Thông báo mời thầu

XL-TB 01/2024: Sửa chữa tầng một khối nhà C1

Tìm thấy: 16:44 13/06/2024
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Mã TBMT
IB2400171716-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Gói thầu
XL-TB 01/2024: Sửa chữa tầng một khối nhà C1
Bên mời thầu
Chủ đầu tư
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm đóng thầu
17:00 22/06/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
120 Ngày
Số quyết định phê duyệt
823/QĐ-BVTN
Ngày phê duyệt
12/06/2024 15:41
Cơ quan ban hành quyết định
Bệnh viện Thống Nhất
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
16:43 13/06/2024
đến
17:00 22/06/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình y tế

Mở thầu

Mở thầu vào
17:00 22/06/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh
Số tiền
33.000.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi ba triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
150 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 22/06/2024 (19/11/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
8.4 Dây điện CV 2x1.5mm2 Cu/PVC 110 m
8.5 Ống luồn dây PVC D16 55 m
9 HỆ THỐNG BÁO GỌI Y TÁ
9.1 Cáp tín hiệu CAT6 268 m
9.2 Ống luồn dây PVC D16 241 m
9.3 Lắp đặt máy chủ trực chuông báo 1 trung tâm
9.4 Lắp đặt bộ điều khiển trung tâm 1 bộ
9.5 Lắp đặt nút gọi y tá tích hợp đàm thoại 14 cái
9.6 Lắp đặt dây giật khẩn cấp nhà vệ sinh 7 cái
9.7 Lắp đặt đèn báo hành lang 2 màu 7 đèn
9.8 Lắp đặt nút hiện diện y tá 7 cái
9.9 Lắp đặt bộ phân phối tín hiệu phòng 4 bộ
10 THIẾT BỊ VỆ SINH
10.1 Cung cấp lắp đặt bồn cầu 8 bộ
10.2 Cung cấp lắp đặt lavabo 8 bộ
10.3 Lắp đặt vòi rửa 1 vòi 9 bộ
10.4 Cung cấp lắp đặt vòi xịt 8 bộ
10.5 Lắp đặt gương soi 8 cái
10.6 Lắp đặt phễu thu D90 8 cái
10.7 Cung cấp lắp đặt vòi sen 8 bộ
10.8 Cung cấp lắp đặt hộp đựng giấy 9 cái
10.9 Cung cấp lắp đặt kệ treo khăn 9 cái
11 ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC
11.1 Lắp đặt ống nhựa PPR DN20 0.84 100m
11.2 Lắp đặt ống nhựa PPR DN25 0.11 100m
11.3 Lắp đặt ống nhựa PPR DN32 0.14 100m
11.4 Lắp đặt ống nhựa PPR DN40 0.42 100m
11.5 Lắp đặt ống nhựa PVC DN100 0.025 100m
11.6 Tê PPR DN40/20 5 cái
11.7 Co PPR DN40 5 cái
11.8 Nối giảm PPR DN40/32 1 cái
11.9 Tê PPR DN32-20 3 cái
11.10 Co PPR DN20 90 cái
11.11 Tê PPR DN20 17 cái
11.12 Nối giảm DN32-25 1 cái
11.13 Nối giảm DN25-20 1 cái
11.14 Co ren trong PPR DN20 26 cái
11.15 Van khóa PPR D40 1 cái
11.16 Van khóa DN20 9 cái
12 ĐƯỜNG ỐNG THOÁT NƯỚC
12.1 Lắp đặt ống nhựa uPVC DN60 0.56 100m
12.2 Lắp đặt ống nhựa uPVC DN114 0.48 100m
12.3 Lắp đặt ống nhựa uPVC DN168 0.02 100m
12.4 Lắp đặt tê xiên uPVC DN168-114 2 cái
12.5 Lắp đặt tê xiên uPVC DN60 2 cái
12.6 Lắp đặt tê uPVC DN60 36 cái
12.7 Lắp đặt co uPVC DN60 15 cái
12.8 Lắp đặt co uPVC DN114 6 cái
12.9 Lắp nút bịt nhựa uPVC DN60 2 cái
12.10 Lắp nút bịt nhựa uPVC DN114 2 cái

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Bệnh viện Thống Nhất như sau:

  • Có quan hệ với 646 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 5,17 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 79,55%, Xây lắp 4,04%, Tư vấn 1,35%, Phi tư vấn 14,83%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 2%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 10.128.514.272.414 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 5.280.748.033.463 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 47,86%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "XL-TB 01/2024: Sửa chữa tầng một khối nhà C1". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "XL-TB 01/2024: Sửa chữa tầng một khối nhà C1" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 9

Banner dai - thi trac nghiem dau thau

Hỗ trợ và báo lỗi

Hỗ trợ
Bạn cần hỗ trợ gì?
Báo cáo lỗi
Dữ liệu trên trang có lỗi? Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện ra gói thầu và KHLCNT chưa đáp ứng quy định về đấu thầu qua mạng nhưng DauThau.info cảnh báo lỗi hoặc cảnh báo sai.
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 6332 dự án đang đợi nhà thầu
  • 95 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 134 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 18530 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 30868 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây