Hướng dẫn nhà thầu nộp HSDT gói thầu thuốc trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

Thứ tư - 28/06/2023 10:19
Video này DauThau.info sẽ hướng dẫn người dùng là nhà thầu cách nộp Hồ sơ dự thầu gói thầu thuốc trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia eGP (nộp E-HSDT).
Hướng dẫn nhà thầu nộp HSDT gói thầu thuốc trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới
Hướng dẫn nhà thầu nộp HSDT gói thầu thuốc trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

Để nộp E-HSDT gói thầu thuốc trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới, nhà thầu tiến hành các bước như sau:


 

Video Hướng dẫn nhà thầu nộp HSDT gói thầu thuốc trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Nguồn: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)

Bước 1: Chọn thông báo mời thầu

Chọn menu quản lý E-HSDT/ Hồ sơ dự sơ tuyển/ Hồ sơ quan tâm và chọn nút Tạo mới chọn E-HSDT (Hình 1)

Hình 1 Quản lý EHSDT
Hình 1: Quản lý E-HSDT

Tại đây nhà thầu nhập thông tin mã thông báo hoặc nhấn nút Tìm kiếm nâng cao để tìm kiếm mã thông báo, sau đó nhà thầu chọn Tiếp theo (Hình 2).

Hình 2 Tìm kiếm thông báo mời thầu
Hình 2: Tìm kiếm thông báo mời thầu

Bước 2: Chọn tư cách tham dự thầu 

Nhà thầu chọn 1 trong 2 tư cách tham dự là Nhà thầu độc lập hoặc Nhà thầu liên danh và chọn Tiếp theo (Hình 3).

Hình 3 Chọn tư cách tham dự
Hình 3: Chọn tư cách tham dự

Bước 3: Lập E-HSDT 

Nhập thông tin đơn dự thầu

Để nhập thông tin đơn dự thầu nhà thầu bạn chọn nút (xem Thao tác 1 - Hình 4):

 • Chọn dược liệu đối với gói thầu dược liệu

 • Chọn thuốc đối với gói thầu thuốc tân dược

 • Chọn vị thuốc cổ truyền đối với gói thầu thuốc cổ truyền 

Trên màn hình tìm kiếm nhà thầu có thể tìm kiếm tên phần, lô hoặc tích chọn vào từng phần lô, sau đó chọn nút Xác nhận (Thao tác 2 - Hình 4).

Hình 4 Nhập thông tin đơn dự thầu
Hình 4: Nhập thông tin đơn dự thầu

Sau khi chọn từng phần lô thành công, nhà thầu cần tích chọn vào Cam kết dự thầu. Sau đó nhấn nút Lưu. Để nhập các biểu mẫu E-HSDT bạn nhấn nút Lập E-HSDT (Hình 5).

Hình 5 Cam kết dự thầu
Hình 5: Cam kết dự thầu

Nhập biểu mẫu dự thầu

Sau khi chọn Lập E-HSDT như trên, bạn sẽ tiến hành nhập các biểu mẫu dự thầu. 

Hệ thống sẽ hiển thị hai màn hình khác nhau tương ứng với từng phương thức lựa chọn nhà thầu, trong đó:

 • Đối với gói thầu một giai đoạn một túi hồ sơ: Hệ thống hiển thị 3 biểu mẫu, biểu mẫu số 04, mẫu số 05 và các tài liệu đính kèm liên quan đến tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm kỹ thuật và các tài liệu khác.

 • Đối với gói thầu một giai đoạn 2 túi hồ sơ: Hệ thống hiển thị các biểu mẫu chia thành 2 nhóm:
  + Nhóm 1 là các tài liệu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật của mẫu 04, mẫu số 11 và các tài liệu đính kèm thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật.
  + Nhóm 2 là các tài liệu thuộc hồ sơ đề xuất tài chính gm mẫu số 13 và các tài liệu đính kèm thuộc hồ sơ đề xuất tài chính 

Mẫu 04: Bảo lãnh dự thầu

Để nhập mẫu số 04 bạn chọn nút “nhập” icon hình chiếc bút (xem Hình 6).
Hình 6 Nhập mẫu
Hình 6: Nhập mẫu

Trên màn hình nhập mẫu số 04 nhà thầu có thể nhập các thông tin bao gồm: tổng số tiền bảo đảm dự thầu, hiệu lực của bảo đảm dự thầu và bảo đảm dự thầu đính kèm (Hình 7).

Hình 7 Màn hình nhập mẫu 04
Hình 7: Màn hình nhập mẫu 04

Trường hợp nhà thầu tham dự các phần lô có yêu cầu về bảo đảm dự thầu nhỏ hơn hoặc bằng 10 triệu, nhà thầu chỉ cần tích chọn ô cam kết trong đơn dự thầu và tiến hành lưu thông tin (Hình 8).

Hình 8 Tham dự phần lô có yêu cầu bảo đảm dự thầu nhỏ hơn hoặc bằng 10 triệu
Hình 8: Tham dự phần lô có yêu cầu bảo đảm dự thầu nhỏ hơn hoặc bằng 10 triệu

Mẫu 05, 11, 13: Bảng giá dự thầu 

Để nhập mẫu số 11 (xem Hình 9), bạn chọn nút “Nhập” (icon hình chiếc bút ở Hình 6) tại dòng mẫu số 11. Đối với mẫu số 11, cách thức nhập liệu sẽ khác nhau đối với các gói thầu thuốc tân dược theo Thông tư 08 và dược liệu vị thuốc cổ truyền theo Thông tư 06 năm 2023 của Bộ Y tế

 • Đối với gói thầu thuốc tân dược: Nhà thầu thực hiện đính kèm biểu mẫu số 11 lên hệ thống

 • Đối với gói thầu thuốc dược liệu vị thuốc cổ truyền: Hệ thống tự động trích xuất dữ liệu từ mẫu số 13 và hiển thị dưới dạng website số hóa trên hệ thống

Để nhập mẫu số 05 đối với gói thầu một giai đoạn một túi hồ sơ và mẫu số 13 đối với gói thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ nhà thầu chọn nút “nhập”. Hệ thống cho phép nhà thầu nhập thủ công Excel.

Hình 9 Nhập bảng giá dự thầu
Hình 9: Nhập bảng giá dự thầu

Trên màn hình hệ thống hỗ trợ nhà thầu tự động điền các dữ liệu theo hồ sơ mời thầu. Nhà thầu cần kiểm tra kỹ các thông tin và nhập bổ sung các trường thông tin theo yêu cầu tại biểu mẫu tương ứng với từng loại thuốc 

Để nhập liệu từ file Excel bạn chọn nút Tải mẫu Excel tại đây (thao tác 1 - Hình 9), nhà thầu thực hiện nhập liệu trên file Excel. 

Lưu ý: Nhà thầu không thay đổi các trường thông tin số thứ tự mã và lô mà hệ thống đã trích xuất 

Trong quá trình nhập liệu nhà thầu có thể thực hiện các thao tác copy paste hoặc dùng Vlookup mã phần lô hoặc tên thuốc, tên hoạt chất, tên dược liệu để lấy dữ liệu và các cột thông tin trên file từ file dữ liệu gốc của nhà thầu. 

Sau khi hoàn thành nhập liệu, nhấn nút chọn file để thực hiện tải thông tin liên hệ thống. Sau khi kiểm tra kỹ thông tin nhà thầu nhấn nút Lưu (thao tác 2 - Hình 9).

Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và các tài liệu khác của nhà thầu

Tại các biểu mẫu đính kèm, thực hiện đính kèm các file tương ứng để chứng minh tính hợp lệ năng lực kinh nghiệm và các tài liệu khác (Hình 10).

Lưu ý: Các file có dung lượng không quá 300 MB.

Hình 10 Đính kèm tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu
Hình 10: Đính kèm tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.

Bước 4: Nộp hồ sơ

Sau khi nhập hồ sơ dự thầu thành công nhà thầu nhấn nút Nộp hồ sơ để tiến hành nộp hồ sơ dự thầu, tiếp đó thực hiện các yêu cầu thanh toán của hệ thống để hoàn thành. 

Lưu ý: Nhà thầu cần cắm USB Token và chạy ứng dụng Agent để tiến hành nộp hồ sơ dự thầu được thành công

Hình 11 Nộp hồ sơ
Hình 11: Nộp hồ sơ 

Sau khi thực hiện theo các bước hướng dẫn như video trên của DauThau.info, bạn đã hoàn thành việc nộp HSDT gói thầu thuốc trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. DauThau.info sẽ tiếp tục cập nhật thêm các bài hướng dẫn sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới để việc tham gia đấu thầu được dễ dàng hơn. Bạn nhớ theo dõi thường xuyên chuyên mục Tin tức của DauThau.info để cập nhật những bài viết hữu ích tiếp theo nhé! 

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc trong quá trình tham gia đấu thầu hãy liên hệ ngay với DauThau.info qua:

Tác giả: Thuy Nguyen

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Banner chung thu so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
 • 5163 dự án đang đợi nhà thầu
 • 678 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1374 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 14238 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 26895 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây