Tính năng & Bảng giá gói VIP3 - Đọc vị đối thủ cạnh tranh và bên mời thầu

Gói phần mềm VIP3 - Đọc vị đối thủ cạnh tranh và bên mời thầu của DauThau.INFO là bộ phần mềm độc nhất vô nhị trên thị trường hiện nay. Gói phần mềm này sẽ giúp phân tích quan hệ giữa bên mời thầu - nhà thầu, và giữa các nhà thầu với nhau nhằm tìm ra mối quan hệ "gần" (tiềm ẩn nguy cơ "quân xanh quân đỏ" trong đấu thầu).
 
banner vip3

Điểm neoTên phần mềm: VIP3 - Đọc vị đối thủ cạnh tranh và bên mời thầu.
Chi phí: 15.000.000 VNĐ/năm

Đối tượng sử dụng: 
- Các nhà thầu cần thông tin phân tích quân xanh quân đỏ, đối thủ cạnh tranh và bên mời thầu.
- Bên mời thầu cần kiểm tra thông tin của nhà thầu.
- Cơ quan quản lý nhà nước cần kiểm tra thông tin của các đơn vị và giám sát việc tuân thủ quy định đăng tải thông tin theo luật đấu thầu.
Link đăng ký và thanh toán onlinehttps://dauthau.asia/vip/?form=1&vip=3

Xem thêm:

Giới thiệu tính năng gói VIP3

Video mô tả chi tiết tính năng gói VIP3

Với các tính năng của gói VIP3, nhà thầu và chủ đầu tư có thêm những thông tin cần thiết nhằm đọc vị đối thủ cạnh tranh và bên mời thầu. Khi sử dụng gói phần mềm VIP3, hệ thống sẽ tự động trích xuất dữ liệu được công bố nhằm phân tích dữ liệu quá khứ để biết các nhà thầu nào "thân" với các chủ đầu tư nào hay các nhà thầu nào thường "đi cặp" với nhau... Qua đó, người xem có thể dự đoán xem nhà thầu nào có xu hướng trở thành quân xanh/ quân đỏ của nhau trong một dự án của một chủ đầu tư nhất định.
 

1. Phân tích quan hệ giữa nhà thầu với các bên mời thầu

1.1. Xem kết quả phân tích dữ liệu của nhà thầu

Với những số liệu hiển thị về kết quả phân tích dữ liệu, bạn có thể xem được tổng quan về tình hình tham dự thầu của nhà thầu, về tổng số lượng gói thầu đã tham gia, tổng giá trị trúng thầu, mối quan hệ với bên mời thầu, các tỉnh thành tham gia đấu thầu, … để từ đó có được một bức tranh tổng thể về nhà thầu đang quan tâm.

kết quả phân tích dữ liệu
Hình 1: Kết quả phân tích dữ liệu của nhà thầu

Hình trên, DauThau.info đang minh họa là trang danh sách nhà thầu của Công ty TNHH Thương mại Đông Nam
 

1.2. Xem biểu đồ Tổng số kết quả trúng/trượt thầu qua từng năm được khảo sát

Biểu đồ Tổng số kết quả trúng/trượt thầu qua từng năm được khảo sát sẽ giúp bạn có thể dễ dàng thống kê, đánh giá được khả năng trúng/ trượt thầu của nhà thầu ở quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Từ đó có thể đánh giá năng lực và tiềm năng trúng thầu của nhà thầu một cách trực quan và chính xác hơn so với việc chỉ dựa vào thông tin văn bản.

biểu đồ tổng kết quả trúng trượt thầu
Hình 2: Biểu đồ Tổng số kết quả trúng/trượt thầu qua từng năm được khảo sát

1.3. Xem biểu đồ về tỷ lệ chênh lệch Giá gói thầu và Giá trúng thầu

Biểu đồ về tỷ lệ chênh lệch Giá gói thầu và Giá trúng thầu giúp bạn đưa ra những phân tích, nhận định về khả năng trúng thầu khi chuẩn bị đưa ra giá đấu thầu, đồng thời cũng giúp bạn dễ dàng đánh giá được cách bỏ giá thầu của chính mình hoặc nhà thầu khác trong những dự án trước đó. 

biểu đồ về tỷ lệ chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu
Hình 3: Biểu đồ về tỷ lệ chênh lệch Giá gói thầu và Giá trúng thầu

1.4. Xem nhà thầu tham gia những gói thầu nào?

Bằng cách hiển thị danh sách các gói thầu mà nhà thầu tham gia bên dưới trang thông tin nhà thầu, phần mềm cho biết danh sách toàn bộ các gói thầu mà nhà thầu đã tham gia dựa trên dữ liệu đã được công bố trong hơn 10 năm qua cũng như thông tin chi tiết của từng gói.

Danh sách các gói thầu đã tham gia VI
Hình 4: Danh sách các gói thầu đã tham gia

Tính năng này giúp chủ đầu tư có thể kiểm tra năng lực nhà thầu dựa trên các gói thầu mà nhà thầu đã tham gia. Trong ảnh chụp ở trên, nhà thầu Công ty TNHH Thương mại Đông Nam có có tham gia 4487 gói thầu, trong đó đã trúng thầu 691 gói, trượt thầu 3108 gói, 437 gói chưa có kết quả và 251 gói thầu đã huỷ. Bảng dữ liệu liệt kê đầy đủ thông tin quan trọng của gói thầu kèm theo đường link dùng để đối chiếu dữ liệu chi tiết trước khi được tổng hợp, bao gồm thông báo mời thầu, thông tin bên mời thầu và kết quả đấu thầu (nếu có).
 

1.5. Xem nhà thầu hay quan hệ với các bên mời thầu nào?

Phần mềm sẽ phân tích và hiển thị danh sách các bên mời thầu có quan hệ với nhà thầu, cho phép trả lời các câu hỏi như: Nhà thầu đã tham gia các gói thầu của các bên mời thầu nào? Tổng số lượng gói thầu đã tham gia của bên mời thầu đó? Số lượng gói thầu trúng, số lượng gói thầu trượt...

danh sách bên mời thầu mà nhà thầu tham gia
Hình 5: Danh sách bên mời thầu mà nhà thầu đã tham dự thầu

Ảnh chụp ở trên: Nhà thầu Công ty TNHH Thương mại Đông Nam có quan hệ với 2550 bên mời thầu. Danh sách các bên mời thầu mà nhà thầu này tham dự thầu nhiều nhất được liệt kê lên trên cùng.

Ngoài ra, phần mềm cũng cho phép tra cứu danh sách các gói thầu mà nhà thầu đang xem đã tham gia của 1 bên mời thầu cụ thể và trả lời câu hỏi: Số lượng gói thầu trúng, số lượng gói thầu trượt, số lượng gói thầu chưa có kết quả... Tính năng này giúp nhà thầu có thể kiểm tra xem đối thủ cạnh tranh của mình có xu hướng trúng thầu hay trượt thầu nhiều khi tham gia các gói thầu ở cùng 1 bên mời thầu.

quan hệ giữa nhà thầu và bên mời thầu
Hình 6: Danh sách các gói thầu mà nhà thầu đã tham gia của bên mời thầu

 

2. Phân tích quan hệ giữa bên mời thầu với các nhà thầu

Chức năng này giúp tra cứu quan hệ giữa bên mời thầu với các nhà thầu, xem bên mời thầu hay quan hệ với các nhà thầu nào?

Phần mềm sẽ hiển thị danh sách các nhà thầu có quan hệ với bên mời thầu (ở cuối trang thông tin của bên mời thầu), giúp trả lời các câu hỏi: Danh sách các nhà thầu tham gia mời thầu các dự án của bên mời thầu đang xem? Tổng số lượng gói thầu mà từng nhà thầu tham gia, Số lượng gói thầu trúng, số lượng gói thầu trượt...

Danh sách nhà thầu tham dự thầu của chủ đầu tư
Hình 7: Danh sách nhà thầu đã tham dự thầu

Tính năng này giúp nhà thầu có thể kiểm tra xem các nhà thầu nào có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của mình khi chuẩn bị tham gia dự thầu một gói thầu đang được bên mời thầu này mời.
 

3. “Soi” quan hệ giữa các nhà thầu với nhau

Bằng cách phân tích và liệt kê danh sách các nhà thầu đã từng đấu với nhà thầu này bên dưới trang thông tin nhà thầu, phần mềm sẽ giúp kiểm tra quan hệ của nhà thầu này với các nhà thầu khác, xem các nhà thầu nào thường tham gia cùng nhau, số lần tham gia cùng nhau là bao nhiêu? Số gói trúng và số gói trượt? Nhà thầu nào trúng hay trượt nhiều hơn...?

danh sách nhà thầu từng đấu
Hình 8: Danh sách nhà thầu từng đấu

Công cụ này cũng cho phép kiểm tra quan hệ giữa hai nhà thầu cụ thể xem các nhà thầu này có xu hướng chuyên trúng hay chuyên trượt khi đi cùng nhau.

mối quan hệ giữa nhà thầu và nhà thầu
Hình 9: Danh sách các gói thầu mà các nhà thầu cùng tham gia

 

4. “Soi” quan hệ với các nhà thầu liên danh

Với danh sách nhà thầu cùng liên danh, bạn sẽ kiểm tra được mối quan hệ “gần” giữa các nhà thầu đã từng liên danh với nhà thầu đang tìm kiếm, xem nhà thầu nào thường liên danh với nhau, số lần liên danh cùng nhau là bao nhiêu? Kết quả đấu thầu như thế nào?...

danh sách nhà thầu cùng liên danh
Hình 10: Danh sách nhà thầu cùng liên danh

Công cụ này cũng sẽ giúp bạn kiểm tra về mối quan hệ của hai nhà thầu liên danh với nhau, xem khi đi cùng nhau thì những nhà thầu này có xu hướng chuyên trúng hay chuyên trượt.
 

5. Thống kê các vi phạm quy định về đấu thầu của nhà thầu

Ngoài việc “soi” quan hệ giữa các nhà thầu, gói VIP3 còn có thể thống kê được các vi phạm quy định về đấu thầu của nhà thầu (nếu có). Đây là các quyết định xử phạt được bên mời thầu đưa ra vì nhà thầu có dấu hiệu vi phạm, nhà thầu nào có nhiều quyết định xử phạt chứng tỏ là không chuyên nghiệp, kém uy tín khi tham gia đấu thầu.

danh sách vi phạm
Hình 11: Danh sách các vi phạm quy định về đấu thầu của nhà thầu

Sẽ liên tục cải tiến và bổ sung thêm tính năng mới

Hiện tại, nguồn dữ liệu được công bố từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia hiện vẫn còn nhiều hạn chế, chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu trên Hệ thống mới và cũ khiến việc phân tích gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với DauThau.info thì bạn có thể “đọc vị” chính xác tối đa. Với nguồn dữ liệu “khủng” trong hơn 10 năm cùng với việc liên tục cải tiến của phần mềm, DauThau.info sẽ nỗ lực nâng cao tỷ lệ nhận dạng và khả năng liên kết dữ liệu lên mức cao nhất có thể, công việc này sẽ tiếp tục trong thời gian thử nghiệm và cả quá trình vận hành sau này nhằm phục vụ nhà thầu ngày một tốt hơn.

  • DauThau.info bổ sung thêm tính năng thống kê số lượng gói thầu mà bên mời thầu đã thực hiện mời thầu & mời sơ tuyển, số lượng gói thầu đã công bố kết quả, số lượng gói thầu đã hủy, số lượng gói thầu có kết quả mà không có TBMT, TBMST... để giúp người truy cập có thể đánh giá việc bên mời thầu có tuân thủ quy định của nhà nước theo luật đấu thầu hay không.

kết quả phân tích dữ liệu
Hình 12: Kết quả phân tích dữ liệu 
  • DauThau.info bổ sung hàng loạt tính năng mới dành cho bên mời thầu là chủ đầu tư: Một số tính năng mới được bổ sung vào gói VIP3 giúp nhà thầu dễ dàng xem Hoạt động của chủ đầu tư, Danh sách bên mời thầu mà chủ đầu tư có quan hệ, Danh sách TBMT mà bên mời thầu chính là chủ đầu tư, Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư. Việc bổ sung thêm tính năng mới này sẽ giúp cho nhà thầu biết được sâu hơn thông tin của bên mời thầu/ chủ đầu tư đó, qua đó phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích dữ liệu khi tham dự thầu được tốt hơn (Xem thêm về tính năng này tại đây)
Danh sách TBMT,KHLCNT mà BMT làm chủ đầu tư
Hình 11: Danh sách TMBT/KHLCNT mà bên mời thầu làm chủ đầu tư
Xem thêm::
1. Giới thiệu gói X3
2. Hướng dẫn sử dụng gói VIP3 - Đọc vị đối thủ cạnh tranh và bên mời thầu

 
Video Huong dan su dung dauthau.info
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 6721 dự án đang đợi nhà thầu
  • 841 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1377 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 19360 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 31968 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây