Những thay đổi trong chính sách của DauThau.info sau khi chuyển sang thu thập dữ liệu thủ công

Thứ ba - 04/05/2021 06:57
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn những thay đổi trong chính sách của DauThau.info sau khi chuyển sang thu thập dữ liệu thủ công, mời các bạn cùng theo dõi.
Những thay đổi trong chính sách của DauThau.info sau khi chuyển sang thu thập dữ liệu thủ công
Những thay đổi trong chính sách của DauThau.info sau khi chuyển sang thu thập dữ liệu thủ công

Các thay đổi trong Tuyên bố bản quyền

Một số thay đổi trong Tuyên bố bản quyền so với các nội dung đã được công bố trước đây như sau: 
 
 • Trong tuyên bố về Thu thập dữ liệu thầu, chúng tôi có nêu rõ: “Nguồn dữ liệu về thông tin thầu và các dữ liệu có liên quan được hệ thống phần mềm của chúng tôi tổng hợp tự động từ nguồn dữ liệu công khai, hợp pháp và đã được kiểm duyệt của chính phủ và các cơ quan nhà nước”

Trước đây Nguồn dữ liệu về thông tin thầu và các dữ liệu có liên quan sẽ được chúng tôi tổng hợp tự động từ các nguồn dữ liệu công khai, hợp pháp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Và trong nội dung mới vừa được sửa đổi, chúng tôi sẽ thay đổi chính sách từ tổng hợp tự động sang tổng hợp thủ công, cụ thể như sau: “Nguồn dữ liệu về thông tin thầu và các dữ liệu có liên quan được đội ngũ chuyên viên số hóa của chúng tôi tổng hợp thủ công từ nguồn dữ liệu công khai, hợp pháp và đã được kiểm duyệt của chính phủ và các cơ quan nhà nước”
 • Cũ: “Với các dữ liệu công khai ở trên, chúng tôi, phần mềm mà chúng tôi sử dụng, khách hàng của chúng tôi, phần mềm chúng tôi cung cấp cho khách hàng sử dụng... hoàn toàn được tự do, miễn phí tiếp cận các thông tin công khai theo quy định của pháp luật mà không phải xin phép” 
Sửa thành “Với các dữ liệu công khai ở trên, chúng tôi, phần mềm mà chúng tôi sử dụng, khách hàng của chúng tôi, phần mềm chúng tôi cung cấp cho khách hàng sử dụng... hoàn toàn được tự do, miễn phí tiếp cận các thông tin công khai theo quy định của pháp luật mà không phải xin phép. Riêng nguồn dữ liệu về đấu thầu, do có yêu cầu từ Bộ KH&ĐT về việc không được sử dụng phần mềm để tiếp cận nên hiện dữ liệu này đang được thu thập thủ công”
 • Trong tuyên bố về việc Không đảm bảo về nội dung, chúng tôi cũng đã nêu: “DauThau.info cung cấp các công cụ lọc và xử lý dữ liệu (bao gồm phần mềm tìm kiếm và hệ thống gửi mail), chúng tôi không mua bán và tạo ra dữ liệu: DauThau.info sử dụng phần mềm bóc tách và tổng hợp dữ liệu tự động từ nguồn dữ liệu công khai, chính thống và uy tín.”
Sau khi chuyển sang nhập liệu thủ công, chúng tôi đã thay đổi chính sách này từ việc sử dụng phần mềm để bóc tách và tổng hợp dữ liệu tự động sang sử dụng đội ngũ chuyên viên số hóa tổng hợp dữ liệu, cụ thể: 

“DauThau.info cung cấp các công cụ lọc và xử lý dữ liệu (bao gồm phần mềm tìm kiếm và hệ thống gửi mail), chúng tôi không mua bán và tạo ra dữ liệu: DauThau.info sử dụng đội ngũ chuyên viên số hóa tổng hợp dữ liệu thủ công từ nguồn dữ liệu công khai, chính thống và uy tín.”
 • Điều 4: Tính toàn vẹn và độ chính xác của dữ liệu được thay đổi như sau:

  Cũ: “Vì sử dụng công nghệ máy 100%, chúng tôi đảm bảo dữ liệu thầu không bị chuyên viên của Trung tâm thông tin DauThau.info can thiệp chỉnh sửa. Tuy nhiên, dù nỗ lực nhưng chúng tôi không thể đảm bảo 100% việc dữ liệu không bị lỗi trong quá trình tổng hợp, bị tấn công và chỉnh sửa, đặc biệt lỗi xuất phát từ Hệ thống đấu thầu điện tử của Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia (vốn không thể truy cập và sử dụng bằng các trình duyệt hiện đại như Chrome, FireFox, Edge).”

  Sửa thành: “Vì phải chuyển từ công nghệ máy 100% sang xử lý thủ công, chúng tôi chúng tôi không thể đảm bảo 100% việc dữ liệu không bị lỗi trong quá trình thu thập. Đặc biệt lỗi do bản thân Hệ thống đấu thầu điện tử của Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia (vốn không thể truy cập và sử dụng bằng các trình duyệt hiện đại như Chrome, FireFox, Edge). Dữ liệu cũng có thể bị tấn công và chỉnh sửa từ bên ngoài. tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế những vấn đề này ở mức tối thiểu theo cam kết.”

  Cũ: “Vì giới hạn của công nghệ và các điều kiện môi trường ngoại cảnh, sẽ có trường hợp dữ liệu được đăng lên Hệ thống đấu thầu điện tử của Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia nhưng bị sửa đổi hoặc xóa bỏ mà hệ thống phần mềm của DauThau.info không cập nhật được kịp thời.”

  Sửa thành: “Vì giới hạn của công nghệ và yêu cầu không được quét dữ liệu tự động vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, sẽ có trường hợp dữ liệu được đăng lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng bị sửa đổi hoặc xóa bỏ mà hệ thống phần mềm của DauThau.info không cập nhật được kịp thời.
   

  thay đổi trong chính sách dauthauinfo
  Hình minh họa: Những thay đổi trong chính sách của DauThau.info sau khi chuyển sang thu thập dữ liệu thủ công

Về Cam kết dịch vụ

 • Trong bản cam kết dịch vụ, chúng tôi có đề cập vấn đề hoàn tiền dịch vụ chưa được sử dụng, cụ thể như sau: “Chịu trách nhiệm hoàn tiền 100% nếu người sử dụng dịch vụ phát hiện dữ liệu thầu trên DauThau.info được biên tập sai lệch so với dữ liệu gốc”

Sửa thành: “Chịu trách nhiệm hoàn tiền 100% (trường hợp người sử dụng muốn dừng sử dụng phần mềm và yêu cầu hoàn tiền) nếu người sử dụng dịch vụ phát hiện dữ liệu thầu trên DauThau.info là dữ liệu không rõ nguồn gốc, hoặc bị lỗi nhập liệu (lỗi xử lý, lỗi số học) so với dữ liệu gốc với  tỷ  lệ > 3%”.
 • Ở bản cũ còn có nội dung sau: "Với tính năng bóc tin, tỷ lệ bóc tin đạt dưới 70% coi như bị lỗi". Tuy nhiên hiện tại phần mềm không còn tính năng bóc tin nên chúng tôi sẽ bỏ nội dung này đi.
 • Ngoài ra, chúng tôi đã cam kết với khách hàng sẽ “Hoàn tiền 200% dịch vụ chưa sử dụng (tính theo số ngày còn lại kể từ thời điểm khách hàng yêu cầu) khi phần mềm bị lỗi bóc tin với tỷ lệ > 5% (tính theo tổng số tin lỗi được phát hiện trong tổng số tin được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia) trong ngày (do lỗi kỹ thuật, không phải do trường hợp bất khả kháng) mà không thể khắc phục trong vòng 7 ngày (*) nếu người sử dụng có yêu cầu chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ thì sẽ được.”
Trong bản cam kết trước đây, chúng tôi sẽ hoàn tiền 200% khi phần mềm bị lỗi bóc tin với tỷ lệ 5%. Với bản sửa đổi lần này, chúng tôi không thay đổi các cam kết hoàn tiền đã đưa ra, mà chỉ chuyển từ lỗi bóc tin (khi tổng hợp dữ liệu tự động) sang lỗi cập nhật thông tin từ việc nhập liệu thủ công (khi nhập liệu thủ công), cụ thể: “Khi phần mềm bị lỗi cập nhật thông tin từ việc nhập liệu thủ công với tỉ lệ > 5% (tính theo tổng số tin lỗi được phát hiện trong tổng số tin được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia) trong ngày (do lỗi kỹ thuật, không phải do trường hợp bất khả kháng) mà không thể khắc phục trong vòng 7 ngày (*) nếu người sử dụng có yêu cầu chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ thì được hoàn tiền 200% dịch vụ chưa sử dụng (tính theo số ngày còn lại kể từ thời điểm khách hàng yêu cầu).

Các nội dung khác nếu có xung đột với yêu cầu mới của cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục thay thế (nếu phát hiện ra thêm, đặc biệt trong các tài liệu quảng cáo, giới thiệu và mô tả phần mềm), nếu các thay đổi này ảnh hưởng đáng kể đến quyền lợi quý khách, chúng tôi sẽ có thông báo rõ ràng.

Trên đây là một số thay đổi trong chính sách của DauThau.info sau khi chuyển sang nhập liệu thủ công theo yêu cầu ngưng quét dữ liệu vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của Bộ KH&ĐT. Vì việc này, mức giá của các gói phần mềm sẽ thay đổi kể từ ngày 06/05/2021 (chỉ áp dụng với những khách hàng mới). Đối với khách hàng cũ đang sử dụng phần mềm, chúng tôi vẫn giữ nguyên mức giá gia hạn.

Xem bảng giá mới tại đây: https://dauthau.asia/page/bang-gia.html 

Trong quá trình sử dụng, nếu có bất kỳ vấn đề hay thắc mắc nào cần trao đổi, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua:

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Gói thầu số 3 mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác
Mã TBMT: IB2400033679-00
Đóng thầu: 15:00 29/02/24
Công bố: 13:24 22/02/24
Bảo trì định kỳ hệ thống thang máy tòa nhà chung cư Vinhomes Skylake năm 2024
Mã TBMT: IB2400006195-00
Đóng thầu: 15:00 08/03/24
Công bố: 12:11 22/02/24
Gói thầu số 03: Thi công xây dựng Nhà ăn, nhà bếp Kho K92/CKT
Mã TBMT: IB2400033642-00
Đóng thầu: 10:30 02/03/24
Công bố: 11:54 22/02/24
Sửa chữa và thay thế linh kiện cho ống nội soi đại tràng của Viện Y học biển
Mã TBMT: IB2400033380-00
Bên mời thầu: Viện Y Học Biển
Đóng thầu: 15:00 29/02/24
Công bố: 11:44 22/02/24
Xây dựng mới nhà văn hóa ấp 5, xã Đạo Thạnh
Số KHLCNT: PL2400021351-00
Công bố: 13:42 22/02/24
Thống kê
 • 2011 dự án đang đợi nhà thầu
 • 232 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 520 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 5522 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 11937 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây