Tổng hợp mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng và lưu ý về lộ trình đấu thầu qua mạng

Thứ tư, 13 Tháng Chín 2023 8:00 SA
Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng và lộ trình đấu thầu qua mạng là nội dung được rất nhiều nhà thầu quan tâm. Hiện nay, theo thông tư 08/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lộ trình đấu thầu qua mạng có nhiều sự thay đổi với nhiều loại gói thầu sẽ bắt buộc phải đấu thầu qua mạng. Hãy cùng DauThau.info tìm hiểu xem đó là những gói thầu nào và mẫu hồ sơ mời thầu tương ứng, phù hợp lộ trình trong năm 2022 nhé.
Tổng hợp mẫu hồ sơ mời thầu đấu thầu qua mạng và lưu ý về lộ trình đấu thầu theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT
Tổng hợp mẫu hồ sơ mời thầu đấu thầu qua mạng và lưu ý về lộ trình đấu thầu theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT

CLICK HERE to view in English

Lộ trình đấu thầu qua mạng theo định hướng của Chính phủ là yêu cầu bắt buộc, hướng tới tăng cường đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch. Tiếp nối Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT theo đó lộ trình đấu thầu qua mạng ngày càng rút ngắn và bắt buộc phải áp dụng .

Để bên mời thầu và nhà thầu nắm được các quy định bắt buộc trong năm 2023 trở đi và triển khai áp dụng, chúng tôi xin điểm lại một số lưu ý như sau: 

2. Năm 2023:
a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 200 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ;
b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối thiểu 90% số lượng gói thầu và tối thiểu 80% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ;
c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.
3. Từ năm 2024 trở đi:
a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 500 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ;
b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối thiểu 95% số lượng gói thầu và tối thiểu 90% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ;
c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

Như vậy, năm 2023 gói thầu có giá dưới 200 tỷ đồng bắt buộc phải đấu thầu qua mạng (trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ).

Các mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng áp dụng từ năm 2022

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ban hành kèm theo 06 loại hồ sơ tương ứng với từng lĩnh vực, cụ thể:
1. Đối với gói thầu xây lắp:
a) Mẫu số 1A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;
b) Mẫu số 1B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
c) Mẫu số 1C sử dụng để lập E-HSMST.
2. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa (bao gồm cả trường hợp mua sắm tập trung):
a) Mẫu số 2A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;
b) Mẫu số 2B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
c) Mẫu số 2C sử dụng để lập E-HSMST.
3. Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn:
a) Mẫu số 3A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;
b) Mẫu số 3B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
c) Mẫu số 3C sử dụng để lập E-HSMST.
4. Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn:
a) Mẫu số 4A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
b) Mẫu số 4B sử dụng để lập E-HSMQT.
5. Mẫu số 5 sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.
6. Đối với gói thầu mua thuốc:

a) Mẫu số 7A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;
b) Mẫu số 7B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Để tải các mẫu hồ sơ mời thầu mới nhất năm 2023 vui lòng tải tại nút dưới đây:

Trên đây là bài viết của DauThau.info cung cấp các mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng và lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2022 trở đi. Trân trọng cảm ơn quý độc giả đã luôn ủng hộ DauThau.info trong suốt quá trình vừa qua. Trường hợp cần được hỗ trợ, vui lòng liên hệ:

Tác giả: Son Vu

Bài viết này của DauThau.info được cấp phép theo giấy phép dữ liệu mở Creative Commons CC-BY (cho phép sử dụng toàn quyền nhưng phải ghi công tác giả, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ ban đầu) trừ trường hợp được cấp phép riêng sẽ được ghi rõ trong tài liệu. Sử dụng lại các nguồn từ DauThau.info cần ghi rõ bản quyền!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

aztest thi nang bac nang luong quang cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Gói thầu số 1: Thi công xây dựng
Mã TBMT: IB2400190527-00
Đóng thầu: 14:00 01/07/24
Công bố: 21:35 24/06/24
Thi công xây dựng
Mã TBMT: IB2400188679-00
Đóng thầu: 09:00 03/07/24
Công bố: 21:31 24/06/24
Xây lắp
Mã TBMT: IB2400190559-00
Đóng thầu: 08:30 01/07/24
Công bố: 21:30 24/06/24
Thi công xây dựng
Mã TBMT: IB2400188052-00
Đóng thầu: 16:00 03/07/24
Công bố: 21:29 24/06/24
Mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác
Mã TBMT: IB2400186645-00
Bên mời thầu: Công an tỉnh Sơn La
Đóng thầu: 07:30 29/06/24
Công bố: 21:24 24/06/24
Thống kê
  • 6730 dự án đang đợi nhà thầu
  • 846 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1385 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 19366 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 31972 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây