Thông báo mời thầu

Tổ chức sự kiện Chương trình Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2024

Tìm thấy: 17:35 13/06/2024
Mã TBMT
IB2400172281-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Phi tư vấn
Tên dự án
Tổ chức sự kiện Chương trình Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2024
Gói thầu
Tổ chức sự kiện Chương trình Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2024
Bên mời thầu
Chủ đầu tư
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi thường xuyên
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Xã hội hóa của chương trình
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh
Thời điểm đóng thầu
08:30 20/06/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
30 Ngày
Số quyết định phê duyệt
201-2024/QĐ-BLĐ
Ngày phê duyệt
13/06/2024 17:32
Cơ quan ban hành quyết định
Báo Lao động
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
17:33 13/06/2024
đến
08:30 20/06/2024
Chi phí nộp E-HSDT
220.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu

Mở thầu vào
08:30 20/06/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Cam kết
Số tiền
6.000.000 VND
Bằng chữ
Sáu triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 20/06/2024 (19/08/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hàng hóa:

Biểu mẫu mời thầu:

STT Tên hàng hoá Khối lượng Đơn vị tính Mô tả Địa điểm thực hiện Ngày giao hàng sớm nhất Ngày giao hàng muộn nhất Ghi chú
1 Bọc lại toàn bộ bục và mặt sàn sân khấu 200 m2 Theo quy định tại Chương V
2 Bọc thảm đỏ 7 bậc lên xuống và thảm dẫn lối từ giữa hai hàng ghế lên sân khấu, từ hàng C lên 1 trọn gói Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
3 Diện tích nâng sàn sân khấu 250 ( cm) 20 M2 Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
4 Diện tích nâng sàn sân khấu 450 (cm). 22 M2 Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
5 Diện tích nâng sàn sân khấu lên 650 ( cm). 20 M2 Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
6 Rãnh line trên sàn cấp 1 20 Md Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
7 Banner thả tại sảnh Cung Việt Xô 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
8 Banner treo tại Sảnh ra vào Cung Việt Xô 1 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
9 In thẻ BTC và dây đeo 100 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
10 PG nữ mặc áo dài đỏ cao từ 1m65 8 người Theo quy định tại Chương V Báo Lao Động 2
11 Thuê áo dài PG phục vụ trao cúp và bằng chứng nhận 8 bộ Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
12 Khay và khăn phủ 6 bộ Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
13 Phông sao sân khấu 1 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
14 Phông đen sân khấu 1 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
15 MIXER DiGiCo S21 1 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
16 DiGiCo SD Rack 1 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
17 Loa XSL12 4 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
18 Loa XSL8 8 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
19 Loa VG-Sub 4 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
20 Loa 8S (Frontfill) 4 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
21 Monitor Max2 4 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
22 Wireless Microphones ShureUR4D 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
23 Wireless Microphones ShureULXD 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
24 Mic cổ ngỗng 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
25 Grand MA2 on PC 1 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
26 Lighting Btinder 4 5 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
27 Lighting Allure Profile 8 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
28 Beam230 18 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
29 Par Led 36 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
30 Par64 48 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
31 Cục công suất 5 cục Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
32 Cục XND - 8R3 2 cục Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
33 Cục chia tín hiệu ánh sáng DP - 8 IIIX 3 cục Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
34 Follow Led 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
35 Lighting Viper 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
36 Lighting Enco Performance CLD 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
37 Daylight 8 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
38 Smoke machine ZR35 2 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
39 Màn hình Led sự kiện 60 m2 Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
40 Bộ chia tín hiệu LED 1 bộ Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
41 Phướn dọc treo đường phố 44 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
42 Công treo - tháo phướn dọc 44 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
43 Băng Rôn đường phố 5 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
44 Công treo - tháo băng rôn 5 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
45 Xstandee(in và thi công, chân của báo) 7 Chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
46 Băng rôn treo tại hàng rào Báo Lao động trước ngày họp báo 1 chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
47 Hoa trang trí viền sân khấu 1 trọn gói Theo quy định tại Chương V Báo Lao Động 2
48 Hoa bục phát biểu 1 trọn gói Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
49 Hoa cài nhân vật 70 bông Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2
50 Giấy mời sự kiện 1100 chiếc Theo quy định tại Chương V Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 2

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Báo Lao động như sau:

  • Có quan hệ với 59 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,64 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 16,67%, Xây lắp 8,89%, Tư vấn 6,67%, Phi tư vấn 66,67%, Hỗn hợp 1,11%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 155.804.266.896 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 154.708.274.743 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 0,70%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tổ chức sự kiện Chương trình Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2024". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tổ chức sự kiện Chương trình Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2024" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 7

Banner dai - thi trac nghiem dau thau

Hỗ trợ và báo lỗi

Hỗ trợ
Bạn cần hỗ trợ gì?
Báo cáo lỗi
Dữ liệu trên trang có lỗi? Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện ra gói thầu và KHLCNT chưa đáp ứng quy định về đấu thầu qua mạng nhưng DauThau.info cảnh báo lỗi hoặc cảnh báo sai.
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 6325 dự án đang đợi nhà thầu
  • 89 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 129 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 18526 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 30868 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây