Thông báo mời thầu

Tổ chức sự kiện phục vụ Tháng cao điểm kết nối cung – cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2024

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 23:19 03/04/2024
Mã TBMT
IB2400072937-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Phi tư vấn
Tên dự án
In ấn, căng treo, lắp dựng các nội dung truyền thông trực quan; tổ chức sự kiện phục vụ Tháng cao điểm kết nối cung – cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2024
Gói thầu
Tổ chức sự kiện phục vụ Tháng cao điểm kết nối cung – cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2024
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi thường xuyên
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Kinh phí ngân sách tỉnh năm 2024, Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh
Thực hiện tại
Thời điểm đóng thầu
08:05 10/04/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
60 Ngày
Số quyết định phê duyệt
502/QĐ-TTDVVL
Ngày phê duyệt
03/04/2024 23:14
Cơ quan ban hành quyết định
Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
23:17 03/04/2024
đến
08:05 10/04/2024
Chi phí nộp E-HSDT
220.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu

Mở thầu vào
08:05 10/04/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Cam kết
Số tiền
7.000.000 VND
Bằng chữ
Bảy triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 10/04/2024 (09/07/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hàng hóa:

Biểu mẫu mời thầu:

STT Tên hàng hoá Khối lượng Đơn vị tính Mô tả Địa điểm thực hiện Ngày giao hàng sớm nhất Ngày giao hàng muộn nhất Ghi chú
1 Thuê màn hình LED (Phục vụ Khai mạc Tháng cao điểm kết nối cung cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2024) 10 m2 Theo quy định tại Chương V
2 Thuê bàn đại biểu (Phục vụ Khai mạc Tháng cao điểm kết nối cung cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2024) 20 Chiếc Theo quy định tại Chương V Trường Trung cấp dân tộc nội trú Thái Nguyên 40
3 Thuê sân khấu (Phục vụ Khai mạc Tháng cao điểm kết nối cung cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2024) 60 m2 Theo quy định tại Chương V Trường Trung cấp dân tộc nội trú Thái Nguyên 40
4 Thuê màn hình LED (Phục vụ Ngày hội việc làm tỉnh Thái Nguyên) 28 m2 Theo quy định tại Chương V Trường Trung cấp dân tộc nội trú Thái Nguyên 40
5 Thuê dựng nhà vòm (Phục vụ Ngày hội việc làm tỉnh Thái Nguyên) 560 m2 Theo quy định tại Chương V Trường Trung cấp dân tộc nội trú Thái Nguyên 40
6 Thuê ghế (Phục vụ Ngày hội việc làm tỉnh Thái Nguyên) 500 Chiếc Theo quy định tại Chương V Trường Trung cấp dân tộc nội trú Thái Nguyên 40
7 Thuê bàn ghế (Phục vụ Doanh nghiệp tuyển dụng) (Ngày hội việc làm tỉnh Thái Nguyên) 35 Bộ Theo quy định tại Chương V Trường Trung cấp dân tộc nội trú Thái Nguyên 40
8 Thuê gian hàng (Phục vụ Ngày hội việc làm tỉnh Thái Nguyên) 35 Gian Theo quy định tại Chương V Trường Trung cấp dân tộc nội trú Thái Nguyên 40
9 Thuê cabin phỏng vấn (Phục vụ Ngày hội việc làm tỉnh Thái Nguyên) 6 Cabin Theo quy định tại Chương V Trường Trung cấp dân tộc nội trú Thái Nguyên 40
10 Thuê hệ thống âm thanh, ánh sáng (Phục vụ Ngày hội việc làm tỉnh Thái Nguyên) 1 Bộ Theo quy định tại Chương V Trường Trung cấp dân tộc nội trú Thái Nguyên 40
11 Thuê màn hình LED (Phục vụ 05 Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp tại địa phương) 50 m2 Theo quy định tại Chương V Trường Trung cấp dân tộc nội trú Thái Nguyên 40
12 Thuê gian hàng (Phục vụ 05 Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp tại địa phương) 100 Gian Theo quy định tại Chương V Huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai, huyện Đại Từ, huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 40
13 Thuê bàn ghế (Phục vụ 05 Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp tại địa phương) 100 Bộ Theo quy định tại Chương V Huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai, huyện Đại Từ, huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 40
14 Thuê hệ thống âm ly, loa đài (Phục vụ 05 Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp tại địa phương) 5 Bộ Theo quy định tại Chương V Huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai, huyện Đại Từ, huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 40
15 Thuê dù bạt nhiều mầu (Phục vụ 05 Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp tại địa phương) 5 Chiếc Theo quy định tại Chương V Huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai, huyện Đại Từ, huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 40
16 Thuê màn hình LED (Phục vụ Ngày hội Việc làm, kết nối cung – cầu lao động) 10 m2 Theo quy định tại Chương V Huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai, huyện Đại Từ, huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 40
17 Thuê dù bạt nhiều mầu (Phục vụ Ngày hội Việc làm, kết nối cung – cầu lao động) 1 Chiếc Theo quy định tại Chương V Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên 40
18 Thuê gian hàng (Phục vụ Ngày hội Việc làm, kết nối cung – cầu lao động) 15 Gian Theo quy định tại Chương V Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên 40
19 Thuê bàn ghế (Phục vụ Ngày hội Việc làm, kết nối cung – cầu lao động) 15 Bộ Theo quy định tại Chương V Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên 40
20 Thuê sân khấu (Phục vụ Ngày hội Việc làm, kết nối cung – cầu lao động) 18 m2 Theo quy định tại Chương V Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên 40
21 Thuê hệ thống âm ly, loa đài (Sự kiện ngày hội tại trung tâm) 1 Bộ Theo quy định tại Chương V Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên 40
22 Thuê bàn đại biểu (Phục vụ Ngày hội Việc làm, kết nối cung – cầu lao động) 6 Chiếc Theo quy định tại Chương V Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên 40
23 Thuê ghế (Phục vụ Ngày hội Việc làm, kết nối cung – cầu lao động) 200 Chiếc Theo quy định tại Chương V Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên 40
24 Thuê gian hàng (Phục vụ 20 phiên giao dịch việc làm tại các địa phương) 40 Gian Theo quy định tại Chương V Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên 40
25 Thuê bàn ghế (Phục vụ 20 phiên giao dịch việc làm tại các địa phương) 40 Bộ Theo quy định tại Chương V Huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai, huyện Đại Từ, huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 40

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên như sau:

  • Có quan hệ với 11 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.40 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0%, Xây lắp 0%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 100.00%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 2.370.712.276 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 2.355.036.276 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 0.66%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tổ chức sự kiện phục vụ Tháng cao điểm kết nối cung – cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2024". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tổ chức sự kiện phục vụ Tháng cao điểm kết nối cung – cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2024" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 27

Banner chung thu so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 5415 dự án đang đợi nhà thầu
  • 786 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1423 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14637 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 27712 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây