DauThau.info bổ sung hàng loạt tính năng mới giúp "soi" bên mời thầu & chủ đầu tư

Thứ tư - 29/03/2023 16:19
Theo khoản 3 Điều 4 Luật đấu thầu (số 43/2013/QH13) năm 2013 thì Chủ đầu tư hoàn toàn có thể làm Bên mời thầu khi có đủ chuyên môn và năng lực để thực hiện đấu thầu. Theo đó, “siêu phần mềm” DauThau.info vừa bổ sung thêm hàng loạt tính năng mới giúp nhà thầu có thể nhận biết được bên mời thầu đó cũng chính là chủ đầu tư, đồng thời có thể dễ dàng xem được hoạt động, thông báo mời thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và bên mời thầu mà chủ đầu tư đó có quan hệ.
DauThau info bổ sung hàng loạt tính năng mới dành cho bên mời thầu là chủ đầu tư
DauThau info bổ sung hàng loạt tính năng mới dành cho bên mời thầu là chủ đầu tư

CLICK HERE to view in English

Việc xem được hoạt động, danh sách thông báo mời thầu (TBMT), danh sách kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT), danh sách bên mời thầu mà chủ đầu tư có quan hệ sẽ giúp cho nhà thầu biết được sâu hơn thông tin của bên mời thầu/ chủ đầu tư đó, qua đó phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích dữ liệu khi tham dự thầu được tốt hơn. 

Cùng DauThau.info tìm hiểu xem cụ thể các tính năng mới này như thế nào và được sử dụng ra sao nhé!

Xem hoạt động của chủ đầu tư 

Để xem Hoạt động của chủ đầu tư bằng phần mềm DauThau.info, nhà thầu cần thực hiện các thao tác sau:

Thông tin bên mời thầu
Hình 1. Thông tin bên mời thầu
 • Bước 2: Nhập tên bên mời thầu mà người dùng muốn tìm kiếm

Nhập tên bên mời thầu muốn tìm kiếm thông tin
Hình 2. Nhập tên bên mời thầu muốn tìm kiếm thông tin
 • Bước 3: Ở giao diện Hoạt động của bên mời thầu/ Hoạt động của chủ đầu tư, người dùng nhấn vào mục Hoạt động của chủ đầu tư để xem đầy đủ thông tin

Ví dụ: Xem hoạt động của chủ đầu tư Trung tâm 47 Hải quân sẽ có thông tin như bên dưới. 

hoạt động của chủ đầu tư khi chưa đăng ký gói VIP3 1
Hình 3. Thông tin Hoạt động của chủ đầu tư (Bảng dữ liệu bị ẩn đi một phần thông tin vì chưa đăng ký gói VIP3)

Đối với tài khoản thường, nhà thầu chỉ xem được thông tin về một số thông tin hoạt động của chủ đầu tư (xem Hình 3). Để xem đầy đủ thông tin hoạt động của chủ đầu tư (Hình 4), người sử dụng cần tiến hành đăng ký gói phần mềm VIP3 - Đọc vị đối thủ cạnh tranh và bên mời thầu.

hoạt động của chủ đầu tư
Hình 4. Chi tiết Hoạt động của chủ đầu tư khi người dùng đã đăng ký gói VIP 3

Như vậy, việc hiển thị Hoạt động của chủ đầu tư sẽ giúp cho nhà thầu biết được bên mời thầu đó đang là chủ đầu tư của bao nhiêu KHLCNT, TBMT, dự án đầu tư phát triển…, từ đó sẽ giúp cho nhà thầu trong việc phân tích, thống kê, nghiên cứu thông tin một cách dễ dàng khi tìm hiểu về chủ đầu tư/ bên mời thầu đó.

Xem danh sách bên mời thầu mà chủ đầu tư có quan hệ

Để xem Danh sách bên mời thầu mà chủ đầu tư có quan hệ trên phần mềm DauThau.info, nhà thầu cũng làm tương tự các bước như khi muốn xem Hoạt động của chủ đầu tư (xem Hình 1, Hình 2). 

Danh sách bên mời thầu mà chủ đầu tư có quan hệ sẽ nằm ngay bên dưới Danh sách nhà thầu quan hệ với bên mời thầu (xem Hình 5).

Danh sách bên mời thầu mà chủ đầu tư có quan hệ nằm bên dưới Danh sách nhà thầu có quan hệ với bên mời thầu
Hình 5. Danh sách bên mời thầu mà chủ đầu tư có quan hệ nằm bên dưới Danh sách nhà thầu có quan hệ với bên mời thầu

Ví dụ: Xem danh sách bên mời thầu mà chủ đầu tư Trung tâm 47 Hải quân có quan hệ sẽ có thông tin như bên dưới. 

Danh sách bên mời thầu mà chủ đầu tư có quan hệ (bị ẩn thông tin vì tài khoản chưa đăng ký gói VIP 3)
Hình 6. Danh sách bên mời thầu mà chủ đầu tư có quan hệ (bị ẩn thông tin vì tài khoản chưa đăng ký gói VIP 3)

Tại trang Danh sách bên mời thầu mà chủ đầu tư có quan hệ sẽ bao gồm các thông tin như: 

 • Tên gói thầu

 • Số KHLCNT

 • Số gói thầu

 • Tổng giá gói thầu

Và phần tổng kết về việc chủ đầu tư này có mối quan hệ với bên mời thầu nào. 

Đối với tài khoản thường, nhà thầu chỉ xem được thông tin về Tên bên mời thầu (xem Hình 6). Để xem 3 thông tin còn lại: Số KHLCNT, Số gói thầu, Tổng giá gói thầu người sử dụng cần tiến hành đăng ký gói phần mềm VIP3 - Đọc vị đối thủ cạnh tranh và bên mời thầu.

Danh sách bên mời thầu mà chủ đầu tư có quan hệ hiển thị đầy đủ thông tin khi sử dụng gói VIP3
Hình 7. Danh sách bên mời thầu mà chủ đầu tư có quan hệ hiển thị đầy đủ thông tin khi sử dụng gói VIP3

Bên cạnh đó, khi click vào xem đầy đủ thông tin (Hình 8), DauThau.info còn cho phép nhà thầu sắp xếp danh sách bên mời thầu mà chủ đầu tư có quan hệ theo nhiều tiêu chí khác nhau (Hình 9) như: 

 • Thời gian công bố, mới lên trên

 • Thời gian công bố, cũ lên trên

 • Thời gian đóng thầu, mới lên trên

 • Thời gian đóng thầu, cũ lên trên

 • Bên mời thầu từ A - Z

 • Bên mời thầu từ Z - A

Đăng ký sử dụng gói VIP 3, nhấn tại đây để xem đầy đủ thông tin danh sách
Hình 8. Đăng ký sử dụng gói VIP 3, nhấn tại đây để xem đầy đủ thông tin danh sách

 

Hệ thống cho phép sắp xếp danh sách theo nhiều tiêu chí khác nhau
Hình 9. Hệ thống cho phép sắp xếp danh sách theo nhiều tiêu chí khác nhau

Như vậy, việc hiển thị Danh sách bên mời thầu mà chủ đầu tư có mối quan hệ sẽ giúp cho nhà thầu rất nhiều trong việc phân tích, nhận định các mối quan hệ của chủ đầu tư/ bên mời đầu, từ đó có căn cứ để đưa ra quyết định phù hợp khi tham gia các gói thầu. 

Xem danh sách thông báo mời thầu mà bên mời thầu chính là chủ đầu tư

Để xem Danh sách TBMT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư trên phần mềm DauThau.info, nhà thầu cũng làm tương tự các bước như khi muốn xem Hoạt động của chủ đầu tư (xem Hình 1, Hình 2). 

Danh sách TBMT có bên mời thầu làm chủ đầu tư sẽ nằm ngay bên dưới Danh sách bên mời thầu mà chủ đầu tư có quan hệ (Hình 10).

Danh sách TBMT mà bên mời thầu làm chủ đầu tư nằm ngay bên dưới Danh sách bên mời thầu mà chủ đầu tư có quan hệ
Hình 10. Danh sách TBMT mà bên mời thầu làm chủ đầu tư nằm ngay bên dưới Danh sách bên mời thầu mà chủ đầu tư có quan hệ

Ví dụ: Xem thông tin của bên mời thầu/ chủ đầu tư là Trung tâm 47 Hải quân sẽ hiển thị ra các thông tin như bên dưới.

Hình 11 Danh sách TBMT mà bên mời thầu làm chủ đầu tư (đang bị che thông tin vì tài khoản không đăng ký gói VIP 3) 1
Hình 11. Danh sách TBMT mà bên mời thầu làm chủ đầu tư (đang bị che thông tin vì tài khoản không đăng ký gói VIP 3)

Tại trang Danh sách TBMT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư sẽ bao gồm các thông tin như: 

 • Tên gói thầu

 • Tên bên mời thầu

 • Ngày công bố

 • Ngày đóng thầu

Và phần tổng kết về việc đơn vị này là chủ đầu tư của bao nhiêu gói thầu, trong đó tự mời thầu bao nhiêu gói…

Tuy nhiên, với tài khoản thường, nhà thầu chỉ xem được thông tin về Tên gói thầu (xem Hình 11). Để xem đầy đủ 3 thông tin còn lại: Bên mời thầu, Ngày công bố, Ngày đóng thầu nhà thầu cần tiến hành đăng ký gói phần mềm VIP3 - Đọc vị đối thủ cạnh tranh và bên mời thầu.

Thông tin hiển thị rõ (không bị che) khi người dùng đăng ký sử dụng gói VIP 3
Hình 12. Thông tin hiển thị rõ (không bị che) khi người dùng đăng ký sử dụng gói VIP 3

Tại Danh sách TBMT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư, DauThau.info cũng hỗ trợ tính năng sắp xếp thông tin theo nhiều tiêu chí khác nhau (xem Hình 9).

Xem danh sách kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà bên mời thầu chính là chủ đầu tư

Để xem Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư trên phần mềm DauThau.info, nhà thầu cũng làm tương tự các bước như khi muốn xem Hoạt động của chủ đầu tư (xem Hình 1, Hình 2). 

Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư sẽ nằm ngay bên dưới Danh sách TBMT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư (Hình 13).

Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư nằm ngay bên dưới Danh sách TBMT
Hình 13. Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư nằm ngay bên dưới Danh sách TBMT

Ví dụ: Xem Danh sách KHLCNT của bên mời thầu/ chủ đầu tư Trung tâm 47 Hải quân sẽ hiển thị ra các thông tin như bên dưới. 

Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư (thông tin bị ẩn do tài khoản chưa đăng ký gói VIP 3)
Hình 14. Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư (thông tin bị ẩn do tài khoản chưa đăng ký gói VIP 3)

Tại trang Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư sẽ hiển thị ra các thông tin như: 

 • Tên dự án

 • Tên bên mời thầu

 • Ngày công bố

 • Số gói thầu 

Và thông tin tổng kết về việc đơn vị này làm chủ đầu tư bao nhiêu KHLCNT, tự mời thầu bao nhiêu KHLCNT...

Tuy nhiên, với tài khoản thường, nhà thầu chỉ xem được thông tin về Tên dự án (xem Hình 14). Để xem đầy đủ về 3 thông tin còn lại: Bên mời thầu, Ngày công bố, Số gói thầu nhà thầu cần tiến hành đăng ký gói phần mềm VIP3 - Đọc vị đối thủ cạnh tranh và bên mời thầu.

Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư được hiển thị đầy đủ thông tin sau khi sử dụng gói VIP3
Hình 15. Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư được hiển thị đầy đủ thông tin sau khi sử dụng gói VIP3

Tại Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư, DauThau.info cũng hỗ trợ tính năng sắp xếp thông tin theo nhiều tiêu chí khác nhau (xem Hình 9).

Như vậy, việc hiển thị danh sách TBMT và KHLCNT mà bên mời thầu làm chủ đầu tư sẽ giúp nhà thầu có thêm căn cứ tham khảo để đưa ra những phân tích, đánh giá đúng về bên mời thầu đó.

Trên đây là những tính năng mới DauThau.info vừa bổ sung giúp nhà thầu có thể nhận biết được bên mời thầu đó cũng chính là chủ đầu tư, đồng thời có thể dễ dàng xem được hoạt động, TBMT, KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư, danh sách bên mời thầu mà chủ đầu tư đó có quan hệ.

Tính năng giúp "soi" bên mời thầu & chủ đầu tư được giới thiệu ở trên chỉ sử dụng được khi người dùng đăng ký gói phần mềm VIP3 - Đọc vị đối thủ cạnh tranh và bên mời thầu của DauThau.INFO. Đây là gói phần mềm độc nhất trên thị trường hiện nay, sẽ giúp phân tích quan hệ giữa bên mời thầu - nhà thầu và giữa các nhà thầu với nhau nhằm tìm ra mối quan hệ "gần" (tiềm ẩn nguy cơ "quân xanh quân đỏ" trong đấu thầu).

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ GÓI VIP3 

Nếu có thắc mắc cần được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với DauThau.info qua:

Tác giả: Hồ Thị Linh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Banner dai - thi trac nghiem dau thau
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình
Mã TBMT: IB2400095901-00
Đóng thầu: 09:30 13/05/24
Công bố: 15:46 23/04/24
Mua sắm xe ô tô quản lý
Mã TBMT: IB2400092856-00
Đóng thầu: 16:00 03/05/24
Công bố: 15:44 23/04/24
Mua sắm hóa chất cho khoa Thận tiết niệu - Lọc máu phục vụ chuyên môn năm 2024-2025
Mã TBMT: IB2400092427-00
Đóng thầu: 15:00 08/05/24
Công bố: 15:44 23/04/24
Gói thầu số 1: Vật tư cho sản xuất gốm
Mã TBMT: IB2400087488-00
Đóng thầu: 10:00 03/05/24
Công bố: 15:44 23/04/24
Gói thầu 3: Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống PCCC trạm biến áp E1.2 – Gia Lâm
Mã TBMT: IB2400055750-00
Đóng thầu: 10:00 07/05/24
Công bố: 15:43 23/04/24
Thống kê
 • 5199 dự án đang đợi nhà thầu
 • 657 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1408 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 14307 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 27062 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây