Thông báo mời thầu

Xây lắp công trình: Nhà văn hoá bản Sẳng, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 23:58 03/04/2024
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Mã TBMT
IB2400068479-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Nhà Văn hóa bản Sẳng, xã Ngối Cáy
Gói thầu
Xây lắp công trình: Nhà văn hoá bản Sẳng, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm đóng thầu
10:15 14/04/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
120 Ngày
Số quyết định phê duyệt
155/QĐ-BQLDA&PTQĐ ngày 02/04/2024
Ngày phê duyệt
02/04/2024 17:57
Cơ quan ban hành quyết định
Ban quản lý dự án và phát triển quý đất huyện Mường Ảng
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
23:56 03/04/2024
đến
10:15 14/04/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình văn hóa

Mở thầu

Mở thầu vào
10:15 14/04/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Cam kết
Số tiền
15.000.000 VND
Bằng chữ
Mười lăm triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
150 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 14/04/2024 (11/09/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
101 Lắp đặt công tắc - 1 hạt trên 1 công tắc 1 cái
102 Lắp đặt hộp chia dây 5 hộp
103 Đế âm công tắc, ổ cắm 20 cái
104 Tủ điện tổng KT 250x150x90mm 1 cái
105 Con sơn đón điện 1 cái
106 Đào móng, đất cấp III 0.3494 m3
107 Bê tông lót, đá 1x2, mác 100 0.1127 m3
108 Xây móng, vữa XM mác 75 0.3478 m3
109 Cốt thép giằng móng, d<=10mm 0.0395 tấn
110 Ván khuôn giằng móng 0.0522 100m2
111 Bê tông giằng móng, đá 1x2, mác 200 0.5524 m3
112 Đắp đất nền nhà, k= 0,90 0.2329 m3
113 Bê tông nền, đá 1x2, mác 150 0.9062 m3
114 Xây tường thẳng, chiều dày <= 11cm, vữa XM mác 75 4.2154 m3
115 Cốt thép giằng, d<= 10mm 0.057 tấn
116 Ván khuôn giằng 0.0762 100m2
117 Bê tông giằng nhà, đá 1x2, mác 200 0.4191 m3
118 Gia công xà gồ thép 0.0316 tấn
119 Lắp dựng xà gồ thép 0.0316 tấn
120 Lợp mái che tường bằng tôn múi chiều dài bất kỳ 0.1122 100m2
121 Tôn úp nóc 3 md
122 Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 24.454 m2
123 Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 29.618 m2
124 Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,09m2, vữa XM mác 75 9.6115 m2
125 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, tiết diện gạch <= 0,16m2, vữa XM mác 75 23.004 m2
126 SX cửa khung nhôm, kính an toàn dầy 6,38mm 2.66 m2
127 Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm 2.66 m2
128 Sơn tường trong nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ 24.454 m2
129 Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ 29.618 m2
130 Lắp dựng dàn giáo ngoài 0.29 100m2
131 Đào bể tự hoại, đất cấp III 0.1675 100m3
132 Đổ bê tông lót móng, đá 1x2, mác 150 1.155 m3
133 Ván khuôn móng dài 0.0272 100m2
134 Cốt thép móng, d<= 10mm 0.0775 tấn
135 Bê tông móng, đá 1x2, mác 200 1.155 m3
136 Xây tường thẳng, vữa XM mác 75 4.493 m3
137 Cốt thép giằng, d<= 10mm 0.0417 tấn
138 Ván khuôn giằng 0.0322 100m2
139 Bê tông giằng, đá 1x2, mác 200 0.3683 m3
140 Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 25.9776 m2
141 Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp, dày 2cm, vữa XM mác 100 6.0416 m2
142 Cốt thép tấm đan 0.0589 tấn
143 Ván khuôn nắp đan 0.0233 100m2
144 Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 200 0.6011 m3
145 Lắp dđặt tấm đan 4 cái
146 Đắp đất nền móng công trình 0.0558 m3
147 Lắp đặt ống nhựa PPR, d=50mm 0.04 100m
148 Lắp đặt ống nhựa HDPE, d=25mm 0.3 100m
149 Lắp đặt ống nhựa PPR d=20mm 0.2 100m
150 Lắp đặt côn, cút nhựa PPR d=50mm 1 cái

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban QLDA các công trình huyện Mường Ảng như sau:

  • Có quan hệ với 54 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.18 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0%, Xây lắp 90.91%, Tư vấn 9.09%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 201.305.624.360 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 198.624.418.064 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 1.33%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp công trình: Nhà văn hoá bản Sẳng, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp công trình: Nhà văn hoá bản Sẳng, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 15

Banner chung thu so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 5416 dự án đang đợi nhà thầu
  • 786 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1423 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14637 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 27712 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây