Thông báo mời thầu

Thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2023, gói thầu số 1

Tìm thấy: 22:43 10/06/2023
Mã TBMT
IB2300117183-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Phi tư vấn
Tên dự án
Thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Biên Hoà năm 2023 do Phòng Quản lý đô thị thành phố Biên Hoà làm chủ đầu tư
Gói thầu
Thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2023, gói thầu số 1
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi thường xuyên
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Nguồn sự nghiệp thị chính, sự nghiệp giao thông năm 2023
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Theo đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Các thông báo liên quan
Thời điểm đóng thầu
10:00 30/06/2023
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
180 Ngày
Số quyết định phê duyệt
82/QĐ-PQLĐT.GT
Ngày phê duyệt
06/06/2023 22:41
Cơ quan ban hành quyết định
Phòng Quản lý đô thị thành phố Biên Hòa
Quyết định phê duyệt

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
22:42 10/06/2023
đến
10:00 30/06/2023
Chi phí nộp E-HSDT
330,000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu

Mở thầu vào
10:00 30/06/2023
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
2.300.000.000 VND
Bằng chữ
Hai tỷ ba trăm triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
210 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 30/06/2023 (26/01/2024)

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!

Danh sách hàng hóa:

Biểu mẫu mời thầu:

STT
Tên hàng hoá
Khối lượng
Đơn vị tính
Mô tả
Địa điểm dự án
Ngày giao hàng sớm nhất
Ngày giao hàng muộn nhất
Ghi chú
STT Tên hàng hoá Khối lượng Đơn vị tính Mô tả Địa điểm dự án Ngày giao hàng sớm nhất Ngày giao hàng muộn nhất Ghi chú
1 DUY TU SỬA CHỮA HT CHIẾU SÁNG + ĐÈN THGT + TRẠM BIẾN ÁP+ HỒ PHUN + HẦM CHUI TÂN PHONG Theo quy định tại Chương V
1.1 Hệ thống chiếu sáng Theo quy định tại Chương V
1.1.1 Đánh số cột 10800 cột Theo quy định tại Chương V
1.1.2 Thay bóng đèn tiết kiệm bằng thủ công 18 20W 450 bóng Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.3 Thay đuôi đèn E27 175 bóng Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.4 Thay bóng đèn led 50W 2 bóng Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.5 Thay bóng đèn cao áp Sudium 150W 21 bóng Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.6 Thay bóng đèn cao áp Sudium 250W 2 bóng Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.7 Thay bóng đèn cao áp 400W 11 bóng Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.8 Thay bóng đèn cao áp 1000W 6 bóng Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.9 Thay chấn lưu 150W 2 bộ Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.10 Thay chấn lưu 250W 2 bộ Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.11 Thay chấn lưu 400W 11 bộ Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.12 Thay chấn lưu 1000W 6 bộ Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.13 Thay bộ mồi, tụ kích 41 bộ Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.14 Thay tụ bù công suất 20-30 µƑ 11 bộ Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.15 Thay đuôi đèn cao áp E40 11 bộ Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.16 Thay cầu nhựa 100 quả Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.17 Thay cầu thuỷ tinh 2 quả Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.18 Thay bộ nhận lệnh và Block thiết bị ĐK chiếu sáng 2 bộ Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.19 Thay Aptomat 50A-80A 20 cái Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.20 Thay Aptomat 100A-200A 11 cái Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.21 Thay CB tép 90 cái Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.22 Thay Contactor (khởi động từ) 100-150A 11 bộ Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.23 Thay Contactor (khởi động từ) 50-80A 20 bộ Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.24 Thay relay 25 cái Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.25 Duy trì chóa, kính đèn cao áp 2 bộ Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.26 Xử lý chạm chập (sự cố nổi) 40 vụ Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.27 Xử lý chạm chập (sự cố chìm) 40 vụ Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.28 Lắp đặt cần đèn loại đường kính 60, dày 2mm, cao 1m, vươn 1,5m 20 cần đèn Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.29 Lắp đặt cần đèn loại đường kính 60, dày 2mm, cao 1,5m, vươn 2m 40 cần đèn Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.30 Lắp đặt cần đèn (vật tư thu hồi) 20 cần đèn Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.31 Lắp tiếp địa cho cột điện 230 bộ Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.32 Lắp đặt hệ thống tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo (cột sắt, dây dẫn đồng) 100 bộ Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.33 Làm đầu cáp khô 110 đầu cáp Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.34 Lắp cầu chì đuôi cá 200 cái Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.35 Luồn cáp cửa cột 20 đầu cáp Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.36 Lắp cửa cột 110 cái Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.37 Lắp bảng điện cửa cột (domino) 110 bảng Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.38 Lắp đèn pha Led (100-150W) 2 bộ Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.39 Lắp đèn pha Led (10-50W) 2 bộ Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.40 Lắp bộ đèn Led chiếu sáng đường 120W IP66 2 bộ Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.41 Lắp bộ đèn pha (vật tư thu hồi) 11 bộ Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.42 Lắp bộ đèn cao áp (vật tư thu hồi) 11 bộ Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.43 Lắp dựng cột đèn bê tông (BTLT 8,5m-F300; đỉnh: 140mm; đáy: 255mm) 10 cột Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.44 Lắp dựng cột đèn, cột thép, cột gang (Cột đèn trang trí đế gang thân nhôm cao 4m) 10 cột Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.45 Lắp dựng cột đèn bê tông (vật tư thu hồi) 10 cột Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.46 Lắp dựng cột đèn thép, gang (vật tư thu hồi) 10 cột Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.47 Lắp xà, rắc sứ (xà sắt dài 0,5m, 3 sứ ) 6 bộ Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365
1.1.48 Lắp xà, rắc sứ ( vật tư thu hồi) 6 bộ Theo quy định tại Chương V Thành Phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 365

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG như sau:

  • Có quan hệ với 104 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.26 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0.28%, Xây lắp 0.84%, Tư vấn 98.32%, Phi tư vấn 0.56%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 1,943,524,239,982 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 1,880,064,050,783 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 3.27%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2023, gói thầu số 1". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2023, gói thầu số 1" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 33

Banner chu ky so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Banner phai thi trac nghiem dau thau
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Quảng cáo Rada
Thống kê
  • 6073 dự án đang đợi nhà thầu
  • 664 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1147 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 17673 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 26904 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Phone icon ChatGPT icon
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây