Mua thuốc generic (168 phần) phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai năm 2023-2024

Mã TBMT
Trạng thái
Hoàn thành mở hồ sơ kỹ thuật
Gói thầu
Mua thuốc generic (168 phần) phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai năm 2023-2024
Chủ đầu tư
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai
Loại
Hàng hóa
Hình thức ĐT
Qua mạng
Mở thầu tại
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Mã KHLCNT
Tên kế hoạch LCNT
Mua thuốc generic (168 phần) phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai năm 2023-2024
Thời gian thực hiện hợp đồng
12 ngày
Nguồn vốn
Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Hình thức HĐ
Theo đơn giá cố định
Mở thầu vào
14:00 04/12/2023
Hoàn thành vào
14:07 04/12/2023
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số nhà thầu
28
Đánh giá kỹ thuật
Chấm điểm
Thông tin phần lô:
# Mã phần/lô Tên phần/lô Mã định danh Tên nhà thầu Hiệu lực E-HSDXKT (ngày) Giá trị bảo đảm dự thầu (VND) Hiệu lực của BĐ DT (ngày)
0
PP2300445808
Acetylcystein
vn5300212678
180
36.052.000
210
1
PP2300445811
Acid amin
vn5300212678
180
36.052.000
210
2
PP2300445812
Acid amin
vn5300212678
180
36.052.000
210
3
PP2300445815
Amoxicilin + Acid clavulanic
vn0102712380
180
16.671.000
210
4
PP2300445816
Amoxicilin + Acid clavulanic
vn0103053042
180
100.000.000
210
5
PP2300445818
Ampicilin + Sulbactam
vn0106451796
180
67.873.000
210
6
PP2300445819
Ampicilin + Sulbactam
vn0101509266
180
20.000.000
220
7
PP2300445820
Atosiban
vn0104089394
180
9.585.000
210
8
PP2300445821
Atropin sulfat
vn5300212678
180
36.052.000
210
9
PP2300445822
Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd
vn0109035096
180
511.000
210
10
PP2300445823
Azithromycin
vn5300212678
180
36.052.000
210
11
PP2300445824
Azithromycin
vn5300212678
180
36.052.000
210
12
PP2300445826
Betamethason
vn0102041728
180
291.000
210
13
PP2300445828
Bromhexin hydroclorid
vn0104089394
180
9.585.000
210
14
PP2300445829
Budesonid
vn0103053042
180
100.000.000
210
15
PP2300445831
Bupivacain hydroclorid
vn0100109699
180
12.000.000
210
16
PP2300445832
Bupivacain hydroclorid
vn5300212678
180
36.052.000
210
17
PP2300445833
Cafein
vn0104089394
180
9.585.000
210
18
PP2300445835
Calci clorid
vn5300212678
180
36.052.000
210
19
PP2300445837
Carbetocin
vn0104089394
180
9.585.000
210
20
PP2300445838
Carboprost tromethamin
vn0104089394
180
9.585.000
210
21
PP2300445839
Cefaclor
vn5300212678
180
36.052.000
210
22
PP2300445840
Cefalexin
vn0105849418
180
5.150.000
210
23
PP2300445841
Cefamandol
vn0105849418
180
5.150.000
210
24
PP2300445842
Cefamandol
vn0101379881
180
7.503.000
210
25
PP2300445843
Cefdinir
vn5300212678
180
36.052.000
210
26
PP2300445844
Cefixim
vn0102712380
180
16.671.000
210
27
PP2300445845
Cefoperazon
vn1001210756
180
10.200.000
210
28
PP2300445847
Ceftizoxim
vn0108493209
180
4.300.000
210
29
PP2300445849
Ciprofloxacin
vn5300212678
180
36.052.000
210
30
PP2300445850
Clarithromycin
vn0103053042
180
100.000.000
210
31
PP2300445853
Cloxacilin
vn0101509266
180
20.000.000
220
32
PP2300445855
Deferipron
vn0104752195
180
3.255.000
210
33
PP2300445856
Desloratadin
vn0107742614
180
648.000
210
34
PP2300445857
Dexamethason
vn5300212678
180
36.052.000
210
35
PP2300445858
Diazepam
vn0100108536
180
24.937.000
210
36
PP2300445859
Diazepam
vn0100108536
180
24.937.000
210
37
PP2300445860
Diclofenac
vn5300212678
180
36.052.000
210
38
PP2300445862
Diphenhydramin
vn5300212678
180
36.052.000
210
39
PP2300445863
Drotaverin HCl
vn0100109699
180
12.000.000
210
40
PP2300445865
Drotaverin HCl
vn0109035096
180
511.000
210
41
PP2300445866
Dydrogesteron
vn0103053042
180
100.000.000
210
42
PP2300445867
Ephedrin
vn0100108536
180
24.937.000
210
43
PP2300445868
Estradiol valerate
vn0103053042
180
100.000.000
210
44
PP2300445869
Fentanyl
vn0100108536
180
24.937.000
210
vn0300483319
180
3.690.000
210
45
PP2300445870
Fentanyl
vn0300483319
180
3.690.000
210
46
PP2300445871
Fluorometholon
vn0100109699
180
12.000.000
210
47
PP2300445872
Fluticason furoat
vn0103053042
180
100.000.000
210
48
PP2300445873
Ginkgo biloba
vn0500465187
180
1.696.000
210
49
PP2300445874
Glucosamin
vn5300212678
180
36.052.000
210
Thông tin nhà thầu tham dự:
Số nhà thầu: 28
Mã định danh (theo MSC mới)
vn0100108536
Tỉnh
Hà Nội
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 7

1. PP2300445858 - Diazepam

2. PP2300445859 - Diazepam

3. PP2300445867 - Ephedrin

4. PP2300445869 - Fentanyl

5. PP2300445907 - Midazolam

6. PP2300445910 - Morphin

7. PP2300445968 - Surfactant (Phospholipid chiết xuất từ phổi lợn hoặc phổi bò; hoặc chất diện hoạt chiết xuất từ phổi bò (Bovine lung surfactant))

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0105849418
Tỉnh
Hà Nội
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 2

1. PP2300445840 - Cefalexin

2. PP2300445841 - Cefamandol

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0102897124
Tỉnh
Hà Nội
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 1

1. PP2300445944 - Phloroglucinol + trimethyl phloroglucinol

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0100108656
Tỉnh
Hà Nội
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 1

1. PP2300445911 - Moxifloxacin + dexamethason

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0102712380
Tỉnh
Hà Nội
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 2

1. PP2300445815 - Amoxicilin + Acid clavulanic

2. PP2300445844 - Cefixim

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0101509266
Tỉnh
Hà Nội
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
220 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 4

1. PP2300445819 - Ampicilin + Sulbactam

2. PP2300445853 - Cloxacilin

3. PP2300445961 - Sắt + acid folic

4. PP2300445965 - Spiramycin + metronidazol

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0102936831
Tỉnh
Hà Nội
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 4

1. PP2300445879 - Glucose

2. PP2300445914 - Natri clorid

3. PP2300445918 - Natri clorid

4. PP2300445937 - Paracetamol

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0500465187
Tỉnh
Hà Nội
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 2

1. PP2300445873 - Ginkgo biloba

2. PP2300445934 - Paracetamol + chlorpheniramin

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0104089394
Tỉnh
Hà Nội
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 6

1. PP2300445820 - Atosiban

2. PP2300445828 - Bromhexin hydroclorid

3. PP2300445833 - Cafein

4. PP2300445837 - Carbetocin

5. PP2300445838 - Carboprost tromethamin

6. PP2300445881 - Glycerol

Mã định danh (theo MSC mới)
vn4100259564
Tỉnh
Bình Định
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 2

1. PP2300445894 - Lactobacillus acidophilus

2. PP2300445969 - Tinidazol

Mã định danh (theo MSC mới)
vn1300382591
Tỉnh
Bến Tre
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 1

1. PP2300445970 - Tobramycin

Mã định danh (theo MSC mới)
vn1001210756
Tỉnh
Thái Bình
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 2

1. PP2300445845 - Cefoperazon

2. PP2300445946 - Piperacilin

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0302375710
Tỉnh
TP.Hồ Chí Minh
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 2

1. PP2300445895 - Lidocain

2. PP2300445904 - Metronidazol + neomycin + nystatin

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0101400572
Tỉnh
Hưng Yên
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 3

1. PP2300445883 - Hydroxypropyl methylcellulose

2. PP2300445930 - Olopatadin hydroclorid

3. PP2300445954 - Rifamycin

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0101309965
Tỉnh
Hà Nội
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 2

1. PP2300445921 - Natri hydrocarbonat

2. PP2300445960 - Salbutamol

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0109035096
Tỉnh
Hà Nội
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 2

1. PP2300445822 - Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd

2. PP2300445865 - Drotaverin HCl

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0104752195
Tỉnh
Hà Nội
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 2

1. PP2300445855 - Deferipron

2. PP2300445892 - Kẽm gluconat

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0102041728
Tỉnh
Hà Nội
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 2

1. PP2300445826 - Betamethason

2. PP2300445905 - Miconazol

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0106451796
Tỉnh
Hà Nội
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 1

1. PP2300445818 - Ampicilin + Sulbactam

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0107742614
Tỉnh
Hà Nội
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 1

1. PP2300445856 - Desloratadin

Mã định danh (theo MSC mới)
vn5300212678
Tỉnh
Lào Cai
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 53

1. PP2300445808 - Acetylcystein

2. PP2300445811 - Acid amin

3. PP2300445812 - Acid amin

4. PP2300445821 - Atropin sulfat

5. PP2300445823 - Azithromycin

6. PP2300445824 - Azithromycin

7. PP2300445832 - Bupivacain hydroclorid

8. PP2300445835 - Calci clorid

9. PP2300445839 - Cefaclor

10. PP2300445843 - Cefdinir

11. PP2300445849 - Ciprofloxacin

12. PP2300445857 - Dexamethason

13. PP2300445860 - Diclofenac

14. PP2300445862 - Diphenhydramin

15. PP2300445874 - Glucosamin

16. PP2300445875 - Glucose

17. PP2300445876 - Glucose

18. PP2300445877 - Glucose

19. PP2300445878 - Glucose

20. PP2300445879 - Glucose

21. PP2300445880 - Glutathion

22. PP2300445884 - Ibuprofen

23. PP2300445889 - Kali clorid

24. PP2300445890 - Kali clorid

25. PP2300445891 - Kẽm gluconat

26. PP2300445892 - Kẽm gluconat

27. PP2300445897 - Lidocain

28. PP2300445898 - Loratadin

29. PP2300445901 - Manitol

30. PP2300445902 - Meloxicam

31. PP2300445903 - Metoclopramid

32. PP2300445908 - Midazolam

33. PP2300445913 - Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan

34. PP2300445914 - Natri clorid

35. PP2300445916 - Natri clorid

36. PP2300445917 - Natri clorid

37. PP2300445918 - Natri clorid

38. PP2300445920 - Natri clorid

39. PP2300445923 - Neostigmin metylsulfat

40. PP2300445925 - Nicardipin

41. PP2300445927 - Nước cất pha tiêm

42. PP2300445928 - Nystatin + neomycin + polymyxin B

43. PP2300445931 - Omeprazol

44. PP2300445932 - Oxytocin

45. PP2300445933 - Papaverin hydroclorid

46. PP2300445937 - Paracetamol

47. PP2300445945 - Phytomenadion

48. PP2300445955 - Ringer lactat (Natri clorid + Kali clorid + Natri lactat + Calci clorid dihydrat )

49. PP2300445959 - Salbutamol

50. PP2300445966 - Sulfadiazin bạc

51. PP2300445967 - Sulfamethoxazol + Trimethoprim

52. PP2300445969 - Tinidazol

53. PP2300445974 - Vitamin B6 + magnesi lactat

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0104867284
Tỉnh
Hà Nội
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 1

1. PP2300445899 - Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0100109699
Tỉnh
Hà Nội
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 12

1. PP2300445831 - Bupivacain hydroclorid

2. PP2300445863 - Drotaverin HCl

3. PP2300445871 - Fluorometholon

4. PP2300445888 - Itraconazol

5. PP2300445922 - Neomycin + polymyxin B + dexamethason

6. PP2300445926 - Nor-adrenalin/Nor-epinephrin

7. PP2300445935 - Paracetamol

8. PP2300445936 - Paracetamol

9. PP2300445948 - Polyethylen glycol + Propylen glycol

10. PP2300445951 - Propofol

11. PP2300445957 - Salbutamol

12. PP2300445963 - Sevofluran

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0108493209
Tỉnh
Hà Nội
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 1

1. PP2300445847 - Ceftizoxim

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0104739902
Tỉnh
Hà Nội
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 1

1. PP2300445973 - Vitamin B1 + B6 + B12

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0300483319
Tỉnh
TP.Hồ Chí Minh
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 3

1. PP2300445869 - Fentanyl

2. PP2300445870 - Fentanyl

3. PP2300445907 - Midazolam

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0103053042
Tỉnh
Hà Nội
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 13

1. PP2300445816 - Amoxicilin + Acid clavulanic

2. PP2300445829 - Budesonid

3. PP2300445850 - Clarithromycin

4. PP2300445866 - Dydrogesteron

5. PP2300445868 - Estradiol valerate

6. PP2300445872 - Fluticason furoat

7. PP2300445924 - Nhũ dịch lipid

8. PP2300445938 - Perindopril + Amlodipin

9. PP2300445947 - Poly (O-2-hydroxyethyl) starch (HES 130/0,4) + Natri acetat trihydrate + Natri clorid + Kali clorid + Magnesi clorid hexahydrat

10. PP2300445951 - Propofol

11. PP2300445952 - Racecadotril

12. PP2300445956 - Rocuronium bromid

13. PP2300445958 - Salbutamol

Mã định danh (theo MSC mới)
vn0101379881
Tỉnh
Hà Nội
Hiệu lực HSĐXKT
180 ngày
Hiệu lực BĐDT
210 ngày
Thực hiện trong
0
Bảo đảm dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Số phần của gói thầu đã tham dự: 1

1. PP2300445842 - Cefamandol

Đã xem: 5

aztest thi nang bac nang luong quang cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 6581 dự án đang đợi nhà thầu
  • 710 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1316 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 19562 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 33296 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây