Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về đấu thầu qua mạng

Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Số kí hiệu 08/2022/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 31/05/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/08/2022
Ngày hết hiệu lực 31/12/2023
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực Đấu thầu
Cơ quan ban hành Bộ kế hoạch và đầu tư
Người ký Nguyễn Chí Dũng

Nội dung

CLICK HERE to view in English
Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT được ban hành nhằm cung cấp và đăng tải thông tin liên quan đến đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thông tư này có tính chất chi tiết và thực tiễn hóa tinh thần của pháp luật về đấu thầu tại Việt Nam, giúp tăng tính minh bạch và công khai, đồng thời giảm thiểu rủi ro và bảo vệ quyền lợi của các nhà thầu tham gia đấu thầu. Cùng tìm hiểu rõ hơn về Thông tư này trong bài viết sau đây của DauThau.info nhé!

Thông tư 082022TT BKHĐT về đấu thầu qua mạng
Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Tóm tắt Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Ngày 31/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Cụ thể, thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư, bên mời thầu đăng tải lên Hệ thống trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư, bên mời thầu phải đính kèm Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong quá trình đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án được thực hiện trên cơ sở kế hoạch bố trí vốn cho cả dự án, không bắt buộc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch vốn của từng năm.

Bên cạnh đó, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2022 là tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 100% gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, phí dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ. Đảm bảo tổng số lượng gói thầu qua mạng trong năm đạt tối thiểu 80% số lượng gói thầu và tối thiểu 70% tổng giá trị gói thầu,…

Ngoài ra, đến năm 2023 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 100% gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 200 tỷ đồng, trừ gói hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ,…

6 điểm mới của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Dưới đây là 6 điểm mới của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT bạn cần nắm để công tác đấu thầu của doanh nghiệp mình được tốt hơn, cụ thể:

1. Ban hành quy định mới về một số mẫu hồ sơ mời thầu

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT có quy định về một số mẫu hồ sơ mời thầu mới thay thế mẫu hồ sơ mời thầu cũ, cụ thể:

 • Mẫu hồ sơ mời thầu (Mẫu số 02) sử dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa tại thông tư 05/2015/TT-BKHĐT được thay thế bởi:

  • Mẫu số 2A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

  • Mẫu số 2B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. 

  • Mẫu số 6A sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 01 quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

  • Mẫu số 6B sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 02 quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

 • Mẫu số 6C sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mới thay thế mẫu hồ sơ mời thầu cũ
Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mới thay thế mẫu hồ sơ mời thầu cũ

2. Quy định mới về số liệu báo cáo tài chính hành năm được cập nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ thống thông tin quốc gia

Theo Điều 11 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu gồm:

 • Thông tin chung về nhà thầu;

 • Số liệu về báo cáo tài chính hàng năm;

 • Thông tin về các hợp đồng đã và đang thực hiện;

 • Thông tin về nhân sự chủ chốt;

 • Thông tin về máy móc, thiết bị;

 • Thông tin về uy tín của nhà thầu.

Trường hợp số liệu về báo cáo tài chính trên Hệ thống đã được cập nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì nhà thầu không phải kê khai số liệu về báo cáo tài chính.

Quy định mới về số liệu báo cáo tài chính hành năm được cập nhật từ Hệ thống thuế điện từ và Hệ thống thông tin quốc gia
Quy định mới về số liệu báo cáo tài chính hành năm được cập nhật từ Hệ thống thuế điện từ và Hệ thống thông tin quốc gia

Đối với số liệu báo cáo tài chính từ năm 2021 trở đi, trường hợp nhà thầu phát hiện Hệ thống chưa cập nhật số liệu so với Hệ thống thuế điện tử thì nhà thầu sửa đổi cho phù hợp với số liệu đã báo cáo với cơ quan thuế, Hệ thống sẽ lưu lại các phiên bản sửa đổi thông tin của nhà thầu.

3. Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu bản giấy không có giá trị pháp lý

Theo Điều 14 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT có quy định cụ thể về việc phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST, cụ thể: "Chủ đầu tư, bên mời thầu không được phát hành bản giấy hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển cho nhà thầu. Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu phát hành bản giấy cho nhà thầu thì bản giấy không có giá trị pháp lý để lập, đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển".

4. Quy định mới về giấy phép bán hàng đối với hàng hóa đặc thù

Điều 27 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT đưa ra những quy định cụ thể về giấy phép bán hàng đối với hàng hóa đặc thù, cụ thể: “Giấy phép bán hàng đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng. Nhà thầu thiếu tài liệu này vẫn được xem xét, đánh giá, xét duyệt trúng thầu, chỉ cần xuất trình tài liệu này trước khi ký hợp đồng.”

Quy định mới về giấy phép bán hàng đối với hàng hóa đặc thù
Quy định mới về giấy phép bán hàng đối với hàng hóa đặc thù

5. Quy định mới về hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Theo Điều 29 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định: “Trường hợp E-HSMT yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-HSDT không đính kèm tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc”.

Theo Điều 30 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định: “Bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung nhân sự chủ chốt để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT nếu nhân sự nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, cho phép trong khoảng thời gian không ít hơn 3 ngày làm việc. Mỗi nhân sự không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế 1 lần.

Hợp đồng tương tự, Nhà thầu có thể làm rõ bổ sung E-HSDT nếu không đáp ứng theo yêu cầu làm rõ bên mời thầu, cho phép trong 1 khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc”.

6. Chấm dứt hiệu lực các Thông tư cũ

Theo Điều 39 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT có quy định về việc chấm dứt các Thông tư cũ, bắt đầu từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các Thông tư sau chấm dứt hiệu lực:

 • Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn;

 • Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp:

 • Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá;

 • d) Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn;

 • Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

 • Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

 • Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

 • Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết về Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của DauThau.info để hiểu rõ hơn, cụ thể:

Trên đây là những thông tin về Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT mà DauThau.info đã chia sẻ đến bạn. Nếu có những tình huống đấu thầu cần giải đáp hoặc cần mua các gói phần mềm “săn” tin thầu nhanh chóng và dễ dàng, hãy liên hệ ngay với DauThau.info qua:

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thông tư"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:Phụ lục
Ngày ban hành:15/02/2024
Phụ lục Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT
Phụ lục Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT
Số kí hiệu:8D
Ngày ban hành:15/02/2024
Mẫu số 8D
Mẫu số 8D được sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ tư vấn theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.
Số kí hiệu:8C
Ngày ban hành:15/02/2024
Mẫu số 8C
Mẫu số 8C được sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ
Số kí hiệu:8B
Ngày ban hành:15/02/2024
Mẫu số 8B
Mẫu số 8B được sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 02 quy định tại điểm b khoản 1 Điều 28 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
Số kí hiệu:8A
Ngày ban hành:15/02/2024
Mẫu số 8A
Mẫu số 8A được sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 01 quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Các văn bản cùng lĩnh vực "Đấu thầu"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:Phụ lục
Ngày ban hành:15/02/2024
Phụ lục Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT
Phụ lục Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT
Số kí hiệu:8D
Ngày ban hành:15/02/2024
Mẫu số 8D
Mẫu số 8D được sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ tư vấn theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.
Số kí hiệu:8C
Ngày ban hành:15/02/2024
Mẫu số 8C
Mẫu số 8C được sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ
Số kí hiệu:8B
Ngày ban hành:15/02/2024
Mẫu số 8B
Mẫu số 8B được sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 02 quy định tại điểm b khoản 1 Điều 28 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
Số kí hiệu:8A
Ngày ban hành:15/02/2024
Mẫu số 8A
Mẫu số 8A được sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 01 quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Bộ kế hoạch và đầu tư"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:Phụ lục
Ngày ban hành:15/02/2024
Phụ lục Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT
Phụ lục Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT
Số kí hiệu:8D
Ngày ban hành:15/02/2024
Mẫu số 8D
Mẫu số 8D được sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ tư vấn theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.
Số kí hiệu:8C
Ngày ban hành:15/02/2024
Mẫu số 8C
Mẫu số 8C được sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ
Số kí hiệu:8B
Ngày ban hành:15/02/2024
Mẫu số 8B
Mẫu số 8B được sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 02 quy định tại điểm b khoản 1 Điều 28 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
Số kí hiệu:8A
Ngày ban hành:15/02/2024
Mẫu số 8A
Mẫu số 8A được sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 01 quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
 • 2506 dự án đang đợi nhà thầu
 • 330 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 681 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 5213 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 11238 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây