Hồ sơ chào giá cạnh tranh gồm những gì?

Thứ tư - 12/01/2022 15:00
Chào hàng cạnh tranh theo rút gọn là một hình thức rất đơn giản, tiết kiệm thời gian và các thủ tục khuyến nghị các bên mời thầu nên áp dụng khi gói thầu có đủ yếu tố để thực hiện theo hình thức này. Các nhà thầu tham dự khi đó chỉ cần chuẩn bị hồ sơ chào giá để nộp cho bên mời thầu, vậy hồ sơ chào giá cạnh tranh gồm những gì hãy cùng DauThau.Info tìm hiểu với bài viết dưới đây.
Hồ sơ chào giá cạnh tranh gồm những gì?
Hồ sơ chào giá cạnh tranh gồm những gì?


Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn như thế nào?

Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn hay đôi khi vẫn gọi là yêu cầu báo giá cạnh tranh được thực hiện theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014, cụ thể quy trình như sau:

Điều 59. Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn
1. Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá:
a) Bản yêu cầu báo giá được lập bao gồm các nội dung về phạm vi công việc, yêu cầu về kỹ thuật, thời hạn hiệu lực của báo giá, thời điểm nộp báo giá, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, đào tạo, chuyển giao, dự thảo hợp đồng, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá (tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản yêu cầu báo giá) và các nội dung cần thiết khác, không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu;
b) Sau khi bản yêu cầu báo giá được duyệt, bên mời thầu đăng tải thông báo mời chào hàng trên một tờ báo được phát hành rộng rãi trong một ngành, một tỉnh hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu 03 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu. Trường hợp gửi trực tiếp, nếu trước thời điểm đóng thầu có bất kỳ nhà thầu nào khác đề nghị được tham gia chào hàng thì bên mời thầu phải gửi bản yêu cầu báo giá cho nhà thầu đó. Bản yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bằng fax.
2. Nộp và tiếp nhận báo giá:
a) Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Việc nộp báo giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bang fax;
b) Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng nhà thầu.
Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các báo giá được nộp trước thời điểm đóng thầu bao gồm các nội dung như: Tên nhà thầu, giá chào, thời gian có hiệu lực của báo giá và gửi văn bản tiếp nhận này đến các nhà thầu đã nộp báo giá.
3. Đánh giá các báo giá:
a) Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Báo giá được xác định đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá và có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất và không vượt giá gói thầu sẽ được đề nghị lựa chọn;
b) Trong quá trình đánh giá, trường hợp cần thiết bên mời thầu mời nhà thầu có giá chào thấp nhất sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) đến thương thảo hợp đồng.
4. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:
Việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này.
5. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng:
Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác.
6. Thời gian trong chào hàng cạnh tranh rút gọn:
a) Thời gian đánh giá các báo giá tối đa là 10 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo đánh giá các báo giá;
b) Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định;
c) Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu và báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định.

Đối với các gói thầu thuộc phạm vi chào hàng cạnh tranh rút gọn hiện nay theo lộ trình đấu thầu qua mạng quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT thì đều phải thực hiện đấu thầu qua mạng, khi đó bên mời thầu sẽ thực hiện phát hành E-HSMT theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/T-BKHĐT.


Hồ sơ chào giá cạnh tranh nhà thầu phải chuẩn bị những gì?

Tùy theo từng loại gói thầu mà các nhà thầu cầ chuẩn bị hồ sơ chào giá cạnh tranh gồm những nội dung sau:

Đối với gói thầu xây lắp:

 1. Đơn chào giá
 2. Bảng giá dự thầu (Theo tiên lượng mời thầu-Thực hiện trên webform)
 3. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt (Trường hợp có yêu cầu-Thực hiện trên webform)
 4. Bảng đề xuất tiến độ (Thực hiện trên webform)
 5. Cam kết thực hiện gói thầu xây lắp

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa:

 1. Đơn chào giá
 2. Bảng giá dự thầu (Theo tiên khối lượng mời thầu-Thực hiện trên webform)
 3. Bảng giá dịch vụ liên quan (Trường hợp có yêu cầu-Thực hiện trên webform)
 4. Bảng đề xuất tiến độ (Thực hiện trên webform)

Đối với gói thầu phi tư vấn:

 1. Đơn chào giá
 2. Bảng giá dự thầu (Theo khối lượng mời thầu-Thực hiện trên webform)
 3. Bảng đề xuất tiến độ (Thực hiện trên webform)
Như chúng ta thấy, hồ sơ chào giá cạnh tranh cần chuẩn bị rất đơn giản, không phải chuẩn bị đảm bảo dự thầu, hồ sơ chứng minh về tài chính, hợp đồng tương tự, biện pháp thực hiện gói thầu..., chúng ta chỉ cần chuẩn bị theo các chỉ dẫn trên và cần thiết thì chuẩn bị thêm một số giấy tờ chứng minh về năng lực (xây lắp), chứng minh về hàng hóa (hàng hóa) để gửi kèm theo, hoặc trường hợp cần thiết bên mời thầu có thể đề nghị nhà thầu bổ sung làm rõ.

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu, nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: 

Tác giả: Son Vu

Bài viết này của DauThau.info được cấp phép theo giấy phép dữ liệu mở Creative Commons CC-BY (cho phép sử dụng toàn quyền nhưng phải ghi công tác giả, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ ban đầu) trừ trường hợp được cấp phép riêng sẽ được ghi rõ trong tài liệu. Sử dụng lại các nguồn từ DauThau.info cần ghi rõ bản quyền!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video Huong dan su dung dauthau.info
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Cung cấp thiết bị đóng cắt và bảo vệ các loại
Mã TBMT: IB2400064937-00
Đóng thầu: 10:00 02/05/24
Công bố: 14:34 23/04/24
Gói thầu số 01: Thi công
Mã TBMT: IB2400095837-00
Đóng thầu: 14:00 30/04/24
Công bố: 14:34 23/04/24
Mua sắm hàng hóa trang thiết bị bảo hộ lao động năm 2024
Mã TBMT: IB2400082367-00
Đóng thầu: 15:00 03/05/24
Công bố: 14:32 23/04/24
Thi công xây dựng công trình
Mã TBMT: IB2400095908-00
Đóng thầu: 09:00 02/05/24
Công bố: 14:31 23/04/24
Thống kê
 • 5141 dự án đang đợi nhà thầu
 • 666 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1375 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 14216 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 26863 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây