PCB30 295.7168 m3
1.29 Xây tường thẳng gạch bê tông (10,5x6x22)cm, chiều dày 10,5cm, chiều cao <= 28m, vữa XM M75 PCB30 12.6029 m3
1.30 Xây gạch bê tông không nung 6,5x10,5x22, xây cột, trụ, chiều cao <= 28m, vữa XM M75 PCB30 14.8631 m3
1.31 Xây gạch bê tông không nung 6,5x10,5x22, xây bậc thang, chiều cao <= 28m, vữa XM M75 PCB30 3.762 m3
1.32 Gia công cửa đi mở quay nhôm Queen hệ 55, kính dán dày 6.38mm ( gồm cả phí vận chuyển + lắp đặt) 105.38 m2
1.33 Gia công cửa sổ mở trượt nhôm Queen, kính dán dày 6.38mm (gồm cả phí vận chuyển + lắp đặt) 46.8 m2
1.34 Gia công cửa sổ mở quay nhôm Queen hệ 55, kính dán dày 6.38mm (gồm cả phí vận chuyển + lắp đặt) 72.54 m2
1.35 Gia công cửa sổ mở hất nhôm Queen hệ 55, kính dán dày 6.38mm (gồm cả phí vận chuyển + lắp đặt) 56.03 m2
1.36 Gia công vách kính nhôm Queen hệ 55, kính 6.38mm ( gồm cả phí vận chuyển + lắp đặt) 36.81 m2
1.37 Phụ kiện Eurovn đồng bộ cho cửa đi mở quay 2 cánh khóa 1 điểm, bản lề cối đồng bộ 29 bộ
1.38 Phụ kiện Eurovn đồng bộ cho cửa đi mở quay 1 cánh khóa 1 điểm, bản lề cối đồng bộ 13 bộ
1.39 Phụ kiện Eurovn đồng bộ cho cửa sổ mở trượt, khóa chốt sập đồng bộ 30 bộ
1.40 Phụ kiện Eurovn đồng bộ cho cửa sổ mở quay 1 cánh tay cài đồng bộ 93 bộ
1.41 Phụ kiện Eurovn đồng bộ cho cửa sổ mở hất 1 cánh tay cài đồng bộ 113 bộ
1.42 Gia công cửa sắt, hoa sắt bằng thép hộp mạ kẽm 1.7561 tấn
1.43 Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ 174.4392 m2
1.44 Lắp dựng hoa sắt cửa 165.24 m2
1.45 Gia công lan can hành lang + cầu thang bằng INOX 304 1.6908 tấn
1.46 Lắp dựng lan can INOX 144.4886 m2
1.47 Tay vịn gỗ 60x120 38.4 m
1.48 Trụ cầu thang gỗ D160 cao 1200 4 cái
1.49 Gia công thang sắt 0.0204 tấn

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hòa Bình như sau:

  • Có quan hệ với 12 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.80 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0%, Xây lắp 100.00%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 24.045.249.000 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 23.852.604.000 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 0.80%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 27

Banner dai - thi trac nghiem dau thau
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 5416 dự án đang đợi nhà thầu
  • 786 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1423 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14637 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 27712 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây