So sánh chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản và chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Thứ hai, 31 Tháng Mười 2022 3:52 CH
Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản và chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu là 02 loại chứng chỉ mà các cá nhân tham gia đấu thầu cần phải có. Vậy 02 loại chứng chỉ này khác nhau như thế nào? Cùng xem giải đáp qua bài viết dưới đây của DauThau.info nhé!
So sánh chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản và chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
So sánh chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản và chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

 1. Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản

Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản là văn bản chứng nhận về năng lực, khả năng trong hoạt động đấu thầu của các cá nhân, tổ chức trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động đấu thầu. Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản sẽ được giảng dạy và cấp chứng chỉ tại các cơ sở đào tạo do Bộ KH&ĐT chứng nhận. 

c c đào tạo đấu thầu cơ bản
Hình minh họa: Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản

Mỗi cơ sở đào tạo sẽ có chương trình, nội dung đào tạo khác nhau, tuy nhiên cần phải bao gồm đầy đủ các nội dung theo Chương trình khung được quy định tại Phụ lục 1, Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT, cụ thể: 

Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:

1. Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu
2. Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
3. Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu
4. Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng
5. Chuyên đề 5: Hợp đồng
6. Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Đối tượng được cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản

Các cá nhân tham gia hay có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà thầu hoặc các cá nhân khác có nhu cầu nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về đấu thầu nhằm hỗ trợ cho công việc hoặc cho kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu…

Điều kiện được cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Chương II - Đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản, Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT thì:

Học viên được cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
b) Tham dự ít nhất 90% thời lượng của khóa học. Trường hợp học viên không bảo đảm thời lượng tham dự khóa đào tạo nhưng có lý do chính đáng, cơ sở đào tạo cho phép học viên bảo lưu thời lượng đã học và học tiếp tại khóa học khác của cùng một cơ sở đào tạo trong thời gian tối đa 03 tháng kể từ ngày đầu tiên của khóa đào tạo tham gia trước đó;
c) Làm bài kiểm tra và có kết quả kiểm tra cuối khóa đào tạo được đánh giá từ loại “Trung bình” trở lên.

Mục đích sử dụng Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản

Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản phục vụ cho kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu và các hình thức bồi dưỡng khác về đấu thầu.

2. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu là một văn bản được lập ra để chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân về khả năng được phép hoạt động trong lĩnh vực đấu thầu. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu sẽ được Bộ KH&ĐT tổ chức thi và cấp chứng nhận.

c c hành nghề hoạt động đấu thầu
Hình minh họa: Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Đối tượng được cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Được quy định tại Khoản 1, Điều 11, Chương III - Thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT thì: 

1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cấp cho cá nhân sau đây khi phải trực tiếp thực hiện các công việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất:
a) Cá nhân thuộc doanh nghiệp hoạt động tư vấn đấu thầu hoặc đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu; cá nhân hoạt động tư vấn độc lập về đấu thầu;
b) Cá nhân thuộc ban quản lý dự án chuyên nghiệp: là các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện công tác quản lý dự án chuyên nghiệp, quản lý cùng lúc nhiều dự án hoặc các dự án kế tiếp, gối đầu, hết dự án này đến dự án khác;
c) Cá nhân thuộc đơn vị mua sắm tập trung chuyên trách: là đơn vị được thành lập để chuyên trách thực hiện việc mua sắm tập trung và hoạt động mua sắm mang tính thường xuyên, liên tục;
d) Cá nhân khác có nhu cầu.

Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Theo quy định tại Điều 12, Chương III - Thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT thì: 

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
1. Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản;
2. Tốt nghiệp đại học trở lên;
3. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
4. Đáp ứng một trong các điều kiện sau:
a) Đã tham gia thường xuyên, liên tục vào một trong các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu trong vòng 04 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đăng ký thi sát hạch), bao gồm:
- Tham gia giảng dạy về đấu thầu;
- Tham gia xây dựng văn bản pháp luật về đấu thầu;
- Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu, quản lý thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu như: tham gia vào công tác lập, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu, tham gia thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; tham gia các công tác quản lý dự án, quản lý hợp đồng (nghiệm thu, thanh toán, điều chỉnh hợp đồng...);
b) Đã tham gia vào một trong các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại điểm a Khoản này trong vòng 05 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đăng ký thi sát hạch) nhưng không thường xuyên, liên tục;
c) Đã tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu quy mô lớn (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hoá có giá trị gói thầu trên 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu trên 20 tỷ đồng) hoặc 10 gói thầu quy mô nhỏ. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phức tạp được tính tương đương gói thầu quy mô lớn; gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản được tính tương đương gói thầu quy mô nhỏ”.
5. Đạt kỳ thi sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Mục đích sử dụng Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được sử dụng cho các mục đích như sau: 

  • Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn đấu thầu được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn;
  • Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ phi tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hoá và xây lắp (PC);
  • Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu tất cả các gói thầu.

Ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu ở đâu?

Khác với Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản (phải tham dự ít nhất 90% thời lượng của khóa học thì mới được xét cấp chứng chỉ) thì Chứng chỉ hành nghề đấu thầu không bắt buộc tham gia khóa học hay khóa ôn luyện. Tuy nhiên, để bạn có thể chuẩn bị kiến thức tốt trước kỳ thi thì sẽ tự tin hơn trong quá trình thi sát hạch. Chính vì vậy, nhiều cá nhân, tổ chức đã tìm đến các trang web luyện thi sát hạch để ôn luyện và thi thử, chuẩn bị hành trang tốt nhất cho kỳ thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

Một trong những đơn vị đang cung cấp trang web luyện thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu MIỄN PHÍ hiện nay là DauThau.info. Truy cập tại địa chỉ: https://tracnghiem.dauthau.asia/, đây là trang web được xây dựng trên nền tảng của Phần mềm thi trắc nghiệm AZtest nhằm hỗ trợ cho các cá nhân có nhu cầu ôn luyện chứng chỉ hành nghề đấu thầu mà không cần lo lắng về chi phí.

ôn luyện chứng chỉ hành nghề đấu thầu
Trang Web ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu do DauThau.info xây dựng

Nếu bạn đang có nhu cầu thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu thì có thể sử dụng trang web này để ôn luyện. Ngoài ra, các bộ đề được đăng tải trên trang web là những bộ đề chất lượng và đảm bảo đúng chuẩn theo bộ đề của Bộ KH&ĐT đưa ra nên các bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ giống với bộ đề thi thật.

Trong quá trình sử dụng và ôn luyện nếu có điều gì thắc mắc cần được hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline 0904.634.288 hoặc messenger: http://m.me/dauthau.info để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

aztest thi nang bac nang luong quang cao
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Quản lý, vận hành trong thời gian 03 năm
Mã TBMT: IB2400225971-00
Đóng thầu: 11:00 01/08/24
Công bố: 10:33 14/07/24
Xây lắp
Mã TBMT: IB2400225651-00
Đóng thầu: 07:38 20/07/24
Công bố: 10:30 14/07/24
(25-VT-2244/24-XL-DA-TTH )Vật tư chính phục vụ thi công đấu nối giếng TU-14XP, TU-16 giàn BK TNG
Mã TBMT: IB2400226035-00
Đóng thầu: 09:10 23/07/24
Công bố: 10:19 14/07/24
In Tạp chí 6 tháng cuối năm 2024 và 2 năm 2025, 2026
Mã TBMT: IB2400206348-00
Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH BSAC
Đóng thầu: 11:00 23/07/24
Công bố: 10:19 14/07/24
tháng 7 năm 2024
14
Chủ nhật
tháng 6
9
năm Giáp Thìn
tháng Tân Mùi
ngày Kỷ Mão
giờ Giáp Tý
Tiết Bạch lộ
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1) , Dần (3-5) , Mão (5-7) , Ngọ (11-13) , Mùi (13-15) , Dậu (17-19)

"Có 3 điều đạt tới Hạnh phúc: thân thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái và trái tim trong sạch. "

Dumas

Sự kiện trong nước: Tháng 7-1920, tại nước Pháp. Nguyễn Ái Quốc đã đọc...

Thống kê
  • 6368 dự án đang đợi nhà thầu
  • 107 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 168 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 18824 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 30481 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây