Thông báo mời thầu

Xây lắp công trình: Nhà văn hóa bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 00:09 04/04/2024
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Mã TBMT
IB2400071777-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Gói thầu
Xây lắp công trình: Nhà văn hóa bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm đóng thầu
10:00 15/04/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
120 Ngày
Số quyết định phê duyệt
157/QĐ-BQLDA&PTQĐ
Ngày phê duyệt
03/04/2024 17:31
Cơ quan ban hành quyết định
Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
00:07 04/04/2024
đến
10:00 15/04/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình văn hóa

Mở thầu

Mở thầu vào
10:00 15/04/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Cam kết
Số tiền
15.000.000 VND
Bằng chữ
Mười lăm triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
150 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 15/04/2024 (12/09/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 Nhà văn hóa
1.1 Phần móng
1.1.1 Đào móng công trình, đất cấp III 1.3329 100m3
1.1.2 Đào đất móng băng , đất cấp III 1.7466 m3
1.1.3 Đổ bê tông lót móng, mác 150 9.6124 m3
1.1.4 SXLD cốt thép móng, F <= 10mm 0.2072 tấn
1.1.5 Ván khuôn móng 0.24 100m2
1.1.6 Bê tông móng đá 1x2, mác 200 9.1632 m3
1.1.7 Cốt thép cổ cột, F <= 10mm 0.0594 tấn
1.1.8 Cốt thép cổ cột, F <= 18mm 0.3132 tấn
1.1.9 Ván khuôn cổ cột 0.2376 100m2
1.1.10 Bê tông cổ cột, đá 1x2, mác 250 1.9602 m3
1.1.11 Cốt thép giằng, dầm móng, F<= 10mm 0.3839 tấn
1.1.12 Cốt thép giằng, dầm móng, F <= 18mm, 1.1362 tấn
1.1.13 Ván khuôn giằng, dầm móng 0.6842 100m2
1.1.14 Bê tông giằng, dầm móng, đá 1x2, mác 200 11.289 m3
1.1.15 Xây gạch không nung móng, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 75 11.8143 m3
1.1.16 Xây gạch không nung móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75 12.3607 m3
1.1.17 Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 1.7462 100m3
1.1.18 Mua đất màu đổ bồn cây 1.5391 m3
1.1.19 Đổ bê tông nền, đá 1x2, mác 150 18.321 m3
1.2 Phần thân
1.2.1 Cốt thép cột, F <= 10mm 0.097 tấn
1.2.2 Cốt thép cột, F <= 18mm 0.5146 tấn
1.2.3 Ván khuôn cột 0.6688 100m2
1.2.4 Đổ bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250 3.6784 m3
1.2.5 Ván khuôn dầm, giằng 0.9437 100m2
1.2.6 Cốt thép dầm, giằng, F <= 10mm 0.4417 tấn
1.2.7 Cốt thép dầm, giằng, F <= 18mm 0.7349 tấn
1.2.8 Bê tông dầm, giằng, đá 1x2, mác 200 7.9983 m3
1.2.9 Ván khuôn sê nô 0.4244 100m2
1.2.10 Cốt thép sàn mái, F <=10mm 0.6605 tấn
1.2.11 Bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 200 3.6168 m3
1.2.12 Xây gạch tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75 38.7658 m3
1.2.13 Xây gạch ốp cột, vữa XM mác 75 0.8775 m3
1.3 Phần mái
1.3.1 Xây gạch không nung tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75 8.4823 m3
1.3.2 Xây gạch không nung tường thẳng, chiều dày <= 11cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75 2.7579 m3
1.3.3 SXLD Cốt thép xà dầm, giằng, F <= 10mm, chiều cao <= 28m 0.1973 tấn
1.3.4 Ván khuôn dầm, giằng 0.1715 100m2
1.3.5 Bê tông dầm, giằng, đá 1x2, mác 200 1.8866 m3
1.3.6 Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 9 m 0.7064 tấn
1.3.7 Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ <= 18 m 0.7064 tấn
1.3.8 Gia công xà gồ thép hộp mạ kẽm 0.6153 tấn
1.3.9 Lắp dựng xà gồ thép 0.6153 tấn
1.3.10 Bình sơn xịt mối hàn 16 bình
1.3.11 Lợp mái che tường bằng tôn múi chiều dầy 0,42mm 2.1911 100m2
1.3.12 SXLD tôn úp nóc 18.22 m
1.4 Phần hoàn thiện
1.4.1 Căng lưới thủy tinh gia cố tường gạch không nung 71.936 m2

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban QLDA các công trình huyện Mường Ảng như sau:

  • Có quan hệ với 54 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.18 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0%, Xây lắp 90.91%, Tư vấn 9.09%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 201.305.624.360 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 198.624.418.064 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 1.33%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp công trình: Nhà văn hóa bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp công trình: Nhà văn hóa bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 16

Banner chung thu so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 5415 dự án đang đợi nhà thầu
  • 786 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1424 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14637 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 27712 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây