Lưu ý khi nộp hồ sơ dự thầu qua mạng để vượt qua “vòng loại”

Thứ tư - 21/12/2022 19:07
Trước lúc bấm nút “Nộp hồ sơ dự thầu” khi tham gia đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bạn cần lưu ý một số nội dung như trong bài viết dưới đây của DauThau.info để tránh trường hợp bị loại hồ sơ dự thầu ngay những bước đầu tiên. Cùng theo dõi nhé!
Lưu ý khi nộp hồ sơ dự thầu qua mạng để vượt qua “vòng loại”
Lưu ý khi nộp hồ sơ dự thầu qua mạng để vượt qua “vòng loại”

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đầu tiên, nhà thầu cần nắm một số nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu để chuẩn bị cho mình một bộ hồ sơ hoàn chỉnh theo quy định của bên mời thầu/ chủ đầu tư và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Được quy định tại Khoản 2, Điều 32, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thì:

2. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT:
a) Việc đánh giá E-HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT và các yêu cầu khác trong E-HSMT, các tài liệu làm rõ E-HSMT, căn cứ vào E-HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ E-HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu;
 
b) Sau khi lựa chọn được danh sách ngắn, trường hợp nhà thầu thay đổi tư cách tham dự thầu thì gửi văn bản đến bên mời thầu để xem xét, chấp thuận. Trường hợp bên mời thầu chấp thuận, nhà thầu phải đính kèm các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm trong E-HSDT theo tư cách tham dự thầu mới;
 
c) Đối với các nội dung Hệ thống đánh giá tự động, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin hoặc có kê khai nhưng không đúng, không đầy đủ, không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT thì Hệ thống sẽ đánh giá nhà thầu "không đạt" ở nội dung này. Tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt" khi Hệ thống đã đánh giá "không đạt". Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là gian lận và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 122 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;
 
d) Đối với bảo đảm dự thầu, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trong file đính kèm là cơ sở để đánh giá;
 
đ) Đối với hợp đồng tương tự, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin về hợp đồng kê khai trên webform và file tài liệu chứng minh các thông tin về hợp đồng đó thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT;
 
Trường hợp các hợp đồng mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng khác từ hồ sơ năng lực của nhà thầu trên Hệ thống để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có hợp đồng đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại.
 
e) Đối với xuất xứ của hàng hóa, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì bên mời thầu yêu cầu làm rõ E-HSDT;
 
g) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm d, đ và e khoản này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trên webform là cơ sở để xem xét, đánh giá;
 
h) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa) để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được hưởng ưu đãi;
 
i) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT. Đối với các nội dung về tính hợp lệ, lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ thuế, doanh thu bình quân hằng năm, giá trị tài sản ròng đã được Hệ thống đánh giá tự động là "đạt" theo thông tin kê khai, trích xuất trong E-HSDT mà tổ chuyên gia đánh giá lại là "không đạt" thì tổ chuyên gia chỉnh sửa lại kết quả đánh giá từ "đạt" thành "không đạt". Trong trường hợp này, bên mời thầu mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng mà không phải phê duyệt lại danh sách xếp hạng. Đối với thông tin về thực hiện nghĩa vụ thuế, doanh thu bình quân hằng năm, giá trị tài sản ròng từ năm 2021 trở đi, bên mời thầu chỉ đối chiếu nếu nhà thầu cập nhật thông tin mà không đối chiếu trong trường hợp các thông tin trên do Hệ thống tự động trích xuất từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử.

Tips nộp hồ sơ dự thầu qua mạng để vượt qua “vòng loại”

Khi tiến hành mở thầu, hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ được đánh giá theo 02 mục: Hệ thống tự động đánh giá và Tổ chuyên gia sẽ tiến hành đánh giá. Dưới đây là một số tips nhà thầu cần nắm khi nộp hồ sơ dự thầu qua mạng để không bị loại ngay khi mở thầu.

Hệ thống tự động đánh giá

Các nội dung mà hệ thống sẽ đánh giá tự động khi nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, bao gồm:

 • Tư cách hợp lệ của nhà thầu. Được đánh giá theo cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. 
 • Lịch sử hợp đồng không hoàn thành. Mẫu số 07 trên webform khi nộp hồ sơ dự thầu.
 • Thực hiện nghĩa vụ thuế. Được đánh giá theo các cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu.
 • Kết quả hoạt động tài chính. Nhà thầu nhập đúng theo tình hình tài chính của đơn vị và phải đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cần lưu ý, giá trị của tài sản ròng phải lớn hơn 0 (>0), nếu vì bất kỳ lý do gì dẫn đến việc nhà thầu kê khai bị lỗi hoặc nhầm lẫn làm cho giá trị tài sản ròng nhỏ hơn 0 (<0) thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu ngay lập tức sẽ bị loại (kể cả khi file đính kèm là đúng).
 • Doanh thu bình quân. Tương tự như kết quả hoạt động tài chính, nhà thầu cũng kê khai chính xác về số liệu doanh thu bình quân hàng năm, hệ thống cũng sẽ đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu là “Không đạt” nếu việc nhập số liệu có sai sót.
đấu thầu
Hình minh họa: Hoạt động đấu thầu

Tổ chuyên gia đánh giá

Hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ được đánh giá bởi Tổ chuyên gia. Tổ chuyên gia sẽ tiến hành đánh giá thông qua webform nhập liệu trên hệ thống và những hồ sơ mà nhà thầu đính kèm lên hệ thống khi nộp hồ sơ dự thầu. Tại đây, nhà thầu cần lưu ý một số nội dung sau:

 • Bảo đảm dự thầu. Được đánh giá tiếp trên file scan mà nhà thầu đính kèm khi nộp hồ sơ dự thầu. Mặc dù hệ thống đã đánh giá nhưng Tổ chuyên gia cũng phải đánh giá ở bản scan. 
 • Thỏa thuận liên danh. Lưu ý phải phân chia công việc cho phù hợp, đảm bảo các công việc phải có trong mẫu số 11 - Bảng tổng hợp giá dự thầu trên webform nộp hồ sơ dự thầu. 
 • Nguồn lực tài chính. Được đánh giá theo mẫu số 08 trên webform nộp hồ sơ dự thầu. Nếu trường hợp nhà thầu quên hoặc không kê khai tại mẫu số 08 thì nội dung cam kết tín dụng sẽ được Tổ chuyên gia đánh giá dựa trên bản scan đã nộp của nhà thầu để đánh giá.
 • Hợp đồng tương tự, Nhân sự, Thiết bị. Được Tổ chuyên gia đánh giá bằng những thông tin đã kê khai trên webform và những hồ sơ đính kèm khi nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, nếu có sai khác thì nhà thầu sẽ được yêu cầu làm rõ để gửi hồ sơ cho bên mời thầu đánh giá lại.
 • Hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Đánh giá theo các bước “Đạt” hoặc “Không đạt”.
Như vậy, để không bị loại hồ sơ dự thầu một cách không đáng có thì nhà thầu nên nắm một số nội dung ở trên nhé. Cần kiểm tra lại hồ sơ trước khi ấn “Nộp” để đảm bảo có cơ hội trúng thầu cao hơn.

Trên đây là chia sẻ của DauThau.info về cách tham dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Mong rằng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn. Trong quá trình tham gia đấu thầu, nếu có thắc mắc cần được hỗ trợ hãy liên hệ ngay với DauThau.info theo số hotline 0904.634.288 hoặc 024.8888.4288, hay email [email protected] để được tư vấn, hỗ trợ tận tình.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Banner dai - thi trac nghiem dau thau
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
 • 6118 dự án đang đợi nhà thầu
 • 771 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1447 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 14990 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 28401 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây