Đăng ký gói phần mềm VIP
Lựa chọn Đăng ký
Gói SIEUVIP

Siêu công cụ dành cho nhà thầu Việt Nam

103.000.000 / Năm
79.000.000 / Năm
 • Tất cả trong 1 (VIP1 + VIP2 + VIP3 + X1 + T0).
 • VIP1: “Săn” thông báo mời thầu mua sắm công và mua sắm tư nhân.
 • VIP2: “Săn” kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm công và mua sắm tư nhân.
 • VIP3: Đọc vị, phân tích đối thủ cạnh tranh và bên mời thầu.
 • T0: Tải không giới hạn hồ sơ thầu trên mọi trình duyệt.
 • X1: Xuất kết quả lựa chọn nhà thầu ra Excel.
VIP 1

“Săn” thông báo mời thầu mua sắm công và mua sắm tư nhân

15.000.000 / Năm
 • Tìm kiếm thông minh (tìm theo Số TBMT, tên gói thầu, bên mời thầu, Tên dự án, Nội dung chính của gói thầu) trong một ô tìm kiếm duy nhất.
 • Tạo bộ lọc tìm kiếm thông tin thầu theo yêu cầu và năng lực nhà thầu.
 • Nhận email thông báo về gói thầu mới được đăng tải (TBMT) phù hợp điều kiện tìm kiếm mà bạn thiết lập trên phần mềm DauThau.info.
 • “Soi” giá gói thầu của bất kỳ gói thầu nào, kể cả các gói thầu bị ẩn giá trong thông báo mời thầu (kể cả báo đấu thầu)
 • Tìm kiếm và xem toàn bộ thông tin chi tiết (gồm cả cơ bản và nâng cao) của thông tin dự án, TBMT tư nhân trên DauThau.Net
VIP 2

“Săn” kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm công và mua sắm tư nhân

15.000.000 / Năm
 • Tìm kiếm thông minh (tìm theo Số KHLCNT, tên KHLCNT, tên dự án, bên mời thầu, chủ đầu tư) trong một ô tìm kiếm duy nhất.
 • Tạo bộ lọc tìm kiếm thông tin thầu theo yêu cầu và năng lực nhà thầu.
 • Nhận email thông báo về kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới (KHLCNT) phù hợp điều kiện tìm kiếm mà bạn thiết lập trên phần mềm DauThau.info.
 • “Soi” giá gói thầu của bất kỳ gói thầu nào, kể cả các gói thầu bị ẩn giá trong thông báo mời thầu (kể cả báo đấu thầu)
 • Tìm kiếm và xem toàn bộ thông tin chi tiết (gồm cả cơ bản và nâng cao) của thông tin dự án, KHLCN tư nhân trên DauThau.Net
VIP 3

Đọc vị, phân tích đối thủ cạnh tranh và bên mời thầu

15.000.000 / Năm
 • Phân tích quan hệ giữa nhà thầu với các bên mời thầu: Xem nhà thầu tham gia những gói thầu nào? Hay quan hệ với các bên mời thầu nào?
 • Phân tích quan hệ giữa bên mời thầu với các nhà thầu: Danh sách các nhà thầu từng tham gia dự thầu? Tổng số gói thầu mà từng nhà thầu tham gia, số lượng gói thầu trúng, số lượng gói thầu trượt...
 • “Soi” quan hệ giữa các nhà thầu với nhau: Từng đấu với nhau, hoặc cùng liên danh (liên danh chính, phụ).
Gói X1

Xuất kết quả lựa chọn nhà thầu ra Excel

18.000.000 / Năm    |    20.000.000 / Lần
 • Xuất toàn bộ dữ liệu trúng thầu ra file excel, để từ đó thống kê dữ liệu trúng thầu, tổng giá trị gói thầu của các nhà thầu đã trúng... cùng nhiều thông tin khác có trong thông báo mời thầu.
 • Các nhà thầu sẽ được cấp tài khoản để có quyền trích xuất 24/24h bất kỳ khi nào cần.
 • Dữ liệu trích xuất, toàn bộ dữ liệu tính đến thời điểm hiện tại.
Gói T0

Tải không giới hạn hồ sơ thầu trên mọi trình duyệt

20.000.000 / Năm
 • Tải về các hồ sơ mời thầu bị Hệ thống mời thầu quốc gia ngăn chặn tiếp cận trên các trình duyệt hiện đại như Google Chrome, FireFox, Opera, Safari (không cần sử dụng Internet Explorer).
 • Chi phí trọn gói, không bị phát sinh theo dung lượng hồ sơ hoặc số lượng hồ sơ thầu muốn tải.
 • Có thể yêu cầu phần mềm hỗ trợ tải về những hồ sơ mời thầu đã hết hạn.
VIEWEB

“Tra cứu” thông tin thầu

2.400.000 / Năm
 • Tìm kiếm thông minh (với TBMT: tìm theo Số TBMT, tên gói thầu, bên mời thầu, Tên dự án, Nội dung chính của gói thầu, Địa điểm nhận hồ sơ, Địa điểm thực hiện gói thầu; Với KHLCNT: tìm theo số, tên KHLCNT, tên dự án, bên mời thầu, chủ đầu tư) trong một ô tìm kiếm duy nhất.
 • Tạo bộ lọc tìm kiếm thông tin thầu theo yêu cầu và năng lực nhà thầu.
 • Xem đầy đủ thông tin chi tiết của gói thầu theo thông báo mời thầu.
PRO 1

Gói phần mềm săn thông tin thầu cơ bản

7.999.000 / Năm
7.999.000 / Năm
Mới
 • Tìm kiếm thông minh (tìm theo Số TBMT, tên gói thầu, bên mời thầu, Tên dự án, Nội dung chính của gói thầu) trong một ô tìm kiếm duy nhất.
 • Tạo 2 bộ lọc tìm kiếm thông tin thầu theo yêu cầu và năng lực nhà thầu.
 • Nhận email thông báo về gói thầu mới được đăng tải (TBMT) phù hợp điều kiện tìm kiếm mà bạn thiết lập trên phần mềm DauThau.info.
 • Xem toàn bộ thông tin chi tiết (gồm cả cơ bản và nâng cao) của thông tin dự án, TBMT, KHLCN tư nhân trên DauThau.Net
VIP 7

Gói phần mềm săn kết quả lựa chọn nhà thầu

10.000.000 / Năm
10.000.000 / Năm
Mới
 • Tạo bộ lọc tìm kiếm thông tin thầu theo yêu cầu và năng lực nhà thầu.
 • Nhận email thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu phù hợp điều kiện tìm kiếm mà bạn thiết lập trên phần mềm DauThau.info.
VIP 5

“Săn” thông báo mời thầu vốn ngoài ngân sách

19.999.000 / Năm
 • Chuyên “săn” các Thông báo mời thầu ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu như các gói thầu sử dụng nguồn tiền từ nguồn ngân sách ODA, Ngân hàng thế giới (WorldBank), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)… được đăng tải lên mạng đấu thầu quốc gia.
 • Tùy ý thiết lập bộ lọc tìm kiếm thông tin thầu theo yêu cầu của nhà thầu.
 • Nhận email thông báo về thông báo mời thầu mới theo điều kiện tìm kiếm mà bạn thiết lập.
VIP 1 Quốc tế

“Săn” thông báo mời thầu Quốc tế

29.999.000 / Năm
 • Chuyên “săn” các thông báo mời thầu Quốc tế trên hệ thống mời thầu quốc gia.
 • Tạo bộ lọc tìm kiếm thông tin các gói thầu Quốc tế theo yêu cầu và năng lực nhà thầu.
 • Nhận email thông báo về gói thầu Quốc tế (TBMT) mới được đăng tải phù hợp điều kiện tìm kiếm mà bạn thiết lập trên phần mềm DauThau.info.
VIP 2 Quốc tế

“Săn” kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quốc tế

25.000.000 / Năm
 • Chuyên “săn” các Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quốc tế trên hệ thống mời thầu quốc gia.
 • Tạo bộ lọc tìm kiếm thông tin thầu theo yêu cầu và năng lực nhà thầu.
 • Nhận email thông báo về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quốc tế (KHLCNT) mới được đăng tải phù hợp điều kiện tìm kiếm mà bạn thiết lập trên phần mềm DauThau.info.
VIP 4

Cung cấp thông tin lựa chọn nhà đầu tư

19.999.000 / Năm
 • Gồm các thông tin: Công bố danh mục dự án, thông báo mời thầu, thông báo mời sơ tuyển, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
 • Tìm kiếm (tìm kiếm nâng cao đối với TBMT, KH, KQ). Khi tìm cần lựa chọn tìm kiếm theo hình thức lựa chọn nhà thầu hay lựa chọn nhà đầu tư, mỗi hình thức sẽ có các thông tin khác nhau.
 • Cho phép tạo bộ lọc theo từng thông tin trên. Gửi mail theo bộ lọc, mỗi mail sẽ là một loại thông tin trên.
VIP 6

Gói phần mềm săn tài sản đấu giá

9.999.000 / Năm
9.999.999 / Năm
 • Tìm kiếm thông minh (tìm theo tên tài sản, người có tài sản, địa chỉ) trong một ô tìm kiếm duy nhất.
 • Tạo bộ lọc tìm kiếm tài sản theo yêu cầu và khả năng.
 • Nhận email thông báo về tài sản đấu giá mới được đăng tải phù hợp điều kiện tìm kiếm mà bạn thiết lập trên phần mềm DauThau.info.
Gói API VIP

Dịch vụ truy vấn dữ liệu thầu theo thời gian thực

15.000.000 / Năm
Mới
 • API thông báo mời thầu.
 • API kết quả lựa chọn nhà thầu.
 • Phí đăng ký, thanh toán định kì hàng năm: 15.000.000 VNĐ/năm.
 • Phí lưu lượng: 1 điểm/ bản ghi thông tin thầu.
Gói API PRO

Dịch vụ truy vấn dữ liệu thầu theo thời gian thực

200.000 / Năm
Mới
 • API thông báo mời thầu.
 • API kết quả lựa chọn nhà thầu.
 • Phí đăng ký, thanh toán định kì hàng năm: 0 VNĐ/Năm.
 • Phí lưu lượng: 2 điểm/ bản ghi thông tin thầu.
Gói X2

Xuất data nhà thầu ra excel

15.000.000 / Năm
Mới
 • Xuất kết quả tìm kiếm nhà thầu ở danh sách nhà thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia
 • Bao gồm các thông tin cơ bản của nhà thầu
 • Tính năng nâng cao: Tổng số lượng gói thầu tham gia, Tổng giá trị trúng thầu, Tổng giá trị phát sinh bảo lãnh dự thầu trong từng năm của mỗi nhà thầu
 • Mặc định 10 điểm/ thông tin 10 nhà thầu (tính theo block 10 nhà thầu 1 lần).
Gói T100

Tải 100 báo cáo PDF "Kết quả hoạt động của doanh nghiệp tại thị trường mua sắm công"

19.999.000 / Năm
Mới
 • Tải 100 lượt báo cáo của các doanh nghiệp là nhà thầu có hoạt động tại thị trường mua sắm công.
 • Xuất riêng báo cáo phân tích lịch sử đấu thầu của nhà thầu/ bên mời thầu từ 2010 đến nay (update theo thời gian thực).
 • Phân tích đa chiều, nhiều góc nhìn từ tổng giá trị gói thầu cho đến quan hệ với các bên liên quan.
 • Dữ liệu được trực quan hóa bằng các bảng biểu dễ nhìn.
0
Banner chung thu so winca
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây