Gợi ý từ khóa tìm kiếm các gói thầu tư vấn xây dựng

Thứ sáu - 22/01/2021 11:15
Để khởi đầu một dự án đầu tư/công trình xây dựng thì việc tìm kiếm, lựa chọn một đơn vị tư vấn xây dựng sẽ là ưu tiên số một, hãy cùng DauThau.INFO hướng dẫn tìm kiếm và gợi ý từ khóa các gói thầu tư vấn xây dựng.
Gợi ý từ khóa tìm kiếm các gói thầu tư vấn xây dựng
Gợi ý từ khóa tìm kiếm các gói thầu tư vấn xây dựng


Gói thầu tư vấn gồm những loại nào?

Gói thầu tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm để thực hiện:
 • Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc
 • Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Khảo sát, lập thiết kế, dự toán
 • Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 • Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
 • Thẩm tra, thẩm định
 • Giám sát
 • Quản lý dự án
 • Thu xếp tài chính
Trong đó chỉ có hoạt động Thu xếp tài chính là không thuộc lĩnh vực tư vấn xây dựng, còn các hoạt động nêu trên đều liên quan đến lĩnh vực tư vấn xây dựng.

Gợi ý từ khóa chính tìm kiếm:

Chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu và tổng hợp một số từ khóa chính ngành tư vấn xây dựng thông qua tham khảo mã ngành nghề theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để đưa ra gợi ý như bảng sau:

 TT    

Nhóm lĩnh vực

Lĩnh vực chi tiết

Tên ngành nghề theo mã ngành

Từ khóa tham khảo

  Tư vấn      
1   Tư vấn xây dựng Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Tư vấn thiết kế, Tư vấn thiết kế kiến trúc, Tư vấn kết cấu, Lập dự toán
2   Tư vấn xây dựng Hoạt động đo đạc và bản đồ Lập khảo sát, Tư vấn khảo sát, Khảo sát địa hình
        Lập hồ sơ địa chính, Đo, vẽ bản đồ địa chính, Đo vẽ giải thửa
 
3   Tư vấn xây dựng Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước Khoan thăm dò, Khảo sát địa chất
4   Tư vấn xây dựng Hoạt động tư vấn quản lý Tư vấn đầu tư, Tư vấn quản lý dự án
        Tư vấn đấu thầu, Tư vấn giám sát, Tư vấn kiểm định công trình
        Tư vấn lập dự án, Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật


Do lĩnh vực tìm kiếm rất rộng, chúng tôi sẽ hướng dẫn tìm kiếm mẫu đối với riêng lĩnh vực ngành nghề "Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan", các lĩnh vực khác các bạn thực hiện thao tác tương tự và sẽ có kết quả như ở cuối bài viết mà chúng tôi đã thực hiện mẫu.

Hướng dẫn tìm kiếm

Ô tìm kiếm thông minh

Sau khi chúng ta vào "Tra cứu" → "Thông báo mời thầu" theo đường dẫn tại đây, mục tìm kiếm thông tin thầu nằm góc bên phải giao diện như Hình 2.1 dưới đây:
1o tim kiem
Hình 2.1. Giao diện ô tìm kiếm thông minh

Lưu ý cài đặt khoảng thời gian tìm kiếm

Tại ô tìm kiếm, ta đặt khoảng thời gian tìm kiếm gói thầu, thông thường chúng ta nên để khoảng thời gian ngắn so với thời gian hiện tại vì đa số các gói thầu khi đã đăng tải thông báo mời thầu thì sẽ phát hành hồ sơ mời thầu ngay, khoảng thời gian khuyến nghị là 14-30 ngày (xem Hình 2.2)
2khoang thoi gian tim kiem
Hình 2.2. Cài đặt khoảng thời gian tìm kiếm
Từ khóa chính
Tiếp theo tại ô "Từ khóa chính" chúng ta đưa dữ liệu các từ khóa gợi ý nêu tại bảng đầu bài viết, ví dụ "Tư vấn thiết kế, Tư vấn thiết kế kiến trúc, Tư vấn kết cấu, Lập dự toán" để tìm kiếm các gói thầu liên quan đến lĩnh vực Tư vấn xây dựng (xem Hình 2.3)
Hình 2.3. Từ khóa chính
***Lưu ý: Để phần mềm có thể tìm kiếm và cho ra kết quả chính xác hơn, các bạn nên chọn tính năng Tìm kiếm tuyệt đối (Mục đánh dấu vàng Hình 2.3).

Nếu chúng ta chỉ sử dụng đơn thuần với từ khóa đó (như ví dụ trên), khi nhấn vào nút Tìm kiếm sẽ cho ra các gói thầu có liên quan đến từ khóa vừa nhập vào ô từ khóa tìm kiếm như Hình 2.3. Tại thời điểm bài viết kết quả tìm kiếm trong vòng 30 ngày cho ra tới 142 gói thầu có liên quan, trong đó sẽ có lẫn một số gói thầu không thuộc lĩnh vực tư vấn (Ví dụ có thể ra các gói thầu mà tên công ty mời thầu trùng với từ khóa "tư vấn xây dựng"). Để tìm đúng loại gói thầu mà mình đang quan tâm, chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng tìm kiếm nâng cao để loại bỏ một số gói thầu không thuộc lĩnh vực mình quan tâm.

Tìm kiếm nâng cao

Để tìm đúng đích là các gói thầu lĩnh vực tư vấn xây dựng, chúng ta cần tiếp tục sử dụng công cụ tìm kiếm nâng cao để cài đặt từ khóa bổ sung và từ khóa loại trừ ngay trong khu vực ô tìm kiếm. Ví dụ trên, để loại bỏ các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn ta có thể sử dụng một trong hai cách hoặc cả hai (xem Hình 2.4):
 • Cách 1: Sử dụng từ khóa loại trừ ở mục Không chứa từ
 • Cách 2: Lựa chọn tại mục Lĩnh vực là gói thầu Tư vấn
Hình 2.4 Lựa chọn thêm từ khóa khác và lĩnh vực

**Lưu ý:
 • Đối với đặc thù lĩnh vực tư vấn xây dựng quý khách nên sử dụng cách 2 thường kết quả sẽ chính xác hơn, cách 1 có thể làm loại bỏ mất một số gói thầu.
 • Đối với một số nhà thầu chỉ quan tâm đến 1 địa phương nhất định, chúng ta có thể sử dụng Từ khóa bổ sung là địa danh ở địa phương đó nếu nhà thầu chỉ muốn thực hiện tìm kiếm các gói thầu tại địa phương đó. Ví dụ: Hà Nội, Hòa Bình, Vĩnh Long ...

Tìm kiếm nâng cao khác

Để tiến hành tìm kiếm nâng cao, chúng ta còn có thêm một số lựa chọn như:
 • Hình thức dự thầu qua mạng hay không qua mạng, đối với đấu thầu qua mạng chúng ta cần lưu ý từ ngày 01/02/2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT về lộ trình đấu thầu qua mạng, DauThau.INFO đã có bài viết hướng dẫn, quý độc giả có thể tham khảo tại đây.
 • Loại doanh nghiệp, mục này chỉ áp dụng với gói thầu xây lắp có giá trị < 5,0 tỷ đồng, nên chúng ta không quan tâm đến mục này.
 • Số tiền đảm bảo dự thầu có thể tùy chọn theo hạn mức phù hợp với hạn mức doanh nghiệp mình hoặc đây cũng là cách nội suy ra giá gói thầu.
 • Lựa chọn theo giá mời thầu thường lựa chọn này hay áp dụng cho các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa hoặc hỗn hợp khi đó có yêu cầu về năng lực tài chính, đối với gói thầu về tư vấn xây dựng thông thường rất ít khi có liên quan.


Kết quả tìm kiếm theo từ khóa chính về lĩnh vực tư vấn xây dựng

DauThau.INFO xin đưa ra một số kết quả tìm kiếm với các bộ lọc mẫu nêu trên như sau, quý độc giả chỉ cần click vào tên từ khóa sẽ hiển thị ra kết quả tìm kiếm:
[1] Tư vấn thiết kế, Tư vấn thiết kế kiến trúc, Tư vấn kết cấu, Lập dự toán;
[2] Lập khảo sát, Tư vấn khảo sát, Khảo sát địa hình;
[3] Lập hồ sơ địa chính, Đo, vẽ bản đồ địa chính, Đo vẽ giải thửa;
[4] Khoan thăm dò, Khảo sát địa chất;
[5] Tư vấn đầu tư, Tư vấn quản lý dự án;
[6] Tư vấn đấu thầu, Tư vấn giám sát, Tư vấn kiểm định công trình;
[7] Tư vấn lập dự án, Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;

Trên đây là bài viết gợi ý của DauThau.info đối với quý độc giả, các nhà thầu mong muốn tìm kiếm các gói thầu thuộc mảng Tư vấn xây dựng và phù hợp với năng lực kinh nghiệm của mình nhất, mong rằng bài viết sẽ hữu ích cho quý độc giả. Ngoài ra chúng tôi cũng khuyến nghị quý độc giả, nhà thầu có điều kiện nên đăng ký gói thành viên VIP1 để phần mềm hàng ngày/giờ tự động gửi các gói thầu mà mình đã cài đặt sẵn bộ lọc về email của mình giúp không bỏ lỡ các gói thầu đang mời thầu trên Hệ thống đấu thầu quốc gia.
Trân trọng cảm ơn quý độc giả, nhà thầu đã quan tâm và theo dõi ./.

Tác giả: Son Vu

Bài viết này của DauThau.info được cấp phép theo giấy phép dữ liệu mở Creative Commons CC-BY (cho phép sử dụng toàn quyền nhưng phải ghi công tác giả, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ ban đầu) trừ trường hợp được cấp phép riêng sẽ được ghi rõ trong tài liệu. Sử dụng lại các nguồn từ DauThau.info cần ghi rõ bản quyền!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Gói thầu số 02: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Mã TBMT: IB2400039363-00
Đóng thầu: 11:00 19/03/24
Công bố: 10:25 01/03/24
Cung cấp gas hóa lỏng nấu ăn cho bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.
Mã TBMT: IB2400039403-00
Đóng thầu: 09:00 11/03/24
Công bố: 10:25 01/03/24
Cung cấp áo và cờ tổ quốc
Mã TBMT: IB2400039394-00
Bên mời thầu: Báo Tiền Phong
Đóng thầu: 10:00 08/03/24
Công bố: 10:24 01/03/24
GT-01: Thi công xây dựng công trình
Mã TBMT: IB2400035638-00
Đóng thầu: 16:45 11/03/24
Công bố: 10:24 01/03/24
Thống kê
 • 2599 dự án đang đợi nhà thầu
 • 370 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 701 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 4635 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 9653 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây