Những điểm mới trong việc phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMT, hồ sơ yêu cầu

Thứ hai - 19/09/2022 13:59
Một số điểm mới trong việc phát hành sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bạn đọc cần nắm để quá trình triển khai đấu thầu được hiệu quả hơn. Vậy những điểm mới đó là gì? Cùng DauThau.info tìm hiểu ngay bài viết này nhé.
Những điểm mới trong việc phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMT, hồ sơ yêu cầu

Hồ sơ mời thầu là gì? Hồ sơ yêu cầu là gì?

 • Hồ sơ mời thầu: Là toàn bộ tài liệu được sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm yêu cầu cho một dự án, gói thầu và là căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

 • Hồ sơ yêu cầu: Là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Một số điểm mới trong việc phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMT, hồ sơ yêu cầu

Trong quá trình phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu có một số điểm mới. Cụ thể căn cứ theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định về việc phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu có một số thay đổi như sau:

Quy định về việc phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Quy định về việc phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT. Cụ thể trong quá trình đăng tải thông báo mời thầu, E-TBMT, bên mời thầu phải đính kèm các tài liệu sau đây:

 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT;
 • Hồ sơ mời thầu, E-HSMT đã được phê duyệt;

Đối với lựa chọn nhà thầu không qua mạng, hồ sơ mời thầu được phát hành trên Hệ thống ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu. Trường hợp bán hồ sơ mời thầu (bản điện tử đã phát hành trên Hệ thống) thì khi nộp hồ sơ dự thầu nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán hồ sơ mời thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Bên mời thầu không được phát hành hồ sơ mời thầu bản giấy cho nhà thầu, trường hợp bên mời thầu phát hành bản giấy cho nhà thầu thì bản giấy không có giá trị pháp lý để lập, đánh giá hồ sơ dự thầu.

Trường hợp nội dung của hồ sơ mời thầu, E-HSMT được đăng tải trên Hệ thống có sự sai khác với nội dung của hồ sơ mời thầu, E-HSMT được phê duyệt thì hồ sơ mời thầu, E-HSMT phát hành trên Hệ thống là cơ sở để lập, đánh giá hồ sơ dự thầu, E-HSDT.

phát hành, làm rõ và sửa đồi hồ sơ mời thầu
Quy định về phát hành, sửa đổi và làm rõ hồ sơ mời thầu

Quy định về sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

a) Đối với lựa chọn nhà thầu không qua mạng, trường hợp sửa đổi hồ sơ mời thầu sau khi phát hành, bên mời thầu phải đăng tải các tài liệu theo một trong hai cách sau đây trên Hệ thống:

 • Quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu;
 • Quyết định sửa đổi và hồ sơ mời thầu đã được sửa đổi, trong hồ sơ mời thầu đã được sửa đổi phải thể hiện rõ nội dung sửa đổi.

b) Đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng, trường hợp sửa đổi E-HSMT sau khi phát hành, bên mời thầu phải đăng tải các tài liệu sau đây trên Hệ thống:

 • Quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi E-HSMT;
 • E-HSMT đã được sửa đổi.

Quy định về làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

a) Đối với lựa chọn nhà thầu không qua mạng, trường hợp cần làm rõ hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến bên mời thầu thông qua Hệ thống tối thiểu 03 ngày làm việc (đối với đấu thầu trong nước), tối thiểu 05 ngày làm việc (đối với đấu thầu quốc tế) trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý.

Đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng, trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến bên mời thầu thông qua Hệ thống tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý.

b) Bên mời thầu tiếp nhận nội dung yêu cầu làm rõ của nhà thầu và đăng tải văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu, E-HSMT trên Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu;

c) Nội dung làm rõ hồ sơ mời thầu, E-HSMT không được trái với nội dung của hồ sơ mời thầu, E-HSMT đã được phê duyệt. Trường hợp việc tiếp nhận nội dung yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu, E-HSMT dẫn đến phải sửa đổi hồ sơ mời thầu, E-HSMT thì việc sửa đổi hồ sơ mời thầu, E-HSMT thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này trên cơ sở tuân thủ thời gian theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 12 của Luật Đấu thầu và điểm c khoản 2 Điều 64 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;

d) Trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong hồ sơ mời thầu, E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ. Bên mời thầu đăng tải giấy mời tham dự hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ thống. Nội dung trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu phải được bên mời thầu ghi lại thành biên bản và đăng tải trên Hệ thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu.

Trong một số trường hợp cần thiết bên mời thầu sẽ tổ chức một buổi trao đổi để làm rõ những nội dung trong hồ sơ mời thầu để các nhà thầu hiểu rõ hơn. Bên mời thầu sẽ thực hiện đăng tải giấy mời tham dự hội nghị tiền tiền đấu thầu. Nội dung trao đổi giữa nhà thầu và bên mời thầu sẽ được ghi thành biên bản.

Một số điểm mới trong việc phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phần nào giúp cho quá trình đấu thầu rõ ràng, suôn sẻ. Đồng thời đem lại hiệu quả tối ưu hơn trong quá trình đấu thầu. Để giúp cho quá trình săn thông tin thầu đơn giản, dễ dàng và hiệu quả nhà thầu hãy tham khảo ngay gói VIP1 - Phần mềm săn thông tin thầu của DauThau.info dể có ngay những gói thầu phù hợp với năng lực của doanh nghiệp mình. 

Trong trường hợp cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi theo các kênh sau đây:

Tác giả: Hồ Thị Linh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Banner dai - thi trac nghiem dau thau
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Mua sắm linh kiện sửa chữa máy in và bộ lưu điện máy tính tại Bệnh viện năm 2024
Mã TBMT: IB2400172677-00
Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MINH PHAM
Đóng thầu: 08:00 24/06/24
Công bố: 06:40 14/06/24
Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình
Mã TBMT: IB2400163610-00
Đóng thầu: 08:00 24/06/24
Công bố: 06:10 14/06/24
Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình
Mã TBMT: IB2400163613-00
Đóng thầu: 15:00 24/06/24
Công bố: 06:10 14/06/24
Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình
Mã TBMT: IB2400163615-00
Đóng thầu: 08:00 24/06/24
Công bố: 06:09 14/06/24
Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình
Mã TBMT: IB2400163616-00
Đóng thầu: 08:00 24/06/24
Công bố: 06:09 14/06/24
Thống kê
 • 7183 dự án đang đợi nhà thầu
 • 842 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1422 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 20008 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 34337 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây