Thông tin bên mời thầu

CÔNG TY TNHH ĐINH PHÚC NHÂN

Tìm thấy: 14:39 12/11/2022
Mã cơ quan
Z108083
Mã định danh (theo MSC mới)
vn3101106336
Tên cơ quan (đầy đủ)
CÔNG TY TNHH ĐINH PHÚC NHÂN
Tên viết tắt
Tên tiếng Anh
Số ĐKKD
3101106336
Phân loại trực thuộc
N/A
Loại hình cơ quan
N/A
Tỉnh/TP
Quảng Bình
Địa chỉ
74 Trần Hưng Đạo
Trang web
Mã số thuế
3101106336
Ngày cấp MST
11/08/2021
Quốc Gia
Việt Nam
Loại hình pháp lý
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Cơ quan chủ quản
UBND tỉnh Quảng Bình
Mã quan hệ ngân sách
Người đại diện
TRẦN THỊ THU HIỀN
Chức vụ
Chủ tịch công ty kiêm giám đốc
Thời gian phê duyệt
00:00 23/08/2021
Trạng thái
Đang hoạt động

Tiện ích dành cho bạn:

BÁO CÁO PDF "KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THỊ TRƯỜNG MUA SẮM CÔNG"

DauThau.info mới cho ra mắt tính năng xuất báo cáo PDF "Kết quả hoạt động của doanh nghiệp tại thị trường Mua sắm công" nhằm hỗ trợ người dùng ra quyết định đầu tư và chiến lược tài chính hay đánh giá tính khả thi của việc đầu tư vào các dự án/công ty cụ thể… xem chi tiết tại đây.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để xác định quyền tải file của gói T100.

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY TNHH ĐINH PHÚC NHÂN như sau:

Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Bên mời thầu này cũng là chủ đầu tư, thông tin phân tích như sau:

 • Là chủ đầu tư của 2 dự án đầu tư phát triển.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Bên mời thầu này cũng là nhà thầu. Kết quả phân tích dữ liệu cho nhà thầu CÔNG TY TNHH ĐINH PHÚC NHÂN như sau:
 • Đã tham gia 17 gói thầu, trong đó trúng 17 gói, trượt 0 gói, 0 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ.
 • Tổng giá trị trúng thầu: VND (Trong đó VND là các gói chỉ định thầu; VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)
 • Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: VND (Trong đó VND là các gói chỉ định thầu; VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)
 • Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: VND (Trong đó VND là các gói chỉ định thầu; VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)
 • Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia: 0% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu)
 • Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 100% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu)
 • Các tỉnh thành đã tham gia thầu: Không xác định (17)
 • Có quan hệ với 8 bên mời thầu
 • Đã từng đấu với 0 nhà thầu trong 0 gói thầu, thắng 0 gói, thua 0 gói, 0 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ.
 • Đã từng liên danh với 0 nhà thầu trong 0 gói thầu, thắng thầu 0 gói, thua 0 gói, 0 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ.
 • Đã nhận 0 quyết định xử phạt do vi phạm quy định về đấu thầu.
Phần mềm DauThau.info tổng hợp và phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí để có thể xem được thông tin đầy đủ.
Thông tin tổng hợp
Hoạt động của bên mời thầu
Hoạt động của chủ đầu tư

Danh sách KHLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được KHLCNT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP2.

Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tên dự án
Công bố
Số gói thầu
Tên dự án: Mua sắm bàn ghế học sinh và các trang thiết bị khác cho các trường học phục vụ giảng dạy năm học 2023-2024
Công bố: 22:03 18/11/2023
Số gói thầu: 3
Tên dự án: Chăn nuôi dê cỏ sinh sản thuộc tiểu dự án 2 Dự án 3, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, thiểu số và miền núi năm 2022 chuyển sang năm 2023 của Hội liên hiệp phụ nữ xã Dân Hóa
Công bố: 13:33 18/11/2023
Số gói thầu: 3
Tên dự án: Chăn nuôi lợn lai thương phẩm 3 máu phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 của cộng đồng dân cư thôn Tiến Hóa, xã Thượng Hóa
Công bố: 11:22 17/11/2023
Số gói thầu: 3
Tổng kết: Bên mời thầu CÔNG TY TNHH ĐINH PHÚC NHÂN đã đăng tải 104 KHLCNT, trong đó có 168 gói thầu.

Danh sách TBMT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được TBMT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP1.

Gói thầu
Giá gói thầu
Công bố
Đóng thầu
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Tổng kết: Bên mời thầu CÔNG TY TNHH ĐINH PHÚC NHÂN đã đăng tải 205 TBMT trong 179 gói thầu.

Danh sách KQLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Gói thầu
Mở thầu
Hoàn thành
Kết quả
Gói thầu: IB2400071471-00 Mua sắm thuyền đua cho xã Nhân Trạch
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: IB2400072949-00 Mua sắm thuyền đua cho xã Liên Trạch
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: IB2400072952-00 Mua sắm thuyền đua cho xã Hưng Trạch
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Tổng kết: Bên mời thầu CÔNG TY TNHH ĐINH PHÚC NHÂN đã đăng tải 187 KQLCNT trong đó:
 • Đã công bố kết quả của 187 gói, hủy thầu 0 gói (trong số các gói thầu ở trên).
 • 18 gói có kết quả mà không tìm thấy TBMT, TBMST.

Danh sách nhà thầu có quan hệ với bên mời thầu

Nhà thầu
Tổng số gói thầu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả

Tổng kết: Bên mời thầu CÔNG TY TNHH ĐINH PHÚC NHÂN có quan hệ với 82 nhà thầu.

DANH SÁCH BÊN MỜI THẦU MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CÓ QUAN HỆ

Bên mời thầu
Số KHLCNT
Số gói thầu
TỔNG GIÁ GÓI THẦU
Số KHLCNT:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu:
TỔNG GIÁ GÓI THẦU:
Tổng kết: Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH ĐINH PHÚC NHÂN có quan hệ với 1 bên mời thầu

Danh sách tbmt mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Gói thầu
Bên mời thầu
Công bố
Đóng thầu
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Tổng kết: Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH ĐINH PHÚC NHÂN là chủ đầu tư của 82 TBMT, trong đó tự mời thầu 82 TBMT, đơn vị khác mời thầu 0 TBMT

Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Tổng kết: Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH ĐINH PHÚC NHÂN là chủ đầu tư của 95 KHLCNT. Trong đó tự mời thầu 95 KHLCNT, đơn vị khác mời thầu 0 KHLCNT

Danh sách nhà thầu tham gia dự thầu của chủ đầu tư

Tên nhà thầu
Tổng số gói thầu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng kết: Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH ĐINH PHÚC NHÂN là chủ đầu tư có quan hệ 37 nhà thầu

Danh sách dự án mà bên mời thầu làm chủ đầu tư

Tên dự án
Ngày đăng tải từ
Số KHLCNT liên kết

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:
Tổng kết: Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH ĐINH PHÚC NHÂN là chủ đầu tư của 2 dự án đầu tư phát triển
Đã xem: 569
aztest thi nang bac nang luong quang cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Thống kê
 • 5664 dự án đang đợi nhà thầu
 • 819 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1497 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 14749 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 28182 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây