Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới nhất tính đến năm 2023

Thứ năm - 08/06/2023 09:57
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là một trong những văn bản quan trọng trong quá trình đấu thầu. Trong bài viết này, DauThau.info sẽ chia sẻ đến quý doanh nghiệp quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới nhất tính đến thời điểm 2023, hãy cùng theo dõi nhé!
Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới nhất tính đến năm 2023

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì?

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là quyết định của chủ đầu tư trong đó phân chia dự án thành các gói thầu khác nhau với kế hoạch thực hiện cùng các nội dung liên quan của gói thầu.

Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo pháp luật

Tính đến thời điểm hiện tại, mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới nhất chính là Mẫu số 3 của Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ban hành ngày 26 tháng 10 năm 2015. 

>>>> Tải mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu <<<

nút tải ngay
Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được quy định theo Mẫu số 3 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT
Mẫu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được quy định tại Mẫu số 3 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT

Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện như thế nào?

Theo khoản 2 Điều 37 Luật Đấu thầu 2013 có quy định cụ thể về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

 • Căn cứ báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng văn bản để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi dự án, dự toán mua sắm được phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp đủ điều kiện;

 • Căn cứ báo cáo thẩm định, người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện chi tiết theo Điều 7 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT
Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện chi tiết theo Điều 7 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT

Tại Điều 7 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT có quy định chi tiết về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, cụ thể:

1. Căn cứ báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng văn bản để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu, sau khi dự án được phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định phê duyệt dự án trong trường hợp đủ điều kiện.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập theo Mẫu số 3 kèm theo Thông tư này.

2. Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu:

 • Trường hợp cần thiết theo đề xuất của tổ chức thẩm định, người có thẩm quyền quyết định việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, đặc biệt đối với các chủ đầu tư thường bị nhà thầu thắc mắc, kiến nghị; đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu; đối với các gói thầu có giá trị lớn, đặc thù, yêu cầu cao về kỹ thuật.

 • Trường hợp có yêu cầu về giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu thì trong quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải quy định rõ nội dung này trong phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó nêu cụ thể gói thầu có yêu cầu về giám sát, theo dõi và tên của cá nhân hoặc đơn vị thực hiện giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu;

 • Người có thẩm quyền cử cá nhân hoặc đơn vị có chức năng quản lý về hoạt động đấu thầu tham gia giám sát, theo dõi việc thực hiện của chủ đầu tư trong quá trình lựa chọn nhà thầu để bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

3. Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của tổ chức thẩm định.

Thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

Tại Điều 8 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT có quy định cụ thể về việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như sau:

 • Bên mời thầu có trách nhiệm tự đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành. Trường hợp chủ đầu tư chưa thành lập hoặc chưa lựa chọn được bên mời thầu thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm đăng tải theo quy định.

 • Đối với những dự án, gói thầu thuộc danh mục bí mật nhà nước, việc công khai thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo đảm bí mật nhà nước.

Như vậy, sau khi có văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu có trách nhiệm thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Tình huống liên quan đến phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dưới đây là một số tình huống cụ thể liên quan đến phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu quý doanh nghiệp cần tham khảo: 

Tình huống 1

 • Câu hỏi: Mình có một gói thầu tư vấn, UBND có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó giao Sở Nông nghiệp làm Chủ Đầu tư, Chi cục Thủy lợi là đơn vị thực hiện. Như vậy Chi cục Thủy lợi có được quyền đăng hồ sơ mời thầu không? Có căn cứ nào quy định là được đăng hồ sơ mời thầu không ạ?

 • Trả lời của chuyên gia DauThau.info: Việc Chi cục đăng hay không thì phải xác định được bên nào là bên mời thầu, nếu là bên mời thầu thì đăng tải là phù hợp. Tại khoản 3 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 có quy định: “Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

  • Chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn;

  • Đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên;

  • Đơn vị mua sắm tập trung;

  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức trực thuộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn.”

Tình huống 2

 • Câu hỏi: Có quy định nào để nhà thầu giảm giá 5% giá gói thầu không? Cụ thể là đơn vị mình đã có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu: Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và tư vấn thẩm tra hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật. Vậy bây giờ làm sao để ký hợp đồng và giá gói thầu được giảm 5% so với dự toán ban đầu?

 • Trả lời của chuyên gia DauThau.info: Không có bất cứ quy định nào liên quan đến tỷ lệ nói trên, việc giá dự thầu là do nhà thầu tự cân đối.

Tình huống 3:

 • Câu hỏi: Phương án tự thực hiện do chủ đầu tư lập nên lập trước hay sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

 • Trả lời của chuyên gia DauThau.info: Ngay dòng đầu tiên của Điều 61 Nghị định 63/2014/NĐ-CP có quy định rõ “Việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu”. Do đó, sau khi được phê duyệt kế hoạch đấu thầu thì chủ đầu tư lập phương án tự thực hiện để triển khai

Tình huống 4:

 • Câu hỏi: Từ khi có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì trong bao lâu phải phát hành hồ sơ mời thầu?

 • Trả lời của chuyên gia DauThau.info: Không có quy định với nội dung này, mà theo tiến độ gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt để triển khai.

Bài viết trên của DauThau.info đã chia sẻ đến quý doanh nghiệp những thông tin liên quan đến mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới nhất tính đến năm 2023. Hi vọng sẽ hỗ trợ quý doanh nghiệp cho trong tìm hiểu.

Trường hợp cần mua các gói phần mềm săn và phân tích thông tin thầu hoặc có những tình huống đấu thầu cần giải đáp, hãy liên hệ ngay với DauThau.info qua:

Tác giả: Hồ Thị Linh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
 • 2505 dự án đang đợi nhà thầu
 • 329 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 679 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 5212 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 11236 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây