Thông báo mời thầu

Toàn bộ phần xây lắp công trình

Tìm thấy: 17:30 26/09/2023
Ghi chú: DauThau.INFO xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Mã TBMT
IB2300246450-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng nhà văn hoá xóm 1-10 xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Gói thầu
Toàn bộ phần xây lắp công trình
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Ngân sách huyện hỗ trợ khi có điều kiện, ngân sách xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh
Thời điểm đóng thầu
15:00 03/10/2023
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
243/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt
26/09/2023 00:00
Cơ quan ban hành quyết định
UBND xã Nghi Xá
Quyết định phê duyệt

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
17:23 26/09/2023
đến
15:00 03/10/2023
Chi phí nộp E-HSDT
220,000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình văn hóa

Mở thầu

Mở thầu vào
15:00 03/10/2023
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
15.000.000 VND
Bằng chữ
Mười lăm triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 03/10/2023 (31/01/2024)

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 PHẦN MÓNG
1.1 Đào móng - Cấp đất II 78.11 1m3
1.2 Đào móng cột, trụ, hố - Cấp đất II 2.03 1m3
1.3 Đào xúc đất vào móng - Cấp đất II 1.85 100m3
1.4 Đắp đất độ chặt Y/C K = 0,85 1.85 100m3
1.5 Mua cát tôn nền bù lượng đất đắp còn thiếu 125.53 m3
1.6 Bê tông lót móng, M100, đá 4x6, PCB30 7.98 m3
1.7 Bê tông móng, M200, đá 1x2, PCB40 10.17 m3
1.8 Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật 0.42 100m2
1.9 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm 0.38 tấn
1.10 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm 0.61 tấn
1.11 Xây móng bằng đá hộc - Chiều dày ≤60cm, vữa XM M50, PCB40 48.32 m3
1.12 Xây móng bằng gạch đặc không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, vữa XM M50, PCB40 17.74 m3
1.13 Bê tông xà dầm, giằng nhà M200, đá 1x2, PCB40 4.64 m3
1.14 Bê tông lót móng, M100, đá 4x6, PCB30 21.5 m3
1.15 Lát gạch Granit bậc tam cấp, vữa XM M75, PCB40 41.91 m2
2 PHẦN CỘT
2.1 Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật 0.67 100m2
2.2 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.13 tấn
2.3 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m 0.43 tấn
2.4 Bê tông cột, M200, đá 1x2, PCB40 3.76 m3
3 PHẦN DẦM
3.1 Ván khuôn xà dầm, giằng 0.72 100m2
3.2 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.13 tấn
3.3 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m 0.82 tấn
3.4 Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, PCB40 7.21 m3
4 PHẦN SÀN
4.1 Ván khuôn sàn mái 0.9 100m2
4.2 Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m 0.73 tấn
4.3 Bê tông sàn mái M200, đá 1x2, PCB40 9.16 m3
5 PHẦN XÂY TƯỜNG
5.1 Xây tường thẳng bằng gạch đặc không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M50, PCB40 49.9 m3
5.2 Xây tường thẳng bằng gạch đặc không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤11cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M50, PCB40 3.21 m3
5.3 Xây cột, trụ bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M50, PCB40 4.08 m3
6 LANH TÔ
6.1 Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan 0.13 100m2
6.2 Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.01 tấn
6.3 Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m 0.07 tấn
6.4 Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, M200, đá 1x2, PCB40 0.81 m3
7 PHẦN MÁI
7.1 Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤18m 1.14 tấn
7.2 Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m 1.14 tấn
7.3 Xà gồ thép hình mạ kẽm 1.42 tấn
7.4 Lắp dựng xà gồ thép 1.42 tấn
7.5 Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ. Tôn chống nóng dày 0,4mm 3.18 100m2
7.6 Ke chống bão, bố trí 6 cái/m2. 1908 cái
8 PHẦN HOÀN THIỆN
8.1 Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 321.06 m2
8.2 Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 294.43 m2
8.3 Trát trần, vữa XM M75, PCB40 90.11 m2

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 236 như sau:

  • Có quan hệ với 8 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.22 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0%, Xây lắp 90.00%, Tư vấn 10.00%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 39,715,358,500 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 39,594,155,000 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 0.31%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Toàn bộ phần xây lắp công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Toàn bộ phần xây lắp công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 25

aztest thi trac nghiem cho nhan vien
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
QC sàn đấu thầu tư nhân
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Thống kê
  • 8764 dự án đang đợi nhà thầu
  • 1203 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1683 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 25289 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 36000 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây