Thông tư 14/2023/TT-BYT quy định về trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu y tế như thế nào?

Thứ ba - 18/07/2023 11:10
Ngày 30/6/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 14/2023/TT-BYT quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Cùng DauThau.info tìm hiểu chi tiết về nội dung và các thông tin liên quan đến thông tư này nhé!
Thông tư 14/2023/TT-BYT quy định về trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu y tế như thế nào?

>>> Download đầy đủ Thông tư 14/2023/TT-BYT <<< 

nút tải ngay

Thông tư 14/2023/TT-BYT giúp “tháo gỡ” vướng mắc trong đấu thầu y tế

Thông tư 14/2023/TT-BYT vừa được Bộ Y tế ban hành vào cuối tháng 6 vừa qua đã giúp các bệnh viện công lập hiện nay gỡ bỏ được nút thắt khi thực hiện hiện trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua hàng hóa, vật tư, trang thiết bị y tế. 

Cụ thể Thông tư đã đưa ra được 3 phương pháp xác định giá gói thầu mua sắm Y tế cũng như khắc phục được tình trạng bệnh viện phải mua trang thiết bị y tế giá rẻ, không đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh. Chi tiết các nội dung này như thế nào DauThau.info sẽ trình bày ở nội dung tiếp theo.

Đưa ra 3 phương pháp xác định giá gói thầu mua sắm y tế

Theo nội dung tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 14/2023/TT-BYT, khi thực hiện xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc trang thiết bị y tế, chủ đầu tư cần phải xác định giá gói thầu theo một trong các phương pháp sau đây:

 • Thu thập báo giá do các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế cung cấp

 • Khảo sát giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự

 • Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp thẩm định giá.

03 phương pháp xác định giá gói thầu mua sắm y tế
03 phương pháp xác định giá gói thầu mua sắm y tế

Khắc phục được tình trạng bệnh viện phải mua trang thiết bị y tế giá rẻ, không đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh

Khi áp dụng phương pháp xác định giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế theo khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Thông tư 14/2023/TT-BYT, cần lưu ý:

 • Khi áp dụng phương pháp xác định giá gói thầu, phương pháp được sử dụng đầu tiên là phương pháp thu thập báo giá của các nhà cung cấp. 

 • Trong trường hợp chủ đầu tư sử dụng từ 2 phương pháp để xác định giá thầu thì có thể được lựa chọn giá cao nhất, phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu chuyên môn.

Trong quá trình xây dựng giá gói thầu, chủ đầu tư cần thành lập Hội đồng hoặc đề nghị Sở Y tế hỗ trợ thành lập hội đồng để lựa chọn danh mục, yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật trên cơ sở yêu cầu về chuyên môn để đăng tải yêu cầu báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Cổng thông tin điện tử. Thời gian đăng tải tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày thông tin được đăng tải thành công, căn cứ số báo giá nhận được chủ đầu tư sẽ quyết định giá gói thầu. 

Trường hợp thị trường Việt Nam chỉ có 1 hoặc 2 nhà thầu cung cấp hoặc để đảm bảo được tính tương thích về công nghệ, bản quyền hoặc cần triển khai ngay, chủ đầu tư được phép gửi trực tiếp yêu cầu báo giá đến nhà cung cấp. 

Đối với phương pháp xây dựng giá gói thầu theo kết quả khảo sát trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự đã được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tối đa không quá 120 ngày tính từ ngày trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

Đối với phương pháp xây dựng giá theo kết quả thẩm định giá, chủ đầu tư cần thực hiện lựa chọn đơn vị thẩm định giá, được sử dụng kết quả do cơ quan thẩm định giá cung cấp để xây dựng giá gói thầu và không phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định giá do đơn vị thẩm định giá cung cấp.

Như vậy, sự ra đời của Thông tư 14/2023/TT-BYT đã phần nào bớt được “nỗi sợ đấu thầu” của các bệnh viện công lập trong nhiều năm qua, mở đường cho các bệnh viện tiếp cận các trang thiết bị y tế chất lượng, nhờ đó phục vụ tốt hơn công tác khám, chữa bệnh hiện nay.

Khắc phục được tình trạng bệnh viện phải mua trang thiết bị y tế giá rẻ, không đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh
Khắc phục được tình trạng bệnh viện phải mua trang thiết bị y tế giá rẻ, không đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh

Câu hỏi liên quan đến Thông tư 14/2023/TT-BYT

Sau đây là một số câu hỏi liên quan đến Thông tư 14/2023/TT-BYT quý doanh nghiệp có thể tham khảo để hiểu rõ hơn về Thông tư này, cụ thể:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng của Thông tư 14/2023/TT-BYT là ai?

Căn cứ theo Điều 1 Thông tư 14/2023/TT-BYT thì đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh của Thông tư này được quy định cụ thể như sau:

1. Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế, bao gồm:

 • Mua sắm trang thiết bị y tế;

 • Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế;

 • Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế công lập thực hiện mua sắm đối với gói thầu quy định tại khoản 1 Điều này và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Thông tư 14/2023/TT-BYT có hiệu lực trong bao lâu?

Theo Điều 6 Thông tư 14/2023/TT-BYT có quy định Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. 

3. Phương pháp nào được sử dụng để xác định giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế?

Theo Điều 2 Thông tư 14/2023/TT-BYT phương pháp được sử dụng để xác định giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế được quy định như sau:

 • Khi xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế, Chủ đầu tư đối với dự án hoặc Bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên (sau đây gọi là Chủ đầu tư) xác định giá gói thầu theo một trong các phương pháp sau đây:

  • Thu thập báo giá do các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi nhà cung cấp) thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế cung cấp;

  • Khảo sát giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.gov.vn);

  • Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá.

 • Khi áp dụng phương pháp xác định giá gói thầu, phương pháp được sử dụng đầu tiên là phương pháp thu thập báo giá của các nhà cung cấp. Sau khi không thực hiện được phương pháp này thì mới thực hiện một trong các phương pháp được quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

 • Trường hợp Chủ đầu tư sử dụng từ 02 phương pháp xác định giá gói thầu quy định tại khoản 1 Điều này trở lên thì có thể được lựa chọn giá cao nhất, phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu về chuyên môn.

Như vậy, để xác định giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế, chủ đầu tư cần thực hiện theo một trong các phương pháp được quy định tại Điều 2 Thông tư 14/2023/TT-BYT.

4. Những gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày 1/7/2023 có phải phê duyệt lại theo Thông tư 14/2023/TT-BYT?

Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 14/2023/TT-BYT những gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày 1/7/2023 như sau:

 • Đối với các gói thầu đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

 • Đối với các gói thầu mà Chủ đầu tư đã trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền nhưng chưa được phê duyệt, người có thẩm quyền quyết định việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà chủ đầu tư đã trình hoặc yêu cầu Chủ đầu tư xây dựng lại giá gói thầu theo quy định tại Thông tư này.

Như vậy, những gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày 1/7/2023 cần thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

Trên đây là nội dung và các câu hỏi liên quan đến Thông tư 14/2023/TT-BYT, DauThau.info đã tổng hợp và gửi đến bạn đọc. Hi vọng những chia sẻ trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quy trình, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Hiện nay, đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế đã và đang là một trong những lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà thầu hiện nay, rất nhiều gói thầu có giá trị cao thuộc lĩnh vực này được đăng tải, các nhà thầu có thể tra cứu tại phần mềm DauThau.info (lưu ý cấu hình lại “Khoảng thời gian công bố” cần tìm kiếm để tra cứu đúng mốc thời gian bạn cần). 

Để tìm những gói thầu y tế tiềm năng và phù hợp với hồ sơ năng lực, doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng các gói phần mềm của DauThau.info, với sự hỗ trợ của hệ thống phần mềm phân tích thông tin mời thầu thế hệ mới doanh nghiệp sẽ có cơ hội tiếp cận gần hơn với các gói thầu tiềm năng, giúp công tác đấu thầu đạt được kết quả tốt nhất.

Nếu có những tình huống đấu thầu cần giải đáp hoặc cần mua các gói phần mềm “săn” tin thầu nhanh chóng và dễ dàng, hãy liên hệ ngay với DauThau.info qua:

Tác giả: Hồ Thị Linh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video Huong dan su dung dauthau.info
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Cung cấp thiết bị đóng cắt và bảo vệ các loại
Mã TBMT: IB2400064937-00
Đóng thầu: 10:00 02/05/24
Công bố: 14:34 23/04/24
Gói thầu số 01: Thi công
Mã TBMT: IB2400095837-00
Đóng thầu: 14:00 30/04/24
Công bố: 14:34 23/04/24
Mua sắm hàng hóa trang thiết bị bảo hộ lao động năm 2024
Mã TBMT: IB2400082367-00
Đóng thầu: 15:00 03/05/24
Công bố: 14:32 23/04/24
Thi công xây dựng công trình
Mã TBMT: IB2400095908-00
Đóng thầu: 09:00 02/05/24
Công bố: 14:31 23/04/24
Thống kê
 • 5141 dự án đang đợi nhà thầu
 • 667 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1374 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 14216 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 26861 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây