Phân tích: Vượt giá gói thầu có trúng thầu không?

Thứ sáu, 15 Tháng Một 2021 2:12 CH
Vượt giá gói thầu là câu chuyện không những đau đầu nhà thầu mà bên mời thầu/chủ đầu tư cũng vậy. Vậy vượt giá gói thầu thì phải xử lý ra sao?Hãy cùng DauThau.INFO phân tích với bài viết dưới đây.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Giá gói thầu là gì? Dự toán gói thầu là gì?

Giá gói thầu là giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Khoản 16 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013), ngoài ra khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu 2013 quy định:

a) Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án; dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên. Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết;

b) Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, giá gói thầu được xác định trên cơ sở các thông tin về giá trung bình theo thống kê của các dự án đã thực hiện trong khoảng thời gian xác định; ước tính tổng mức đầu tư theo định mức suất đầu tư; sơ bộ tổng mức đầu tư;

Ở thời điểm đấu thầu, giá gói thầu có thể được thay thế bằng dự toán gói thầu. Khi đó dự toán gói thầu xây dựng xác định theo từng gói thầu, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt và được thực hiện trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu. Do tính chất đó đối với những dự án lớn, thời gian thực hiện tương đối dài thì dự toán gói thầu thường chính xác hơn và được thay thế giá gói thầu theo xử lý tình huống tại Khoản 2 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP:

"2. Trường hợp dự toán được phê duyệt của gói thầu cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì dự toán đó sẽ thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo nguyên tắc sau đây:

a) Trường hợp dự toán được duyệt cao hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng bảo đảm giá trị cao hơn đó không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án, dự toán mua sắm được duyệt thì không phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp giá trị cao hơn đó làm vượt tổng mức đầu tư của dự án, dự toán mua sắm được duyệt thì phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; nếu hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt không còn phù hợp thì phải điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu;

b) Trường hợp dự toán được duyệt thấp hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà không làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì không phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trường hợp cần điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với giá trị mới của gói thầu theo dự toán được duyệt thì phải tiến hành điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu."

Liên quan đến công bố giá gói thầu và dự toán gói thầu, chúng tôi đã có bài viết phân tích quý độc giả có thể tìm hiểu thêm tại đây: Nhập nhèm dự toán gói thầu và giá gói thầu


Vượt giá gói thầu có thực sự bị trượt hay không?

Như trúng ta đã biết, một trong những điều kiện để xét duyệt trúng thầu là "Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt". Như vậy, để được trúng thầu, chắc chắn giá dự thầu (tất nhiên sau khi trừ giảm giá, sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và đưa về một đồng tiền chung) không được vượt giá gói thầu (hay dự toán gói thầu) được duyệt. Tuy nhiên, thực tiễn gặp không ít tình huống thực sự gây khó cho cả Chủ đầu tư lẫn Nhà thầu đó là có thể vì lý do nào đó mà giá gói thầu (dự toán gói thầu) khi xây dựng và được duyệt đã không còn phù hợp khi thực hiện đấu thầu, hoặc có những yếu tố không lường hết dẫn tới khi các nhà thầu tính toán giá dự thầu để đảm bảo tính khả thi khi thực hiện thì giá chào thầu đều vượt giá gói thầu.

Tình huống giá dự thầu vượt giá gói thầu cũng đã được quy định tại Khoản 8 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP như sau:
8. Trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì xem xét xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Cho phép các nhà thầu này được chào lại giá dự thầu nếu giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ các yếu tố cấu thành chi phí thực hiện gói thầu;

b) Cho phép đồng thời với việc các nhà thầu chào lại giá dự thầu, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét lại giá gói thầu, nội dung hồ sơ mời thầu đã duyệt, nếu cần thiết.
Trường hợp cho phép các nhà thầu được chào lại giá dự thầu thì cần quy định rõ thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ chào lại giá dự thầu nhưng không quá 10 ngày, kể từ ngày bên mời thầu gửi văn bản đề nghị chào lại giá dự thầu cũng như quy định rõ việc mở các hồ sơ chào lại giá dự thầu theo quy trình mở thầu quy định tại Điều 29 của Nghị định này. Trường hợp cần điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì người có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh trước ngày mở hồ sơ chào lại giá dự thầu nhưng tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị điều chỉnh song phải bảo đảm trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào lại giá dự thầu;

c) Cho phép mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất vào đàm phán về giá nhưng phải bảo đảm giá sau đàm phán không được vượt giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. Trường hợp cần điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì người có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh trong thời gian tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị điều chỉnh. Trường hợp đàm phán không thành công thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đàm phán. Cách thức này chỉ áp dụng đối với trường hợp gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế của dự án, gói thầu.

 
Đọc các tình huống trên cho chúng ta thấy, không phải trường hợp nào chào vượt giá gói thầu (dự toán gói thầu) cũng đều bị loại như lâu nay rất nhiều bạn vẫn thường mặc định trong suy nghĩ. Nó còn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể để có thể xử lý khác nhau. Đối với trường hợp quả thật giá gói thầu (dự toán gói thầu) đã được xây dựng chưa phù hợp dẫn đến việc các nhà thầu chào (ở đây chúng ta cần phải xem xét đến yếu tố công khai, minh bạch và công bằng giữa các nhà thầu trong cuộc đấu thầu đó) chào đều vượt giá gói thầu thì việc xử lý theo điểm b khoản 8 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP nêu trên thường hay được áp dụng. Lúc đó nếu giá gói thầu được điều chỉnh phù hợp, các nhà thầu sau khi cân nhắc lại có thể chào lại giá dự thầu mà phù hợp với điều kiện xét duyệt trúng thầu của từng gói thầu cụ thể hoàn toàn có khả năng trúng thầu mặc dù trước đó đã chào giá dự thầu vượt giá gói thầu.
 
Tất nhiên tình huống vượt giá gói thầu là tình huống không ai mong muốn, đồng thời gần đây chúng tôi theo dõi thấy đa số các gói thầu sau khi được cập nhật, phê duyệt trước khi mở thầu cũng đều được các chủ đầu tư/bên mời thầu xem xét và cập nhật phù hợp, nên việc vượt giá gói thầu gần đây không còn phổ biến nữa.


Cách tra cứu giá gói thầu bằng phần mềm DauThau.INFO

Để tránh rơi vào những tình huống khó xử trên, việc nắm bắt, cập nhật thông tin giá gói thầu để tham dự thầu là điều rất quan trọng. Xin lưu ý nhiều gói thầu không không bố dự toán (trên cả báo đấu thầu và hệ thống mua sắm công), nhà thầu cũng rất khó khăn nếu muốn tìm được giá gói thầu (đặc biệt điều này là bất khả thi nếu tra trên báo đấu thầu), hiện tại duy nhất DauThau.INFO có thể soi được giá gói thầu của bất cứ gói thầu nào trên hệ thống nếu nhà thầu sử dụng gói phần mềm VIP1 hoặc VIP2 của chúng tôi. Chi tiết tính năng này, quý độc giả, nhà thầu có thể xem video tại đây.

Trên đây là bài viết và nhận định của DauThau.INFO (website đấu thầu) để quý độc giả và nhà thầu lưu ý. Trân trọng cảm ơn quý độc giả đã luôn theo dõi và ủng hộ chúng tôi !

Tác giả: Son Vu

Bài viết này của DauThau.info được cấp phép theo giấy phép dữ liệu mở Creative Commons CC-BY (cho phép sử dụng toàn quyền nhưng phải ghi công tác giả, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ ban đầu) trừ trường hợp được cấp phép riêng sẽ được ghi rõ trong tài liệu. Sử dụng lại các nguồn từ DauThau.info cần ghi rõ bản quyền!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Banner dai - thi trac nghiem dau thau
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

31-2024-Mobile - Mua sắm anten 4 port băng tần thấp
Mã TBMT: IB2400221463-00
Đóng thầu: 14:00 09/08/24
Công bố: 19:55 22/07/24
Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
Mã TBMT: IB2400241106-00
Đóng thầu: 09:00 09/08/24
Công bố: 19:55 22/07/24
Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
Mã TBMT: IB2400240939-00
Đóng thầu: 09:00 09/08/24
Công bố: 19:54 22/07/24
Thi công xây dựng
Mã TBMT: IB2400238491-00
Đóng thầu: 09:00 27/07/24
Công bố: 19:51 22/07/24
tháng 7 năm 2024
22
Thứ hai
tháng 6
17
năm Giáp Thìn
tháng Tân Mùi
ngày Đinh Hợi
giờ Canh Tý
Tiết Lập đông
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3) , Thìn (7-9) , Ngọ (11-13) , Mùi (13-15) , Tuất (19-21) , Hợi (21-23)

"Trên thế gian này, luôn có những người, những chuyện mà chúng ta phải bỏ lỡ. "

Ức Cẩm

Sự kiện ngoài nước: Tại Bǎng Cốc ngày 22 và ngày 23-7-1994 đã diễn ra...

Thống kê
  • 6087 dự án đang đợi nhà thầu
  • 796 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1393 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 19004 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 31907 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây