Thông báo mời thầu

Gói số 1: Vật tư y tế - hóa chất

Tìm thấy: 16:29 24/11/2023
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Hàng hóa
Tên dự án
Gói thầu mua sắm vật tư y tế - hóa chất xét nghiệm năm 2024
Gói thầu
Gói số 1: Vật tư y tế - hóa chất
Bên mời thầu
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi thường xuyên
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Nguồn thu BHYT, thu phí và dịch vụ nếu có
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm đóng thầu
09:00 14/12/2023
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Lĩnh vực
Số quyết định phê duyệt
2423/QĐ-BVQTP
Ngày phê duyệt
17/11/2023 16:12
Cơ quan ban hành quyết định
Bệnh viện Quận Tân Phú
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
16:24 24/11/2023
đến
09:00 14/12/2023
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu

Mở thầu vào
09:00 14/12/2023
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
409.437.799 VND
Bằng chữ
Bốn trăm lẻ chín triệu bốn trăm ba mươi bảy nghìn bảy trăm chín mươi chín đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 14/12/2023 (12/04/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Thông tin phần/lô

STT Tên từng phần/lô Giá từng phần lô (VND) Dự toán (VND) Số tiền bảo đảm (VND) Thời gian thực hiện
1 Băng mắt trẻ sơ sinh 2.100.000 2.100.000 0 365 ngày
2 Bộ lấy mẫu đàm 366.450 366.450 0 365 ngày
3 Clip 300 titan 1.933.750 1.933.750 0 365 ngày
4 Cồn tuyệt đối 800.000 800.000 0 365 ngày
5 Dầu soi kính 1.450.000 1.450.000 0 365 ngày
6 Giấy điện tim 12 cần 4.750.000 4.750.000 0 365 ngày
7 Giấy in nhiệt (Máy Ion đồ) 6.600.000 6.600.000 0 365 ngày
8 Giấy in nhiệt (máy Uri Tex 300) 6.600.000 6.600.000 0 365 ngày
9 Giấy in nhiệt 5cm x 4.5cm x 22cm 6.600.000 6.600.000 0 365 ngày
10 Giấy in nhiệt dành cho máy tiệt khuẩn hơi nước CISA 440.000 440.000 0 365 ngày
11 Kim nha 34.500.000 34.500.000 0 365 ngày
12 Giấy thử PH 630.000 630.000 0 365 ngày
13 Hematocrit 30.400.000 30.400.000 0 365 ngày
14 Hóa chất sát khuẩn Cloramin B 4.400.000 4.400.000 0 365 ngày
15 Lancets 7.000.000 7.000.000 0 365 ngày
16 Lưỡi đèn soi đặt nội khí quản MAC Grath Số 3 1.159.200 1.159.200 0 365 ngày
17 Lưỡi đèn soi đặt nội khí quản MAC Grath số 4 3.864.000 3.864.000 0 365 ngày
18 Ly nha 10.860.000 10.860.000 0 365 ngày
19 Nẹp gỗ 47.040.000 47.040.000 0 365 ngày
20 Nước cất 2 lần 8.800.000 8.800.000 0 365 ngày
21 Ống nghiệm thủy tinh 12*75 35.000.000 35.000.000 0 365 ngày
22 Que lấy bệnh phẩm (Que gòn gỗ) 7.560.000 7.560.000 0 365 ngày
23 Đầu cắt dịch kính (dùng cho máy centurion) 42.336.000 42.336.000 0 365 ngày
24 Đầu cắt dịch kính (dùng cho máy Infiniti) 39.744.000 39.744.000 0 365 ngày
25 Vòng tránh thai chữ T 13.000.000 13.000.000 0 365 ngày
26 Dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi Endo GIA Ultra Universal Stapler cỡ tiêu chuẩn. 17.970.000 17.970.000 0 365 ngày
27 Dụng cụ khâu nối tự động 29.400.000 29.400.000 0 365 ngày
28 Dụng cụ khâu nối tự động 29.400.000 29.400.000 0 365 ngày
29 Băng đạn ( ghim khâu) cắt khâu nối nội soi 164.100.000 164.100.000 0 365 ngày
30 Bộ gate (từ 1 đến 4) 350.000 350.000 0 365 ngày
31 Arsenic 624.500 624.500 0 365 ngày
32 Bộ gate (từ 1 đến 4) 350.000 350.000 0 365 ngày
33 Cầm máu Spongel 5.950.000 5.950.000 0 365 ngày
34 Cây lèn ống tủy 216.000 216.000 0 365 ngày
35 Chêm gỗ 15.000 15.000 0 365 ngày
36 Chỉ co nướu 3.360.000 3.360.000 0 365 ngày
37 Chỉ nha khoa 850.000 850.000 0 365 ngày
38 Chốt Pivot số 4 330.750 330.750 0 365 ngày
39 Cọ bôi keo 3.150.000 3.150.000 0 365 ngày
40 Cone chính các số 202.500.000 202.500.000 0 365 ngày
41 Cone giấy số 25, 30, 45, 55 13.500.000 13.500.000 0 365 ngày
42 Cone Phụ B 3.510.000 3.510.000 0 365 ngày
43 Đai cenlulo 44.100.000 44.100.000 0 365 ngày
44 Đài đánh bóng sứ 300.000 300.000 0 365 ngày
45 Đai kim loại 9.072.000 9.072.000 0 365 ngày
46 Dầu máy ( dầu tra tay khoan) 3.840.000 3.840.000 0 365 ngày
47 Giấy nhám 105.000 105.000 0 365 ngày
48 Indurent gel (chất xúc tác ) 2.541.000 2.541.000 0 365 ngày
49 Lá sáp 175.000 175.000 0 365 ngày
50 Lentuto xanh, đỏ 5.600.000 5.600.000 0 365 ngày
51 Mũi Khoan cắt xương 17.700.000 17.700.000 0 365 ngày
52 Mũi khoan kim cương các số 24.500.000 24.500.000 0 365 ngày
53 Mũi khoan tiểu phẫu (dùng tay khoan chậm) 45 mm,size 1,6 mm 7.350.000 7.350.000 0 365 ngày
54 Mũi mài nhựa 346.500 346.500 0 365 ngày
55 Planet 1.800.000 1.800.000 0 365 ngày
56 Reamers các số 42.000.000 42.000.000 0 365 ngày
57 Tẩy trắng ( opalescence) 18.865.000 18.865.000 0 365 ngày
58 Thạch cao trắng 277.200 277.200 0 365 ngày
59 Thông tủy 499.800 499.800 0 365 ngày
60 Trâm gai lấy tủy Xanh, vàng, trắng 15.500.000 15.500.000 0 365 ngày
61 Trâm lấy tủy Hfile các số 42.000.000 42.000.000 0 365 ngày
62 Vaselin 500.000 500.000 0 365 ngày
63 AIA-Pack Cort Sample Diluting Solution 22.168.440 22.168.440 0 365 ngày
64 Eryclone anti Human Globulin (AHG) 6.063.750 6.063.750 0 365 ngày
65 CBC-3K Tri Pack (Hematology Control L,N,H) (Máu chuẩn) 18.797.940 18.797.940 0 365 ngày
66 Chủng Ecoli 3.360.000 3.360.000 0 365 ngày
67 Pseudomonas aeruginosa 3.360.000 3.360.000 0 365 ngày
68 Staphylococcus 3.360.000 3.360.000 0 365 ngày
69 Streptococous pneumoniae 3.360.000 3.360.000 0 365 ngày
70 Matrix Diluent - 2 Liss Diluent 2.940.000 2.940.000 0 365 ngày
71 Thuốc nhuộm xanh Cresyl bão hòa ( Xét nghiệm Hồng cầu lưới) 1.023.000 1.023.000 0 365 ngày
72 Natri clorid 0.9% 1000ml 90.580.000 90.580.000 0 365 ngày
73 Cồn 70 độ 224.000.000 224.000.000 0 365 ngày
74 Cồn 90 độ 660.000 660.000 0 365 ngày
75 Dung dịch dầu gội khô 13.750.000 13.750.000 0 365 ngày
76 Băng keo lụa y tế Durapore 2,5cm x 9.1 m 30.000.000 30.000.000 0 365 ngày
77 Băng y tế vô trùng trong suốt có gel Chlorhexidin Tergaderm 10x15.5cm 32.445.000 32.445.000 0 365 ngày
78 Điện cực tim 38.000.000 38.000.000 0 365 ngày
79 Miếng dán mi 5.500.000 5.500.000 0 365 ngày
80 Chỉ 10.0 kim thẳng Oplypropylene 840.000 840.000 0 365 ngày
81 Gel bôi trơn K-Y 82g 88.500.000 88.500.000 0 365 ngày
82 Dao phẫu thuật mắt 15 độ 24.000.000 24.000.000 0 365 ngày
83 Dao phẫu thuật mắt 2.8mm 40.000.000 40.000.000 0 365 ngày
84 Dịch nhầy phẫu thuật 2% 2ml 40.500.000 40.500.000 0 365 ngày
85 Dịch nhầy phẫu thuật EYEVISC 2% 2ml 45.000.000 45.000.000 0 365 ngày
86 Dung dịch hổ trợ nhãn khoa BSS 40.700.000 40.700.000 0 365 ngày
87 Thuốc nhuộm bao Trypan Blue 0.06% 795.000 795.000 0 365 ngày
88 Vòng căn bao 5.000.000 5.000.000 0 365 ngày
89 Băng gạc sinh học Hydrogel chống loét 10*10cm 178.000.000 178.000.000 0 365 ngày
90 Băng gạc sinh học Hydrogel chống loét 15*15cm 187.500.000 187.500.000 0 365 ngày
91 Dung dịch rửa vết thương làm sạch, loại bỏ và ngăn ngừa màng Biofilm 53.850.000 53.850.000 0 365 ngày
92 Dây hút đàm nhớt các số 5.900.000 5.900.000 0 365 ngày
93 Kim cánh bướm 36.000.000 36.000.000 0 365 ngày
94 Kim tiêm (kim rời) các số 64.000.000 64.000.000 0 365 ngày
95 Ống hút điều kinh các số 10.500.000 10.500.000 0 365 ngày
96 Ống thông dạ dày có nắp các số 1.050.000 1.050.000 0 365 ngày
97 Rectal số 28 70.000 70.000 0 365 ngày
98 Túi cho ăn có trọng lực 1.750.000 1.750.000 0 365 ngày
99 Bộ điều kinh ĐK-01 tiệt trùng 10.500.000 10.500.000 0 365 ngày
100 Gel siêu âm 37.800.000 37.800.000 0 365 ngày
101 Giấy điện tim 3 cần 3.360.000 3.360.000 0 365 ngày
102 Giấy điện tim 6 cần 145x150-400P 42.000.000 42.000.000 0 365 ngày
103 Giấy điện tim 6 cần nhỏ 110mm x 140mm x 143 sheets 4.500.000 4.500.000 0 365 ngày
104 Giấy ghi điện tâm đồ Nihon Koden 210x140x200 tờ 5.000.000 5.000.000 0 365 ngày
105 Giấy ghi kết quả sản khoa Toitu 150 mm x 100 mmm x 150 Sheets 1.340.000 1.340.000 0 365 ngày
106 Giấy monitor sản khoa 152x90x150 8.400.000 8.400.000 0 365 ngày
107 Glucose dung nạp 21.000.000 21.000.000 0 365 ngày
108 Javel 70.000.000 70.000.000 0 365 ngày
109 Lam kính 7102 6.600.000 6.600.000 0 365 ngày
110 Lam kính 7105 12.500.000 12.500.000 0 365 ngày
111 Lamella 22*22 21.000.000 21.000.000 0 365 ngày
112 Ống dẫn lưu ổ bụng tiệt trùng size 28 1.400.000 1.400.000 0 365 ngày
113 Ống hút tai lớn 20.000.000 20.000.000 0 365 ngày
114 Ống thông size 28 350.000 350.000 0 365 ngày
115 Ống xông mũi họng 840.000 840.000 0 365 ngày
116 Que Spatula 850.000 850.000 0 365 ngày
117 Túi đựng bệnh phẩm 2.000.000 2.000.000 0 365 ngày
118 Test hơi thở Hp 765.000.000 765.000.000 0 365 ngày
119 Băng keo hấp ướt 17.760.000 17.760.000 0 365 ngày
120 Chỉ thị (test) sinh học dành cho tiệt khuẩn hơi nước 12.500.000 12.500.000 0 365 ngày
121 Chỉ thị (test) sinh học dành cho tiệt khuẩn hơi nước máy hơi nước trọng lực 26.940.000 26.940.000 0 365 ngày
122 Test kiểm soát gói (hóa học) dành cho tiệt khuẩn hơi nước 15.500.000 15.500.000 0 365 ngày
123 Test kiểm soát gói (hóa học) dành cho tiệt khuẩn hơi nước 26.940.000 26.940.000 0 365 ngày
124 Test kiểm tra y tế (dùng cho nồi hấp) 1.500.000 1.500.000 0 365 ngày
125 Băng thấm hút dịch vết thương 10 x 10 cm 20.800.000 20.800.000 0 365 ngày
126 Giấy thử Bowie-Disk kiểm tra chất lượng lò tiệt khuẩn hơi nước 6.230.000 6.230.000 0 365 ngày
127 Test đôi kiểm soát gói dành cho tiệt khuẩn hơi nước 6.000.000 6.000.000 0 365 ngày
128 Băng thấm hút dịch vết thương 5 x 5 cm 16.440.000 16.440.000 0 365 ngày
129 Băng xốp Polyurethane 3 lớp dày 5mm, kích thước 10x10cm 15.640.000 15.640.000 0 365 ngày
130 Băng xốp Polyurethane 3 lớp dày 5mm, kích thước 20x20cm 28.000.000 28.000.000 0 365 ngày
131 Băng xốp Polyurethane 3 lớp dày 5mm, kích thước 9x10cm 8.190.500 8.190.500 0 365 ngày
132 Certofix Duo HF ( Catheter tĩnh mạch trung tâm) 7.970.400 7.970.400 0 365 ngày
133 Clip Polyme kẹp mạch máu cỡ L 10.350.000 10.350.000 0 365 ngày
134 Gel Colloid chăm sóc vết thương có ion nano bạc 16.400.000 16.400.000 0 365 ngày
135 Giấy in máy dán barcode tự động 219.318.600 219.318.600 0 365 ngày
136 Dung dịch rửa vết thương chai 190ml 38.000.000 38.000.000 0 365 ngày
137 Dung dịch rửa vết thương chai 500ml 93.000.000 93.000.000 0 365 ngày
138 Gel trị vết thương hở 5g 7.375.000 7.375.000 0 365 ngày
139 Gel trị vết thương hở 15g 68.000.000 68.000.000 0 365 ngày
140 Viên đặt hậu môn (điều trị trĩ) 5.960.000 5.960.000 0 365 ngày
141 Gel đắp vết thương làm sạch, loại bỏ và ngăn ngừa màng Biofilm 124.500.000 124.500.000 0 365 ngày
142 Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể HBeAb 5.700.000 5.700.000 0 365 ngày
143 Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể HBcAb 28.500.000 28.500.000 0 365 ngày
144 Lọ lấy mẫu đàm 1.399.000 1.399.000 0 365 ngày
145 Ống dẫn lưu Kerh 14F 479.800 479.800 0 365 ngày
146 Ống dẫn lưu Kerh 16F 479.800 479.800 0 365 ngày
147 Ống dẫn lưu lồng ngực số 24 224.950 224.950 0 365 ngày
148 Ống dẫn lưu lồng ngực số 28 224.950 224.950 0 365 ngày
149 Ống nối chữ T 2.799.000 2.799.000 0 365 ngày
150 Ống nội khí quản 02 nòng 79.999.500 79.999.500 0 365 ngày
151 Miếng cầm máu mũi 4.410.000 4.410.000 0 365 ngày
152 Vật liệu cầm máu tự tiêu 18.900.000 18.900.000 0 365 ngày
153 Tấm lắc điện cực 119.658.000 119.658.000 0 365 ngày
154 Điện cực dán đo dẫn truyền 3.937.500 3.937.500 0 365 ngày
155 Bộ xy lanh 200ml 315.000.000 315.000.000 0 365 ngày
156 Chỉ thị hóa học dành cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp H2O2 52.504.200 52.504.200 0 365 ngày
157 Đĩa bay hơi 1.732.500 1.732.500 0 365 ngày
158 Hóa chất khử khuẩn mức độ cao dành cho dụng cụ 353.584.500 353.584.500 0 365 ngày
159 Dung dịch phun sương khử khuẩn không khí - bề mặt 94.500.000 94.500.000 0 365 ngày
160 Nước rửa tay 2% 151.200.000 151.200.000 0 365 ngày
161 Que thử thai 2.100.000 2.100.000 0 365 ngày
162 Hóa chất khử khuẩn mức độ trung bình dành cho dụng cụ 33.000.000 33.000.000 0 365 ngày
163 Dung dịch khử khuẩn bề mặt môi trường không khí - bề mặt 42.000.000 42.000.000 0 365 ngày
164 Dung dịch làm sạch và khử khuẩn bề mặt tạo bọt 58.500.000 58.500.000 0 365 ngày
165 Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ 0,55% Ortho- Phthalaldehyde, pH=7 220.000.000 220.000.000 0 365 ngày
166 Hóa chất tẩy rửa và tiền khử khuẩn dụng cụ 532.000.000 532.000.000 0 365 ngày
167 Dung dịch phun sương khử khuẩn không khí - bề mặt 155.000.000 155.000.000 0 365 ngày
168 Dung dịch làm sạch thiết bị y tế 1 lít 230.000.000 230.000.000 0 365 ngày
169 Dung dịch làm sạch thiết bị y tế 5 lít 630.000.000 630.000.000 0 365 ngày
170 Làm sạch và khử khuẩn dụng cụ y tế ( 6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0,074% Chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt non-ionic) 33.000.000 33.000.000 0 365 ngày
171 Hóa chất bảo dưỡng dụng cụ 20.800.000 20.800.000 0 365 ngày
172 Sát khuẩn tay nhanh 650.000.000 650.000.000 0 365 ngày
173 Dung dịch rửa tay phẫu thuật 4% 150.360.000 150.360.000 0 365 ngày
174 Dung dịch sát khuẩn miệng 10.080.000 10.080.000 0 365 ngày
175 Viên nén khử khuẩn 2,5g 49.220.000 49.220.000 0 365 ngày
176 Que thử hóa học Indicator Strip 4.076.000 4.076.000 0 365 ngày
177 Bình dẫn lưu màng phổi 1.104.950 1.104.950 0 365 ngày
178 Bộ cố định nội khí quản chống cắn 11.049.500 11.049.500 0 365 ngày
179 Canuyn mở khí quản có bóng các số 4.449.500 4.449.500 0 365 ngày
180 Cây thông nòng các số 8-14 299.950 299.950 0 365 ngày
181 Dây hút đàm kín người lớn 14FR 22.099.000 22.099.000 0 365 ngày
182 Filter/ Đo chức năng hô hấp 23.994.000 23.994.000 0 365 ngày
183 Kim chích hậu cầu 26G 41.000 41.000 0 365 ngày
184 Cầm máu Spongel 25.418.400 25.418.400 0 365 ngày
185 Băng đựng hóa chất H2O2 385.270.200 385.270.200 0 365 ngày
186 Băng mực in dùng cho máy 100S 1.640.100 1.640.100 0 365 ngày
187 Bộ bảo dưỡng PM Kit 1 dùng cho máy Sterrad 100S 38.060.000 38.060.000 0 365 ngày
188 Bộ bảo dưỡng PM Kit 2 dùng cho máy Sterrad 100S 58.096.500 58.096.500 0 365 ngày
189 Băng keo cố định kim luồn 60mm x 90 mm 82.000.000 82.000.000 0 365 ngày
190 Bơm tiêm Insulin 30G 5/16'' 1.200.000.000 1.200.000.000 0 365 ngày
191 Bình hủy kim lớn 6.8 lít 40.950.000 40.950.000 0 365 ngày
192 Bình hủy kim nhỏ 1.5 lít 37.800.000 37.800.000 0 365 ngày
193 Que thử đường huyết 280.000.000 280.000.000 0 365 ngày
194 Nhóm vật tư y tế 1 827.694.000 827.694.000 0 365 ngày
195 Nhóm vật tư y tế 2 1.561.038.000 1.561.038.000 0 365 ngày
196 Nhóm vật tư y tế 3 579.590.000 579.590.000 0 365 ngày
197 Nhóm vật tư y tế đai nẹp 341.475.000 341.475.000 0 365 ngày
198 Nhóm Găng tay y tế 765.700.000 765.700.000 0 365 ngày
199 Nhóm Test nhanh Covid-19 39.600.000 39.600.000 0 365 ngày
200 Nhóm vật tư mảnh ghép thoát vị 256.692.000 256.692.000 0 365 ngày
201 Nhóm hóa chất xét nghiệm 37.350.000 37.350.000 0 365 ngày
202 Nhóm kim tiêm 998.520.000 998.520.000 0 365 ngày
203 Nhóm túi ép 1 304.111.000 304.111.000 0 365 ngày
204 Nhóm túi ép 2 230.883.490 230.883.490 0 365 ngày
205 Nhóm Cassette theo máy 191.808.000 191.808.000 0 365 ngày
206 Nhóm phẩu thuật bao quy đầu 500.000.000 500.000.000 0 365 ngày
207 Nhóm dao phẩu thuật 15.531.000 15.531.000 0 365 ngày
208 Nhóm Ngoại khoa 1 464.840.000 464.840.000 0 365 ngày
209 Nhóm Ngoại khoa 2 424.000.000 424.000.000 0 365 ngày
210 Nhóm Bông - gạc 1.036.077.000 1.036.077.000 0 365 ngày
211 Nhóm dây truyền 2.255.700.000 2.255.700.000 0 365 ngày
212 Nhóm phẩu thuật Longo 1.777.500.000 1.777.500.000 0 365 ngày
213 Nhóm dây dao nội soi 1.128.433.497 1.128.433.497 0 365 ngày
214 Nhóm hóa chất nha 358.072.000 358.072.000 0 365 ngày
215 Nhóm Test HIV 368.550.000 368.550.000 0 365 ngày
216 Nhóm băng bó bột 1 215.500.000 215.500.000 0 365 ngày
217 Nhóm băng bó bột 2 34.950.000 34.950.000 0 365 ngày
218 Nhóm kiềm sinh thiết 99.000.000 99.000.000 0 365 ngày
219 Nhóm bơm tiêm 594.600.000 594.600.000 0 365 ngày
220 Nhóm ngoại khoa nội soi khớp gối 811.800.000 811.800.000 0 365 ngày
221 Nhóm test khí máu động mạch 189.063.000 189.063.000 0 365 ngày
222 Nhóm hóa chất nội kiểm 1 157.200.000 157.200.000 0 365 ngày
223 Nhóm hóa chất nội kiểm 2 281.274.360 281.274.360 0 365 ngày

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Bệnh viện Quận Tân Phú như sau:

  • Có quan hệ với 346 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 5,51 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 82,24%, Xây lắp 0%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 17,76%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 1.424.402.418.176 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 483.269.400.047 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 66,07%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói số 1: Vật tư y tế - hóa chất". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói số 1: Vật tư y tế - hóa chất" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 89

Video Huong dan su dung dauthau.info

Hỗ trợ và báo lỗi

Hỗ trợ
Bạn cần hỗ trợ gì?
Báo cáo lỗi
Dữ liệu trên trang có lỗi? Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện ra gói thầu và KHLCNT chưa đáp ứng quy định về đấu thầu qua mạng nhưng DauThau.info cảnh báo lỗi hoặc cảnh báo sai.
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 6579 dự án đang đợi nhà thầu
  • 715 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1329 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 19568 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 33299 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây