DauThau.INFO phản hồi Báo Thương hiệu và Pháp luật về những khiếu nại của một số đơn vị

Thứ bảy - 20/06/2020 21:36
Ngày 16.06.2020, công ty VINADES đã tiếp hai phóng viên được Báo Thương hiệu và Pháp luật cử tới công ty làm việc về những khiếu nại của một số tổ chức và cá nhân cho rằng DauThau.INFO ra đời gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến uy tín của họ. Dưới đây là nội dung trả lời của ông Nguyễn Thế Hùng, CEO công ty VINADES với các phóng viên. Chúng tôi xin đăng tải toàn văn để các nhà thầu được biết.
DauThau.INFO phản hồi Báo Thương hiệu và Pháp luật về những khiếu nại của một số tổ chức và cá nhân
DauThau.INFO phản hồi Báo Thương hiệu và Pháp luật về những khiếu nại của một số tổ chức và cá nhân
Công ty VINADES đã nhận được các câu hỏi của Báo Thương hiệu và Pháp luật về các vấn đề liên quan đến đơn thư khiếu nại, phản ánh của một số đơn vị về việc VINADES triển khai phần mềm khai thác thông tin đấu thầu (DauThau.INFO) có sử dụng dữ liệu công khai trên Mạng đấu thầu Quốc gia để cung cấp ra thị trường gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến uy tín của họ. Chúng tôi xin phản hồi cụ thể từng câu hỏi của quý báo như sau:

Báo Thương hiệu và Pháp luật hỏi:
1. Công ty VINADES là doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực phần mềm. Việc tổ chức website cung cấp, kinh doanh thương mại thông tin có nằm trong chức năng, nhiệm vụ trong giấy phép ĐKKD của doanh nghiệp, có được Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép hoạt động cho Trang thông tin điện tử hay không? 


Trả lời:

Công ty VINADES là công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực phần mềm. Hiện tại theo luật doanh nghiệp 2015 thì đăng ký kinh doanh không ghi ngành nghề kinh doanh. Do đó doanh nghiệp được phép kinh doanh bất cứ ngành nghề nào mà pháp luật không cấm.

Hiện tại chúng tôi không có trang tin điện tử tổng hợp, chỉ có một số trang thông tin điện tử nội bộ & trang thông tin điện tử chuyên ngành.

Trong số các website mà công ty VINADES đang quản lý thì có website DauThau.info. Đây là phần mềm khai thác tin thầu. Theo quy định của pháp luật hiện hành về giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử (Giấy phép ICP) thì chúng tôi không cần giấy phép ICP, cụ thể:
Khoản d, Mục 1, Điều 2 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội như sau: “Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP không phải cấp phép theo quy định tại Thông tư này nhưng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định có liên quan”

Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng quy định như sau: “Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, thương mại, tài chính, ngân hàng, văn hóa, y tế, giáo dục và các lĩnh vực chuyên ngành khác và không cung cấp thông tin tổng hợp.”
Thực tế, sau khi Sở TT&TT Hà Nội đã thanh tra và kết luận trang thông tin điện tử DauThau.info giới thiệu về hệ thống phần mềm khai thác và cung cấp thông tin mời thầu dành cho doanh nghiệp là trang thông tin điện tử chuyên ngành nên không phải cấp giấy phép hoạt động.

Báo Thương hiệu và Pháp luật hỏi:
2. Việc VINADES tổ chức bóc tách, đăng tải thông tin đấu thầu doanh nghiệp từ Mạng đấu thầu quốc gia và tổ chức khai thác thương mại từ thông tin này đã được VINADES xin phép với Cơ quan quản lý nhà nước (Bộ KHĐT, Cục QL Đấu thầu) hay chưa

Trả lời:

Trước hết, xin khẳng định lại: DauThau.info là hệ thống phần mềm, Công ty VINADES bán phần mềm, chúng tôi hiện chưa thương mại các thông tin/ dữ liệu thầu. Quý báo có thể xem trong điều khoản sử dụng và cam kết dịch vụ khi đăng ký sử dụng phần mềm có ghi rõ chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về phần mềm, không chịu trách nhiệm về dữ liệu.

Phần mềm DauThau.INFO giúp tự động hóa phân tích thông tin thầu dành cho doanh nghiệp, giúp sàng lọc thông tin mời thầu chủ động, nhanh chóng, chính xác. Giúp các nhà thầu tiếp cận thông tin tự do, dễ dàng hơn mà không bị phụ thuộc trình duyệt Internet Explorer như trên mạng đấu thầu quốc gia. Tránh hiện tượng khó khăn trong việc tiếp cận thông tin thầu hoặc tìm mà không thấy một số gói thầu như báo chí phản ánh trong nhiều năm qua.

Ví dụ:
Xem thêm tại đây:
Nguồn dữ liệu được phần mềm DauThau.INFO tổng hợp tự động từ nguồn dữ liệu công khai trên Hệ thống đấu thầu điện tử của Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia.

Về việc có phải xin phép để được tiếp cận dữ liệu công khai hay không thì văn bản pháp luật đã có quy định rõ ràng. Cụ thể, chúng tôi, phần mềm của chúng tôi tiếp cận dữ liệu công khai dựa trên sự cho phép theo điều 10 và 17 Luật tiếp cận thông tin (Luật số 104/2016/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 06/04/2016 và có hiệu lực từ 01/07/2018). Chi tiết như sau:
Khoản 1 Điều 10 Luật tiếp cận thông tin quy định: “Công dân được tiếp cận thông tin bằng các cách thức sau: 1. Tự do tiếp cận thông tin được cơ quan nhà nước công khai;"

Điều 17 Luật tiếp cận thông tin quy định Thông tin phải được công khai bao gồm các thông tin được công khai rộng rãi trong đó có các thông tin bắt buộc phải công khai (Khoản 1) và các thông tin mà cơ quan nhà nước chủ động công khai (Khoản 2).

Điểm a Khoản 1 Điều 18 Luật tiếp cận thông tin quy định Các hình thức công khai thông tin trong đó có việc: “Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước”
Như vậy, Công ty VINADES hiểu rằng tất cả các thông tin công bố trên muasamcong.mpi.gov.vn được chúng tôi hiểu là các thông tin được công khai. Chúng tôi, phần mềm của chúng tôi sử dụng, khách hàng của chúng tôi, phần mềm của chúng tôi bán cho khách hàng sử dụng... hoàn toàn được tự do tiếp cận các thông tin công khai theo quy định của Pháp luật mà không phải xin phép. Bao gồm cả đối với thông tin từ trang điện tử Muasamcong.mpi.gov.vn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Báo Thương hiệu và Pháp luật hỏi:
3. Mạng đấu thầu quốc gia, Cục QL Đấu thầu, Bộ KHĐT có biết việc đăng tải và khai thác thương mại thông tin đấu thầu doanh nghiệp của VINADES hay không?

Trả lời:

Việc cung cấp phần mềm của công ty VINADES hoàn toàn công khai, minh bạch và không giấu giếm cho nên bất cứ ai cũng có thể biết.

Về việc quý báo cho rằng công ty VINADES đang “thương mại thông tin đấu thầu”, chúng tôi xin khẳng định lại: DauThau.info là hệ thống phần mềm, Công ty VINADES bán phần mềm, chúng tôi hiện tại không thương mại các thông tin/ dữ liệu thầu. Giá bán phần mềm không bao gồm chi phí cho dữ liệu, cho nên việc nhận định rằng khai thác thương mại thông tin đấu thầu là không đúng.

Công ty VINADES cũng đã từng trực tiếp làm việc với Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia (Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về việc chuyển giao phần mềm dauthau.info cho Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia khi Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia thực hiện mời thầu gói thầu số 20180529222 (Gói 3: Xây dựng cổng thông tin mới cho Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia) tuy nhiên sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu thì chúng tôi thấy gói thầu không phù hợp với năng lực công ty và phương thức triển khai phần mềm một lần, không được phát triển thường xuyên liên tục sẽ không đảm bảo việc phần mềm hoạt động ổn định và chất lượng như mong muốn của chúng tôi cho nên chúng tôi không tham gia. Tuy nhiên như vậy có thể khẳng định là Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia (Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) có biết về DauThau.INFO của Công ty VINADES.

Báo Thương hiệu và Pháp luật hỏi:
4. Các nguồn thu phí từ các hoạt động kinh doanh thương mại thông tin đấu thầu doanh nghiệp có nộp cho Nhà nước hay không, có được đóng thuế không?

Trả lời:

Về việc quý báo cho rằng công ty VINADES đang “thương mại thông tin đấu thầu”, chúng tôi xin khẳng định lại: DauThau.info là hệ thống phần mềm, Công ty VINADES bán phần mềm, chúng tôi hiện tại không thương mại các thông tin/ dữ liệu thầu. Giá bán phần mềm không bao gồm chi phí cho dữ liệu, cho nên việc nhận định rằng khai thác thương mại thông tin đấu thầu là không đúng.

Việc kinh doanh phần mềm khai thác thông tin thầu DauThau.INFO được chúng tôi kê khai và nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Báo Thương hiệu và Pháp luật hỏi:
5. Điều 8 Luật Đấu thầu 2013 nêu rõ, Báo đấu thầu và Mạng đấu thầu quốc gia là kênh chính thống duy nhất có trách nhiệm đăng tải những thông tin đấu thầu của doanh nghiệp. Việc VINADES đăng tải và kinh doanh thương mại nguồn thông tin này có phải là hành vi vi phạm pháp luật về giao dịch điện tử được quy định tại Điều 46 Luật Giao dịch điện tử 2015 hay không?

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 8, Luật đấu thầu 2013 thì thông tin phải được đăng tải lên Báo đấu thầu và Mạng đấu thầu quốc gia nhưng không cấm mà còn khuyến khích đăng tải cả lên trên các kênh thông tin khác.

Điều 46 Luật Giao dịch điện tử 2015, quy định bảo mật thông tin trong giao dịch điện tử nhưng không thể bao gồm các thông tin mà pháp luật quy định bắt buộc phải công khai. Hẳn là quý báo phải hiểu điều này chứ!

Ngoài những nội dung trả lời tới Quý báo như trên, VINADES cũng xin cung cấp thêm thông tin trong quá trình hoạt động được sự ủng hộ rất lớn từ phía các nhà thầu, nhưng cũng có một bộ phận không nhỏ các chủ đầu tư và nhà thầu gọi điện, nhắn tin đe dọa chúng tôi vì “dám” cung cấp một công cụ giúp các nhà thầu khác tiếp cận thông tin đấu thầu dễ dàng, khiến họ có nguy cơ bị lộ, lọt thông tin những gói thầu mờ ám, những hoạt động không minh bạch và có dấu hiệu sai phạm trong đấu thầu. Đã nhiều lần chúng tôi định dừng hoạt động của phần mềm vì lo lắng cho an toàn và tính mạng của bản thân và nhân viên trong công ty.

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng một phần mềm hữu ích cho doanh nghiệp, phù hợp với chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc giúp công khai, minh bạch các hoạt động đấu thầu, được sự động viên và ủng hộ của hàng chục ngàn nhà thầu khác… thì chúng tôi không có lý do gì phải sợ hãi trước một vài thế lực nào đó đang muốn che giấu các thông tin thầu. Việc che giấu các thông tin thầu là vi phạm pháp luật, trong khi chúng tôi được pháp luật bảo vệ và ủng hộ, thế thì chúng tôi phải tự tin còn những kẻ vi phạm pháp luật mới  là những kẻ phải lo lắng. Vì lý do đó chúng tôi quyết định tiếp tục phát triển và hoàn thiện phần mềm như ngày nay.

Phần mềm DauThau.info ra đời đầu năm 2018, từ một dự án nội bộ của Công ty VINADES được phát triển cho phòng đấu thầu nhằm tìm kiếm các gói thầu thiết kế website và cổng thông tin phù hợp năng lực của Công ty. Trong suốt hơn 2 năm qua, DauThau.info hiện đã được phát triển thành bộ công cụ phần mềm với 11 gói phần mềm khác nhau phục vụ các nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp tham gia đấu thầu. với gần 30.000 lượt đăng ký sử dụng, gần 13.000 doanh nghiệp đang sử dụng.

Trong các chương trình hỗ trợ khác nhau dành cho doanh nghiệp (ví dụ chương trình hỗ đợt doanh nghiệp làm việc online chống dịch COVID-19) chúng tôi cũng đã tài trợ cho hơn 20.000 doanh nghiệp giấy phép sử dụng phần mềm với tổng trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng và được rất nhiều doanh nghiệp ủng hộ. Nhiều doanh nghiệp cũng phản hồi nhờ sử dụng phần mềm DauThau.INFO mà họ đã được cạnh tranh công bằng, bình đẳng , trúng được nhiều gói thầu.

Có thể thấy rằng phần mềm DauThau.INFO đã mang lại niềm tin về tính minh bạch trong hoạt động đấu thầu trong thời gian gần đây. Chúng tôi cũng cam kết phần mềm DauThau.INFO sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nhà thầu để giúp nâng cao tỷ lệ minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Chúng tôi hy vọng rằng, các cơ quan truyền thông, báo chí và các cơ quan nhà nước sẽ ủng hộ VINADES tiếp tục phát triển phần mềm DauThau.INFO để giúp thúc đẩy ứng dụng phần mềm, thông qua đó nâng cao hiệu quả trong hoạt động mua sắm, đầu tư công như chia sẻ của tôi qua các bài phỏng vấn gần đây:

Mọi thông tin liên lạc, trao đổi nội dung, đặt lịch làm việc với lãnh đạo công ty Quý báo có thể liên hệ với anh Phạm Đức Tiến ([email protected], ĐT: 0981826394) hoặc:
Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam (VINADES.,JSC)
Địa chỉ: Phòng 1706 - Tòa nhà CT2 Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, Hà Nội. 
Email: [email protected], ĐT: 024.85872007, Website: www.vinades.vn

Xin trân trọng cảm ơn!
Đại diện Công ty VINADES
Tổng giám đốc

Nguyễn Thế Hùng

Tác giả: Tiến Phạm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Banner chung thu so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng
Mã TBMT: IB2400131469-00
Đóng thầu: 17:00 28/05/24
Công bố: 18:22 21/05/24
Gói thầu số 3: Thi công xây dựng
Mã TBMT: IB2400116236-01
Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 4
Đóng thầu: 09:10 31/05/24
Công bố: 18:20 21/05/24
Gói số 10: Mua cây giống Cát Sâm
Mã TBMT: IB2400133428-00
Đóng thầu: 08:30 28/05/24
Công bố: 18:19 21/05/24
Thống kê
  • 6122 dự án đang đợi nhà thầu
  • 765 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1444 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14993 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 28403 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây