Thông báo mời thầu

Xây lắp công trình

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 13:29 19/09/2023
Mã TBMT
IB2300236304-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Sửa chữa, bổ sung rãnh thoát nước dọc đoạn Km43+850 - Km50+350; Hoàn thiện hệ thống ATGT đoạn Km2+500 - Km12+250, Km44+00-Km45+550, Km72+00 - Km97+900; bổ sung cọc H đoạn Km56+00-Km72+00. Sửa chữa, cải tạo cống Km81+500, Quốc lộ 14C
Gói thầu
Xây lắp công trình
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi thường xuyên
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thực hiện tại
Thời điểm đóng thầu
16:00 29/09/2023
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
448/QĐ-SGTVT
Ngày phê duyệt
19/09/2023 13:25
Cơ quan ban hành quyết định
Sở GTVT kon Tum
Quyết định phê duyệt

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
13:27 19/09/2023
đến
16:00 29/09/2023
Chi phí nộp E-HSDT
330,000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình đường bộ

Mở thầu

Mở thầu vào
16:00 29/09/2023
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
120.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 29/09/2023 (27/01/2024)

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT
Mô tả công việc mời thầu
Khối lượng
Đơn vị tính
Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính
Ghi chú
STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 CỐNG HỘP KT(150X150)CM
1.1 Thân cống
1.1.1 Sản xuất, lắp đặt cốt thép ống cống đúc sẵn, đường kính ≤10mm 0.0392 tấn
1.1.2 Sản xuất, lắp đặt cốt thép ống cống đúc sẵn, đường kính =10mm 1.2055 tấn
1.1.3 Sản xuất, lắp đặt cốt thép ống cống đúc sẵn, đường kính ≤18mm 1.126 tấn
1.1.4 Sản xuất, lắp đặt cốt thép ống cống đúc sẵn, đường kính >18mm 0.0316 tấn
1.1.5 Bê tông thân cống đá 1x2 M250 10.4
1.1.6 Ván khuôn thép đổ bê tông thân cống 107.84 1m²
1.1.7 Bê tông lót móng thân cống đá 2x4 M150 dày 30cm 5.85
1.1.8 Ván khuôn móng 8.58 1m²
1.1.9 Thi công lớp đá đệm móng, loại đá Dmax ≤6 1.67
1.1.10 Lắp đặt cống hộp đơn quy cách 1500x1500mm 8 1 đoạn cống
1.1.11 Bê tông mối nối đá 1x2, vữa bê tông mác 250 0.09
1.1.12 Vữa XM mối nối cống M100 0.08
1.1.13 Vải tẩm nhựa đường 4.27
1.1.14 Gia công, lắp dựng cốt thép mối nối đường kính ≤10mm 0.0103 tấn
1.1.15 Quét nhựa bitum nóng vào tường 46.24
1.1.16 Đào móng công trình, đất cấp III 50.78 1m³
1.1.17 Cắt mặt đường bê tông asphalt, chiều dày lớp cắt ≤7cm 11 m
1.1.18 Đào bỏ đường cũ (tính đất c4) 13.9 1m³
1.1.19 Phá dỡ kết cấu bê tông 17.61
1.1.20 Xúc phế thải , (TT đất cấp IV) 17.61
1.1.21 Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 26.96 1m³
1.2 Hố thu
1.2.1 Bê tông hố thu đá 2x4, vữa bê tông mác 200 3.6
1.2.2 Bê tông móng rộng ≤250cm đá 2x4, vữa bê tông mác 200 3.53
1.2.3 Bê tông đà kiềng đá 1x2, vữa bê tông mác 250 0.52
1.2.4 Gia công, lắp dựng cốt thép đà kiềng đường kính ≤10mm 0.0355 tấn
1.2.5 Thi công lớp đá đệm móng, loại đá Dmax ≤6 1.06
1.2.6 Gia công, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn tường 35.06 1m²
1.2.7 Ván khuôn móng 6.72 1m²
1.2.8 Ván khuôn đà kiềng 4.62 1m²
1.2.9 Gia công bằng thép tấm làm lưới chắn rác 1.6108 tấn
1.2.10 Lắp đặt lưới thép (180x180x10)cm 2 cái
1.2.11 Bu lông D = 20mm 12 cái
1.2.12 Bê tông gờ chắn bánh đá 1x2, vữa bê tông mác 250 0.2
1.2.13 Ván khuôn gờ chắn bánh 2.56 1m²
1.2.14 Gia công, lắp dựng cốt thép gờ chắn bánh đường kính ≤10mm 0.0495 tấn
1.2.15 Sơn 2 lớp 3.38
1.2.16 Đào móng công trình, đất cấp III 57.72 1m³
1.2.17 Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 33.73 1m³
1.3 Bản quá độ lắp ghép
1.3.1 Bê tông bản quá độ đá 1x2, vữa bê tông mác 200 3.6
1.3.2 Thi công móng cấp phối đá dăm, lớp trên 5.04 1m³
1.3.3 Ván khuôn tấm đan 3.6 1m²
1.3.4 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bản quá độ ĐK <= 10 0.3928 tấn
1.3.5 Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn 12 cấu kiện
1.4 Hoàn trả mặt đường hiện hữu
1.4.1 BTXM mặt đường dày ≤25cm đá 1x2, vữa bê tông mác 350 7.54
1.4.2 Rải giấy dầu lớp cách ly 26.73 1m²

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Sở Giao thông vận tải Kon Tum như sau:

  • Có quan hệ với 13 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.50 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 5.88%, Xây lắp 23.53%, Tư vấn 17.65%, Phi tư vấn 52.94%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 15,601,260,904 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 15,483,117,937 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 0.76%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 7

aztest thi trac nghiem cho nhan vien
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Quảng cáo Chữ ký số
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Quảng cáo Rada
Thống kê
  • 6085 dự án đang đợi nhà thầu
  • 667 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1159 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 17682 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 26911 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Phone icon ChatGPT icon
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây