Thông báo mời thầu

XL: Thi công xây dựng

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:44 13/06/2024
Mã TBMT
IB2400171585-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Nâng cấp, sửa chữa rạch Ông Đẽo
Gói thầu
XL: Thi công xây dựng
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thực hiện tại
Thời điểm đóng thầu
09:00 01/07/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
60 Ngày
Số quyết định phê duyệt
941/QĐ-QLDA
Ngày phê duyệt
13/06/2024 00:00
Cơ quan ban hành quyết định
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
16:42 13/06/2024
đến
09:00 01/07/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình đường bộ

Mở thầu

Mở thầu vào
09:00 01/07/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh
Số tiền
400.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn trăm triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 01/07/2024 (29/09/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01B. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 Nạo vét Rạch Theo quy định tại Chương V
1.1 Nạo vét Theo quy định tại Chương V
1.1.1 Phát quang 136.9 100m2 Theo quy định tại Chương V
1.1.2 Chặt cây đường kính ≤ 20cm 61 cây Theo quy định tại Chương V
1.1.3 Đào gốc cây đường kính ≤ 20cm 61 gốc cây Theo quy định tại Chương V
1.1.4 Chặt cây đường kính ≤ 30cm 14 cây Theo quy định tại Chương V
1.1.5 Đào gốc cây đường kính ≤ 30cm 14 gốc cây Theo quy định tại Chương V
1.1.6 Chặt cây đường kính ≤ 50cm 19 cây Theo quy định tại Chương V
1.1.7 Đào gốc cây đường kính ≤ 50cm 19 gốc cây Theo quy định tại Chương V
1.1.8 Chặt cây đường kính ≤ 70cm 2 cây Theo quy định tại Chương V
1.1.9 Đào gốc cây đường kính ≤ 70cm 2 gốc cây Theo quy định tại Chương V
1.1.10 Đào bụi tre đường kính > 80cm 12 bụi Theo quy định tại Chương V
1.1.11 Nạo vét, bóc phong hóa bằng máy đào 0,4m3 trên phao thép 60T 33.185 100m3 Theo quy định tại Chương V
2 Vận chuyển đất đi đỗ Theo quy định tại Chương V
2.1 Nạo vét Theo quy định tại Chương V
2.1.1 Trung chuyển bùn đến bãi tập kết, cự ly trung bình <=700m 33.185 100m3 Theo quy định tại Chương V
2.1.2 Xúc bùn từ phao thép lên bãi tập kết bằng máy đào 1,25m3 33.185 100m3 Theo quy định tại Chương V
2.1.3 Phao thép 60T 29.203 ca Theo quy định tại Chương V
2.1.4 Xúc bùn từ bãi tập kết lên xe bằng máy đào 1,25m3 33.185 100m3 Theo quy định tại Chương V
2.2 Gia cố kênh + nạo vét đắp bờ + đào nền đường Theo quy định tại Chương V
2.2.1 Trung chuyển bùn đất đến bãi tập kết, cự ly trung bình <=700m 21.662 100m3 Theo quy định tại Chương V
2.2.2 Xúc bùn đất từ bãi tập kết lên xe bằng máy đào 1,25m3 21.662 100m3 Theo quy định tại Chương V
2.3 Vận chuyển bãi đỗ Theo quy định tại Chương V
2.3.1 Vận chuyển bùn đất cự ly <=1km bằng ô tô 12T 54.847 100m3 Theo quy định tại Chương V
2.3.2 Vận chuyển bùn đất tiếp cự ly 4Km bằng ô tô 12T 54.847 100m3/km Theo quy định tại Chương V
2.3.3 Vận chuyển bùn đất tiếp cự ly 10Km bằng ô tô 12T 54.847 100m3/km Theo quy định tại Chương V
3 Gia cố kênh Theo quy định tại Chương V
3.1 Phần ốp mái Theo quy định tại Chương V
3.1.1 Bê tông tấm lát mái B15 đá 1x2 626.352 m3 Theo quy định tại Chương V
3.1.2 Ván khuôn tấm lát mái 82.832 100m2 Theo quy định tại Chương V
3.1.3 Lắp đặt tấm lát mái 42609 cái Theo quy định tại Chương V
3.1.4 Đá dăm đệm 277.312 m3 Theo quy định tại Chương V
3.1.5 Rải vải địa kỹ thuật (mái gia cố) 88.618 100m2 Theo quy định tại Chương V
3.1.6 Đóng cọc tràm bằng máy đào 671.963 100m Theo quy định tại Chương V
3.1.7 Bao tải cát (thi công dưới nước) 772.466 m3 Theo quy định tại Chương V
3.1.8 Đào đất 18.412 100m3 Theo quy định tại Chương V
3.1.9 Đắp đất K=0,90 (đất mua) 29.382 100m3 Theo quy định tại Chương V
3.2 Dầm chặn chân – Thảm đá gia cố đáy – Dầm dọc 2 bên mái Theo quy định tại Chương V
3.2.1 Lớp lót đá 4x6 dày 10cm 54.28 m3 Theo quy định tại Chương V
3.2.2 Bê tông lót đá 1x2 B12.5 54.28 m3 Theo quy định tại Chương V
3.2.3 Ván khuôn dầm 6.79 100m2 Theo quy định tại Chương V
3.2.4 Bê tông cốt thép dầm đá 1x2, B20 162.84 m3 Theo quy định tại Chương V
3.2.5 Cốt thép dầm D<=10mm 3.29 tấn Theo quy định tại Chương V
3.2.6 Cốt thép dầm D<=18mm 7.789 tấn Theo quy định tại Chương V
3.2.7 Đóng cừ tràm bằng máy đào 1548.334 100m Theo quy định tại Chương V
3.2.8 Đóng cừ bạch đàn bằng máy đào 608.468 100m Theo quy định tại Chương V
3.2.9 Thảm đá 1x6x0,3 181 rọ Theo quy định tại Chương V
3.3 Tường chăn BTCT Theo quy định tại Chương V
3.3.1 Đóng cọc tràm 492.164 100m Theo quy định tại Chương V
3.3.2 Đắp cát phủ đầu cừ 80.948 m3 Theo quy định tại Chương V

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn như sau:

  • Có quan hệ với 383 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,61 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 6,51%, Xây lắp 63,45%, Tư vấn 14,08%, Phi tư vấn 15,97%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 2.982.639.763.137 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 2.925.415.060.068 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 1,92%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "XL: Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "XL: Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 23

Banner dai - thi trac nghiem dau thau

Hỗ trợ và báo lỗi

Hỗ trợ
Bạn cần hỗ trợ gì?
Báo cáo lỗi
Dữ liệu trên trang có lỗi? Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện ra gói thầu và KHLCNT chưa đáp ứng quy định về đấu thầu qua mạng nhưng DauThau.info cảnh báo lỗi hoặc cảnh báo sai.
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 6325 dự án đang đợi nhà thầu
  • 89 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 129 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 18526 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 30868 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây