Thông báo mời thầu

Xây lắp công trình thủy lợi bản Hua Nặm, xã Ẳng Cang

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 23:52 03/04/2024
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Mã TBMT
IB2400071389-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Thủy lợi bản Hua Nặm, xã Ẳng Cang
Gói thầu
Xây lắp công trình thủy lợi bản Hua Nặm, xã Ẳng Cang
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm đóng thầu
10:30 14/04/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
120 Ngày
Số quyết định phê duyệt
154/QĐ-BQLDA&PTQĐ ngày 01/4/2024
Ngày phê duyệt
01/04/2024 08:04
Cơ quan ban hành quyết định
Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
23:51 03/04/2024
đến
10:30 14/04/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình thủy lợi

Mở thầu

Mở thầu vào
10:30 14/04/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh
Số tiền
20.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
150 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 14/04/2024 (11/09/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
7.3 Đắp đất nền móng 27.88 m3
7.4 BTCT M150 Đáy kênh 5.48 m3
7.5 BTCT M150 Thành kênh 5.87 m3
7.6 BT lót M100 3.35 m3
7.7 Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy 2 lớp nhựa 1.81 m2
7.8 Ván khuôn thép móng 1.724 100m2
7.9 Thép D8 + D10 0.522 tấn
8 Kênh 30x40 tuyến nhánh
8.1 Đào đất móng, đất cấp III 410.4 m3
8.2 Đào đá cấp IV 50.89 m3
8.3 Đắp đất nền móng 88.5 m3
8.4 BTCT M150 Đáy kênh 17.17 m3
8.5 BTCT M150 Thành kênh 18.37 m3
8.6 BT lót M100 10.49 m3
8.7 Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy 2 lớp nhựa 5.67 m2
8.8 Ván khuôn thép móng 5.0959 100m2
8.9 Thép D8 + D6 1.634 tấn
8.10 LĐ ống HDPE D50 0.18 100m
9 Mố néo ống
9.1 Đào đá cấp III 0.14 m3
9.2 BT mố M200 0.21 m3
9.3 Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài 0.0088 100m2
10 Trụ đỡ ống
10.1 Đào đất móng băng, đất cấp III 14.49 m3
10.2 Đào đá cấp IV 3.2 m3
10.3 Đắp đất móng 8.59 m3
10.4 BT lót M100 0.26 m3
10.5 BT móng M200 3.46 m3
10.6 Ván khuôn thép móng 0.164 100m2
10.7 Đai ô mê ga D150 6 cái
10.8 Vít D14, L=15cm 12 cái
10.9 LĐ ống thép đen bằng phương pháp hàn, D110mm 0.005 100m
11 Cầu máng
11.1 Đào đá cấp IV 8.83 m3
11.2 Đắp đất móng 2.91 m3
11.3 BT M200 (Mố) 1.4 m3
11.4 BTCT M200 cầu máng 2.41 m3
11.5 BT lót M100 0.11 m3
11.6 Thép D10 thân CM 0.0834 tấn
11.7 Thép D12 thân CM 0.1137 tấn
11.8 Bu lông + Ê cu D12 32 cái
11.9 Ván khuôn cầu máng 0.1352 100m2
11.10 Ván khuôn mố 0.068 100m2
11.11 Thép nẹp t=5mm 0.54 m2
11.12 Cao su chống thấm 0.43 m2
12 Treo ống
12.1 Đào đá cấp IV 6.149 m3
12.2 Đào đất móng, đất cấp III 10.77 m3
12.3 Đắp đất móng 4.04 m3
12.4 BTCT M200 Cột 0.66 m3

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban QLDA các công trình huyện Mường Ảng như sau:

  • Có quan hệ với 54 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.18 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0%, Xây lắp 90.91%, Tư vấn 9.09%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 201.305.624.360 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 198.624.418.064 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 1.33%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp công trình thủy lợi bản Hua Nặm, xã Ẳng Cang". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp công trình thủy lợi bản Hua Nặm, xã Ẳng Cang" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 24

Video Huong dan su dung dauthau.info
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 5413 dự án đang đợi nhà thầu
  • 787 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1425 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14637 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 27713 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây