Thông báo mời thầu

Xây lắp + thiết bị công trình

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 03:01 29/05/2024
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Mã TBMT
IB2400145520-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo nhà văn hóa TDP Đàm Thuận Huy
Gói thầu
Xây lắp + thiết bị công trình
Bên mời thầu
Chủ đầu tư
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Ngân sách thành phố và ngân sách phường
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thực hiện tại
Thời điểm đóng thầu
15:00 08/06/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
60 Ngày
Số quyết định phê duyệt
68/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt
21/05/2024 00:00
Cơ quan ban hành quyết định
UBND phường Trần Phú
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
02:58 29/05/2024
đến
15:00 08/06/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình văn hóa

Mở thầu

Mở thầu vào
15:00 08/06/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh
Số tiền
30.000.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 08/06/2024 (06/09/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
3.2.26 Bê tông xà dầm, giằng nhà , chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 0.1619 m3
3.2.27 Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 17.48 m2
3.2.28 Trát granitô tay vịn lan can, cầu thang dày 2,5cm, vữa XM cát mịn M75, XM PCB40 3.496 m2
3.3 Vệ sinh tầng 1
3.3.1 Xây tường thẳng bằng gạch BTKN 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 4.8158 m3
3.3.2 Xây tường thẳng bằng gạch BTKN 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤11cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 0.8272 m3
3.3.3 Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 10.335 m2
3.3.4 Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 10.014 m2
3.3.5 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 3.014 m2
3.3.6 Đắp cát công trình , độ chặt Y/C K = 0,85 0.0025 100m3
3.3.7 Bê tông nền , M150, đá 1x2, PCB40 1.0933 m3
3.3.8 Lát nền, sàn gạch - gạch granit 300x300, vữa XM M75, PCB40 4.96 m2
3.3.9 Ốp tường trụ, cột - gạch granit 300x600, vữa XM M75, PCB40 27.02 m2
3.4 Thang + vệ sinh tầng 1 trong nhà
3.4.1 Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng 0.0519 100m2
3.4.2 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.0084 tấn
3.4.3 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m 0.0594 tấn
3.4.4 Bê tông xà dầm, giằng nhà , chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 0.3502 m3
3.4.5 Ván khuôn gỗ sàn mái 0.0493 100m2
3.4.6 Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m 0.0665 tấn
3.4.7 Bê tông sàn mái , bê tông M250, đá 1x2, PCB40 0.4928 m3
3.4.8 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 10.1176 m2
3.4.9 Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng 4.928 m2
3.4.10 Láng nền, sàn không đánh màu, dày 2cm, vữa XM M100, PCB40 4.928 m2
3.5 Hội trường lớn
3.5.1 Đào móng , chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III 0.0294 100m3
3.5.2 Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy 0.1366 100m2
3.5.3 Bê tông lót móng , chiều rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 0.5536 m3
3.5.4 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm 0.0285 tấn
3.5.5 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm 0.1601 tấn
3.5.6 Bê tông móng , chiều rộng ≤250cm, M250, đá 1x2, PCB40 1.1458 m3
3.5.7 Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật 0.103 100m2
3.5.8 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.0126 tấn
3.5.9 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m 0.0802 tấn
3.5.10 Bê tông cột , TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 0.5663 m3
3.5.11 Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng 0.2467 100m2
3.5.12 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.0299 tấn
3.5.13 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m 0.1433 tấn
3.5.14 Bê tông xà dầm, giằng nhà , chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 1.2844 m3
3.5.15 Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng 0.0602 100m2
3.5.16 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.0081 tấn
3.5.17 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m 0.0373 tấn
3.5.18 Bê tông xà dầm, giằng nhà , chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 0.5036 m3
3.5.19 Ván khuôn gỗ sàn mái 0.3323 100m2
3.5.20 Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m 0.6225 tấn
3.5.21 Bê tông sàn mái , bê tông M250, đá 1x2, PCB40 3.3259 m3
3.5.22 Ván khuôn gỗ sàn mái 0.1602 100m2
3.5.23 Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m 0.0689 tấn
3.5.24 Bê tông sàn mái , bê tông M250, đá 1x2, PCB40 1.6021 m3
3.5.25 Xây tường thẳng bằng gạch BTKN 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 17.8475 m3

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu UBND phường Trần Phú như sau:

  • Có quan hệ với 10 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,50 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0,00%, Xây lắp 100,00%, Tư vấn 0,00%, Phi tư vấn 0,00%, Hỗn hợp 0,00%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 6.742.851.000 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 6.736.878.000 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 0,09%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp + thiết bị công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp + thiết bị công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 17

Banner dai - thi trac nghiem dau thau
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 7183 dự án đang đợi nhà thầu
  • 842 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1422 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 20008 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 34337 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây