Đấu thầu xây dựng là gì? Các quy định về đấu thầu xây dựng

Thứ tư - 04/10/2023 15:25
Hoạt động đấu thầu xây dựng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế cũng như sự phát triển của xã hội. Vì vậy các quy định về đấu thầu xây dựng cũng là căn cứ cốt yếu để quản lý hoạt động đấu thầu ngành xây dựng. Bài viết này DauThau.info sẽ gửi đến bạn các vấn đề xoay quanh các quy định về đấu thầu xây dựng, giải đáp các thắc mắc về đấu thầu xây dựng, đồng thời giúp bạn tìm ra cách làm sao để tìm được các gói thầu phù hợp, tiềm năng thuộc lĩnh vực xây dựng.
Đấu thầu xây dựng là gì? Các quy định về đấu thầu xây dựng

CLICK HERE to view in English

1. Đấu thầu xây dựng là gì?

Hiện nay, pháp luật chưa quy định cụ thể khái niệm đấu thầu xây dựng, nhưng có thể hiểu Đấu thầu xây dựng (xây lắp) là một quy trình được áp dụng để lựa chọn nhà thầu xây dựng cho một công trình cụ thể. Quy trình này nhằm đảm bảo sự minh bạch, công bằng và cạnh tranh trong việc chọn nhà thầu, giúp tối ưu hóa kinh phí và chất lượng công trình xây dựng.

Đối với nhà thầu, hoạt động đấu thầu trong xây dựng có thể coi là quá trình cạnh tranh để giành quyền thi công công trình xây dựng giữa các nhà thầu với nhau. Đối với chủ đầu tư và bên mời thầu, hoạt động đấu thầu xây dựng nhằm tìm được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công.

2. Các quy định về đấu thầu xây dựng

Để tham gia đấu thầu gói thầu xây dựng, tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu xây dựng cần tham khảo và nắm được các quy định về đấu thầu xây dựng trong các văn bản sau:

Các quy định về đấu thầu xây dựng
Các quy định về đấu thầu xây dựng
 1. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

 2. Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

 3. Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

 4. Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 5. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

 6. Luật Đầu tư công 2019 số 39/2019/QH14 mới nhất

 7. Luật số 64/2020/QH14 đầu tư theo hình thức đối tác công tư

 8. Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

 9. Thông tư số 05/2021/TT-BQP ngày 12/01/2021 của Bộ Quốc phòng Quy định một số nội dung về lựa chọn nhà thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

 10. Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

 11. Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

 12. Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Chính phủ

 13. Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 14. Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công

 15. Nghị định 28/2021/NĐ-CP quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

 16. Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 

 17. Thông tư số 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

 18. Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng

 19. Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)

 20. Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT quy định chi tiết về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu

3. Quy trình 10 bước khi tham gia đấu thầu xây dựng qua mạng

Dưới đây là 10 bước chính để một nhà thầu tham gia một gói thầu xây dựng:

10 bước chính để một nhà thầu tham gia một gói thầu xây dựng
10 bước chính để một nhà thầu tham gia một gói thầu xây dựng
 1. Phê duyệt thiết kế - dự toán

 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Bước 1 và 2 có thể tùy tình huống hoán đổi vị trí cho nhau)

 1. Đăng tải thông báo mời thầu và lập hồ sơ mời thầu

 2. Chuẩn bị hồ sơ dự thầu

 3. Rà soát hồ sơ dự thầu trước khi nộp thầu.

 4. Nộp thầu.

 5. Theo dõi yêu cầu làm rõ của bên mời thầu.

 1. Theo dõi thông báo mời thương thảo hợp đồng

 2. Bên mời thầu tiến hành các thủ tục trình duyệt

 3. Biên soạn văn bản trả lời khi có thông báo chấp thuận

*** Lưu ý: Trong trường hợp nhà thầu không được lựa chọn thì bước số 9 và bước số 10 nhà thầu sẽ không được thực hiện. Nhà thầu chỉ nhận được kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu ở bước thứ 10 do bên mời thầu công bố trên Hệ thống đấu thầu quốc gia.

Trên đây là quy trình đấu thầu gói xây dựng mà gần như gói thầu nào cũng phải trải qua. Riêng đối với gói thầu thực hiện theo hình thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ thì sẽ có thêm bước phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật (sau bước số 8) và mở thầu tài chính (trước bước số 9). Sau đó sẽ phê duyệt xếp hạng nhà thầu và mời thương thảo hợp đồng. 

Chi tiết về nội dung cũng như các lưu ý về quy trình này, bạn có thể tham khảo thêm ở bài viết: Quy trình đấu thầu gói xây dựng mà nhà thầu cần nắm rõ

4. Hướng dẫn làm hồ sơ đấu thầu xây dựng

Nhiều nhà thầu thường đặt ra câu hỏi về việc hồ sơ đấu thầu xây dựng gồm những gì, vậy để có được một bộ hồ sơ dự thầu xây dựng ưng ý, đúng quy định và đúng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, nhà thầu cần trải qua các thủ tục, các yêu cầu bắt buộc dưới đây:

Hướng dẫn làm hồ sơ đấu thầu xây dựng
Hướng dẫn làm hồ sơ đấu thầu xây dựng
 • Các thủ tục bắt buộc khi làm hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng

1. Thủ tục hành chính: Cần cung cấp các thông tin về doanh nghiệp, như: Đăng ký kinh doanh; Báo cáo tài chính các năm gần nhất; Các giấy phép (nếu có), chứng chỉ năng lực hoạt động; Các chứng nhận (nếu có).

2. Thực hiện các yêu cầu bắt buộc trong Hồ sơ mời thầu gói thầu  xây dựng: Phần này chúng ta cần phải đọc kỹ Bảng dữ liệu đấu thầu của gói thầu xây lắp (thường là Chương II Hồ sơ mời thầu).

3. Các yêu cầu hợp lệ khác gói thầu xây dựng: Ủy quyền; Liên danh; Chứng chỉ năng lực.

4. Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm cụ thể trong hồ sơ gói thầu  xây dựng: Phần này chúng ta tìm hiểu tại Chương III hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp. 

5. Lập giá dự thầu gói thầu xây dựng

 • Các nội dung cần thực hiện khi làm hồ sơ dự thầu xây dựng

1. In ấn hồ sơ

2. Ký, đóng dấu phô tô và Copy dữ liệu

3. Kiểm tra và đóng thùng, niêm phong hồ sơ. 

4. Nộp hồ sơ theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu 

Chi tiết về các thủ tục và cách thực hiện trên, bạn xem thêm tại bài viết: Hướng dẫn làm hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp 

5. Cách tìm các gói thầu xây dựng tiềm năng với DauThau.info 

Sau khi nắm được các nội dung trên, với những nhà thầu muốn tham gia đấu thầu xây dựng và mong muốn tìm được gói thầu phù hợp với doanh nghiệp mình, nhà thầu thực hiện tìm kiếm và xem thông tin gói thầu xây dựng trên phần mềm phân tích và săn thông tin thầu DauThau.info. 

DauThau.info sử dụng phương pháp Tìm kiếm thông minh, giúp nhà thầu tìm được tất cả các dữ liệu chỉ trong một ô duy nhất. Cách tìm kiếm này giống như tìm kiếm trên Google, bạn chỉ cần điền một từ khóa thì hệ thống sẽ tự động phân tích và trả ra toàn bộ các gói thầu phù hợp.

Trong trường hợp bạn muốn tìm kiếm chính xác gói thầu theo nhu cầu của đơn vị chỉ cần tích chọn hoặc điền thêm các từ khóa, dữ liệu liên quan theo nhu cầu của doanh nghiệp mình. DauThau.info có hướng dẫn chi tiết để người dùng tìm được gói thầu xây dựng cho doanh nghiệp mình tại bài viết: Hướng dẫn tìm kiếm các gói thầu xây dựng phù hợp nhất.

Hướng dẫn tìm kiếm gói thầu xây dựng phù hợp
Hướng dẫn tìm kiếm gói thầu xây dựng phù hợp

Như vậy, DauThau.info đã cung cấp các thông tin quan trọng cũng như các quy định liên quan đến đấu thầu xây dựng. Trường hợp có nhu cầu nhận thông báo mời thầu về email đối với các gói thầu xây dựng đúng theo yêu cầu và năng lực, bạn nên đăng ký gói phần mềm VIP1 của DauThau.info, phần mềm sẽ hoạt động 24/24 giúp sàng lọc, tìm kiếm và chủ động gửi thông tin gói thầu được tìm thấy về email cho nhà thầu.Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc trong quá trình tham gia đấu thầu, hãy liên hệ ngay với DauThau.info qua:

 

Tác giả: Thuy Nguyen

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Banner chu ky so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Gói thầu số 25 : “Mua vật tư điện phục vụ công tác vận hành kinh doanh”
Mã TBMT: IB2300319494-01
Đóng thầu: 14:30 12/12/23
Công bố: 11:14 07/12/23
Gói thầu số 1 : Dịch vụ sửa chữa hệ thống SOMATOM Definition AS - Máy CT Scanner 128 lát cắt của hãng Siemens
Mã TBMT: IB2300352457-00
Bên mời thầu: Bệnh viện Vũng Tàu
Đóng thầu: 12:00 17/12/23
Công bố: 11:14 07/12/23
Mua sắm bộ dụng cụ thể thao ngoài trời
Mã TBMT: IB2300333867-01
Đóng thầu: 15:00 12/12/23
Công bố: 11:13 07/12/23
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Thống kê
 • 9140 dự án đang đợi nhà thầu
 • 1098 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1600 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 25809 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 36374 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây