Luật Đấu thầu (số 43/2013/QH13) năm 2013

Luật Đấu thầu (số 43/2013/QH13) năm 2013 quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu.

Số kí hiệu 43/2013/QH13
Ngày ban hành 26/11/2013
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/07/2014
Ngày hết hiệu lực 31/12/2023
Thể loại Luật
Lĩnh vực Pháp quy
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Sinh Hùng

Nội dung

Luật Đấu thầu 2013 (Luật đấu thầu 43) là cơ chế pháp lý quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng, trung thực và hiệu quả trong công tác đấu thầu, trong hoạt động mua sắm và đầu tư. Đây cũng là cơ sở giúp tăng tính công khai, tránh thất thoát nguồn lực, cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đảm bảo sự phát triển bền vững của kinh tế đất nước.

Văn bản Luật Đấu thầu 2013
Văn bản Luật Đấu thầu 2013

Tóm tắt nội dung Luật Đấu thầu 2013

Luật Đấu thầu 2013 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013, Luật bao gồm 96 điều, 13 chương:

 • Chương 1: Quy định chung 

 • Chương 2: Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp

 • Chương 3: Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà thầu

 • Chương 4: Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; xét duyệt trúng thầu

 • Chương 5: Mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên, mua thuốc, vật tư y tế; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

 • Chương 6: Lựa chọn nhà đầu tư

 • Chương 7: Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng

 • Chương 8: Hợp đồng

 • Chương 9: Trách nhiệm của các bên trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

 • Chương 10: Quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu 

 • Chương 11: Hành vi bị cấm và xử lý vi phạm pháp luật

 • Chương 12: Giải quyết kiến nghị và tranh chấp trong đấu thầu

 • Chương 13: Điều khoản thi hành

Nội dung của luật quy định về việc đấu thầu trong các giao dịch thương mại, các hoạt động đầu tư công của các cơ quan nhà nước, tổ chức doanh nghiệp và các cá nhân. Luật quy định rõ các nguyên tắc đấu thầu, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình đấu thầu. 

Tóm tắt nội dung cơ bản của Luật Đấu thầu 2013
Tóm tắt nội dung cơ bản của Luật Đấu thầu 2013

Bên cạnh đó, Luật Đấu thầu 2013 cũng quy định về việc đảm bảo sự minh bạch, công bằng và cạnh tranh trong quá trình đấu thầu. Luật cũng đề cập đến việc thi hành, xử phạt vi phạm đấu thầu và quản lý chất lượng các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp sau quá trình đấu thầu.

>>> Download đầy đủ Luật Đấu thầu 2013 <<< 

tải luật đấu thầu mới nhất

10 mục tiêu cơ bản của Luật Đấu thầu 2013

Luật đấu thầu số 43 2013 QH13, gồm 13 chương và 96 điều, đã được xây dựng một cách khách quan, góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ sở pháp lý chung và hệ thống hóa các quy định về đấu thầu. Điều này đã từng bước cải thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu và tăng cường hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

Luật Đấu thầu năm 2013 (Luật đấu thầu 43) đã bám sát quan điểm chỉ đạo trong suốt quá trình soạn thảo dự án Luật và đã đạt được 10 mục tiêu cơ bản đặt ra.

Luật Đấu thầu 2013
Luật Đấu thầu 2013

1. Sửa đổi một số quy định hiện hành nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đấu thầu

Cải cách thủ tục hành chính đã trở thành một chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước, được triển khai và thực hiện trong nhiều năm qua với những kết quả quan trọng. Cải cách này đã góp phần đáng kể trong việc cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Luật Đấu thầu đã tiến hành sửa đổi quy định trong lĩnh vực đấu thầu, với mục tiêu đơn giản hóa các quy trình và thủ tục theo yêu cầu của việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, như đã quy định trong Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 và Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ. Đồng thời, Luật cũng quy định cụ thể hơn về quy trình lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư theo từng trường hợp cụ thể, nhằm hoàn thiện chính sách đấu thầu sử dụng vốn nhà nước.

2. Quy định rõ phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

Luật đã quy định chi tiết phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu theo từng lĩnh vực cụ thể, bao gồm lựa chọn nhà thầu (dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp) và lựa chọn nhà đầu tư.

Ngoài ra, Luật cũng đã bổ sung một số phương pháp mới trong việc đánh giá hồ sơ dự thầu, nhằm mang tính đa dạng và phù hợp hơn với từng loại hình và quy mô của gói thầu. Điều này cũng nhằm khắc phục tình trạng bỏ thầu dựa trên giá thấp mà không đáp ứng đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.

3. Ưu tiên phát triển nguồn lực trong nước

Luật Đấu thầu năm 2013 đã tập trung vào việc ưu tiên phát triển nguồn lực, tạo cơ hội cho các nhà thầu trong nước để trúng thầu và tạo công ăn việc làm cho lao động trong nước. Đồng thời, Luật cũng ưu tiên đối với nhà thầu và hàng hóa sản xuất trong nước. Mục tiêu này phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị về việc "khuyến khích người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam". 

Điều này cũng hướng đến việc giúp nhà thầu Việt Nam tiếp nhận công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh, nhằm trở thành nhà thầu độc lập có khả năng thực hiện các gói thầu lớn, công nghệ cao và phức tạp không chỉ trên thị trường trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

4. Quy định rõ hơn về hình thức đấu thầu mua sắm tập trung

Thay vì tổ chức mua sắm ở hàng trăm cơ quan khác nhau, hình thức này đặt trách nhiệm tổ chức mua sắm chuyên nghiệp lên cơ quan mua sắm tập trung. Hình thức này không chỉ tăng tính chuyên nghiệp trong hoạt động mua sắm, mà còn tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian và giảm chi phí tổ chức mua sắm. Đồng thời, nó cũng hỗ trợ phát triển sản xuất trong nước và khuyến khích nhà thầu nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ.

5. Về đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế

Theo đóng góp ý kiến, thảo luận của các đại biểu quốc hội và ý kiến của các bộ, ngành liên quan, Luật Đấu thầu 2013 đã đặc biệt dành một Mục để quy định việc mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, thu nhập từ dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế công lập.

Đối với đấu thầu mua thuốc, Luật đấu thầu số 43 2013 QH13 đã bổ sung hình thức đàm phán giá cho gói thầu mua thuốc chỉ có từ một đến hai nhà sản xuất, thuốc biệt dược gốc, thuốc hiếm, thuốc còn bản quyền và các trường hợp đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ.

6. Quy định hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Dựa trên việc tổng hợp các nguyên tắc từ các tiêu chuẩn quốc tế và rút ra kinh nghiệm từ thực tế lựa chọn nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài nước thực hiện các dự án hạ tầng và dịch vụ công tại Việt Nam trong thời gian gần đây, Luật Đấu thầu 2013 đã bổ sung quy định về thủ tục và phương pháp lựa chọn nhà đầu tư dựa trên nguyên tắc.

Điều này được coi là một trong những biện pháp quyết liệt để thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), đồng thời nhằm thúc đẩy cơ cấu lại đầu tư công, góp phần xây dựng một cơ sở pháp lý vững chắc để thu hút và lựa chọn nhà đầu tư một cách minh bạch và cạnh tranh; đồng thời tạo niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam.

7. Quy định chặt chẽ hợp đồng trong đấu thầu

Để tăng cường trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong quá trình thực hiện hợp đồng, tránh việc áp dụng các loại hợp đồng không phù hợp với tính chất của gói thầu, điều chỉnh giá, hình thức và thời gian thực hiện hợp đồng một cách tùy tiện và gây lãng phí, Luật đã sửa đổi một số quy định hiện hành về ký kết, thực hiện và quản lý hợp đồng.

Theo quy định của Luật Đấu thầu 2013, hợp đồng trọn gói được xem là loại hợp đồng cơ bản. Khi quyết định áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định hoặc đơn giá điều chỉnh, người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo rằng loại hợp đồng này phù hợp với hợp đồng trọn gói.

8. Phân cấp triệt để trong đấu thầu

Theo đó, người quyết định đầu tư (người có thẩm quyền) và chủ đầu tư vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn và thực hiện gói thầu theo Luật đấu thầu số 43 2013 QH13. Tuy nhiên, khác với Luật Đấu thầu 2005, Luật Đấu thầu 2013 đã đưa ra sự phân cấp triệt để về quyền quyết định hình thức chỉ định thầu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, và Chủ tịch UBND các cấp mà không cần phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

Tuy nhiên, bên cạnh việc phân cấp, Luật Đấu thầu năm 2013 cũng quy định chặt chẽ và đặt trách nhiệm giải trình rõ ràng cho người có thẩm quyền và chủ đầu tư trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, nhằm tránh tình trạng thiếu minh bạch quá trình đấu thầu.

9. Tăng cường giám sát về đấu thầu

Luật Đấu thầu 2013 đã được đánh giá là có tiến bộ đáng kể trong việc tăng cường giám sát và xử lý các vi phạm pháp luật về đấu thầu. Đặc biệt, Luật đã bổ sung các quy định liên quan đến yêu cầu giám sát từ cộng đồng trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng. Ngoài ra, Luật cũng đã bổ sung trách nhiệm giám sát cho người có thẩm quyền và cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu. Đồng thời, Luật cũng đề cập rõ trách nhiệm cá nhân đối với từng hoạt động trong quá trình đấu thầu, nhằm tạo cơ sở để quy định chế tài và xử lý các vi phạm tương ứng với từng hành vi sai phạm.

10. Tăng cường xử lý vi phạm về pháp luật về đấu thầu

Nhằm tăng cường chế tài và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đấu thầu, Luật Đấu thầu 2013 đã bổ sung một số hành vi bị cấm trong quá trình đấu thầu. Đồng thời, Luật cũng quy định thêm các biện pháp xử phạt đối với cá nhân có trách nhiệm xử phạt nhưng không tuân thủ quy định. Một số biện pháp phạt bổ sung được áp dụng bao gồm việc đăng tải công khai thông tin về các tổ chức và cá nhân vi phạm trên báo đấu thầu, hệ thống đấu thầu quốc gia hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, cá nhân vi phạm cũng có thể bị buộc phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc phải bồi thường thiệt hại theo quy định.

Tham khảo thêm bài viết 45 thuật ngữ đấu thầu thông dụng để biết các thuật ngữ được sử dụng nhiều nhất trong lĩnh vực đấu thầu. Bạn cần nắm để quá trình tham gia đấu thầu được hiệu quả hơn.

Trên đây là những nội dung về văn bản Luật Đấu thầu 2013, hy vọng sẽ giúp quý doanh nghiệp áp dụng Luật Đấu thầu đúng cách, từ đó hỗ trợ hiệu quả cho công tác đấu thầu của doanh nghiệp. 

Nếu có những tình huống đấu thầu cần giải đáp hoặc cần mua các gói phần mềm “săn” tin thầu nhanh chóng và dễ dàng, hãy liên hệ ngay với DauThau.info qua:

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Luật"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:27/CT-TTg
Ngày ban hành:27/10/2023
Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp
Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp
Số kí hiệu:24/2024/NĐ-CP
Ngày ban hành:27/02/2024
Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
Số kí hiệu:47/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành:03/07/2023
Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định Luật Đấu giá tài sản
Nghị định 47/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản
Số kí hiệu:59/2020/QH14
Ngày ban hành:17/06/2020
Luật Doanh nghiệp 2020
Luật Doanh nghiệp 2020 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020

Các văn bản cùng lĩnh vực "Pháp quy"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:51/2014/QH13
Ngày ban hành:19/06/2014
Số kí hiệu:12/2017/QH14
Ngày ban hành:20/06/2017
Luật số 12/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
Số kí hiệu:130/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành:27/09/2018
Nghị định 130/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Số kí hiệu:91/2015/QH13
Ngày ban hành:24/11/2015
Luật số 91/2015/QH13 của Quốc hội: Bộ Luật Dân sự
Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).
Số kí hiệu:12 /Ban IV
Ngày ban hành:06/04/2021
Báo cáo tổng hợp phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp, hiệp hội tháng 03/2021
Báo cáo tổng hợp phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp, hiệp hội tháng 03/2021

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Quốc hội"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:59/2020/QH14
Ngày ban hành:17/06/2020
Luật Doanh nghiệp 2020
Luật Doanh nghiệp 2020 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020
Số kí hiệu:22/2023/QH15
Ngày ban hành:23/06/2023
Luật Đấu thầu 2023
Luật đấu thầu 2023
Số kí hiệu:64/2020/QH14
Ngày ban hành:18/06/2020
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
Số kí hiệu:40/2019/QH14
Ngày ban hành:13/06/2019
Luật Kiến trúc 2019
Luật Kiến trúc của Quốc hội, số 40/2019/QH14
Số kí hiệu:04/2017/QH14
Ngày ban hành:12/06/2017
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 12/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
aztest thi nang bac nang luong quang cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
 • 5664 dự án đang đợi nhà thầu
 • 819 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1497 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 14749 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 28182 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây