Nhà thầu, Nhà đầu tư khác nhau như thế nào? Quy định về tư cách hợp lệ khi đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Thứ bảy, 09 Tháng Chín 2023 11:20 SA
Nhà thầu, nhà đầu tư là những khái niệm quen thuộc trong đấu thầu, nhưng ở một số trường hợp, hai khái niệm này vẫn có thể bị nhầm lẫn. Bài viết này DauThau.info gửi đến bạn cách để phân biệt như thế nào là nhà thầu, nhà đầu tư đồng thời nắm được các quy định của pháp luật về tư cách hợp lệ khi đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
Nhà thầu, Nhà đầu tư khác nhau như thế nào?
Nhà thầu, Nhà đầu tư khác nhau như thế nào?

Nhà thầu và nhà đầu tư khác nhau như thế nào?

Nhà thầu và nhà đầu tư là hai vai trò khác nhau trong quá trình xây dựng và phát triển một dự án. Dưới đây là các điểm khác nhau về nhà thầu và nhà đầu tư.

Nhà thầu là gì?

Nhà thầu là một tổ chức/đơn vị có đầy đủ năng lực để thực hiện gói thầu cho chủ đầu tư. Họ sẽ ký hợp đồng với chủ đầu tư và thực hiện toàn bộ hoặc một phần các công việc, dự án liên quan đến phần yêu cầu hay công việc được mời thầu.

Các khái niệm về Nhà thầu chính, Nhà thầu phụ, Nhà thầu liên danh, Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu trong nước cũng như điều kiện để trở thành nhà thầu theo quy định pháp luật đã được DauThau.info gửi đến bạn trong bài viết: Nhà thầu là gì, làm sao để trở thành nhà thầu và tham gia đấu thầu?

Nhà đầu tư là gì?

Khái niệm Nhà đầu tư đã được quy định tại Khoản 18, 19, 20 Điều 3 Luật Đầu tư 2020. Theo đó:

Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

 • Nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

 • Nhà đầu tư trong nước là gì?

Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.
Nhà thầu và nhà đầu tư khác nhau như thế nào
Nhà thầu và nhà đầu tư khác nhau như thế nào?

So sánh và kết luận

Như vậy, theo nội dung trên, chúng ta có thể thấy nhà thầu và nhà đầu tư có những điểm khác nhau theo các tiêu chí dưới đây: 

- Về vai trò: 

 • Nhà thầu thực hiện các công việc cụ thể theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu khi trúng thầu thông qua hợp đồng được ký giữa nhà thầu và chủ đầu tư.

 • Trong khi đó, nhà đầu tư là người hoặc tổ chức đầu tư tiền bạc, tài sản vào dự án và chịu rủi ro kinh doanh.

- Về trách nhiệm thực hiện: 

 • Nhà thầu là đơn vị thực hiện gói thầu đó và tham gia vào các công việc cụ thể. 

 • Trong khi đó, nhà đầu tư không tham gia trực tiếp vào việc thực hiện gói thầu.

- Rủi ro: 

 • Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện các công việc theo yêu cầu và điều khoản hợp đồng. Họ phải đảm bảo chất lượng gói thầu và tuân thủ các quy định về pháp luật liên quan. 

 • Ngược lại, nhà đầu tư sẽ phân tích và đánh giá rủi ro kinh doanh đối với dự án và lựa chọn phương án đầu tư phù hợp.

- Lợi nhuận và tiền công: 

 • Nhà thầu thường được trả tiền công dựa trên thỏa thuận ban đầu và tiến độ công việc. 

 • Trong khi đó, nhà đầu tư có thể thu lợi nhuận sau khi dự án hoàn thành.

- Quản lý dự án: 

 • Nhà thầu thường tham gia trực tiếp vào quản lý và chỉ đạo công việc trên cơ sở hợp đồng được giao. 

 • Trong khi đó, nhà đầu tư có thể thuê một nhà quản lý dự án để đảm bảo việc triển khai dự án đạt hiệu quả và lợi nhuận đúng như mong đợi.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, một tổ chức hoặc cá nhân có thể vừa là nhà thầu vừa là nhà đầu tư, đóng vai trò quản lý và thực hiện dự án cùng một lúc.

Quy định về việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư

Công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đã được quy định rõ thành các văn bản quy phạm pháp luật. Dưới đây là quy định chi tiết.

Quy định về việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư
Quy định về việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư

Quy định về việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 1 Luật Đấu thầu 2013 và Điều 1 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP, Đấu thầu lựa chọn Nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:

 1. Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

 2. Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;

 3. Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;

 4. Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

 5. Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;

 6. Mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước;

 7. Mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước; nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập;

- Trường hợp 2: Lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam mà dự án đó sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.

Quy định về việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 1 của Luật Đấu thầu 2013 và Điều 1 của Nghị định 25/2020/NĐ-CP, Đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư được áp dụng trong các trường hợp sau:

1) Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định của pháp luật về đầu tư PPP;

2) Dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh;

3) Dự án không thuộc quy định tại các điểm 1, 2 trên nhưng phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa.

Quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư 

Về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư đã được quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu 2013. 

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;
 • Hạch toán tài chính độc lập;
 • Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
 • Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
 • Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;
 • Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;
 • Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;
 • Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.
Quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư
Nhãn

2. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;
 • Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;
 • Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;
 • Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

3. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh 

Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh, theo đó: 

 • Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức phải đảm bảo đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để đảm bảo tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư. 
 • Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân phải đảm bảo đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật để đảm bảo tư cách hợp lệ của nhà thầu.

Đối với người dùng là nhà thầu có nhu cầu săn thông tin thầu và tham gia đấu thầu, bạn có thể tham khảo các gói phần mềm dành cho nhà thầu của DauThau.info tại đây. 

Trường hợp bạn là nhà đầu tư, muốn tham gia các dự án, gói thầu mời đầu tư, bạn cũng có thể tìm hiểu về gói phần mềm VIP4 - Trợ lý số cho nhà đầu tư thời đại 4.0. Gói phần mềm VIP4 có tính năng hỗ trợ cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư dự án, cập nhật các thông tin lựa chọn nhà đầu tư.

Như vậy DauThau.info đã giúp bạn phân biệt thế nào là đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư cũng như các quy định liên quan. Nếu bạn là nhà thầu hoặc nhà đầu tư và đang gặp vướng mắc nào trong quá trình tham gia đấu thầu, cần nhận tư vấn/đăng ký sử dụng gói phần mềm của DauThau.info, vui lòng liên hệ:

Tác giả: Thuy Nguyen

 Tags: nhà thầu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

aztest thi nang bac nang luong quang cao
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Quản lý, vận hành trong thời gian 03 năm
Mã TBMT: IB2400225971-00
Đóng thầu: 11:00 01/08/24
Công bố: 10:33 14/07/24
Xây lắp
Mã TBMT: IB2400225651-00
Đóng thầu: 07:38 20/07/24
Công bố: 10:30 14/07/24
(25-VT-2244/24-XL-DA-TTH )Vật tư chính phục vụ thi công đấu nối giếng TU-14XP, TU-16 giàn BK TNG
Mã TBMT: IB2400226035-00
Đóng thầu: 09:10 23/07/24
Công bố: 10:19 14/07/24
In Tạp chí 6 tháng cuối năm 2024 và 2 năm 2025, 2026
Mã TBMT: IB2400206348-00
Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH BSAC
Đóng thầu: 11:00 23/07/24
Công bố: 10:19 14/07/24
tháng 7 năm 2024
14
Chủ nhật
tháng 6
9
năm Giáp Thìn
tháng Tân Mùi
ngày Kỷ Mão
giờ Giáp Tý
Tiết Bạch lộ
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1) , Dần (3-5) , Mão (5-7) , Ngọ (11-13) , Mùi (13-15) , Dậu (17-19)

"Cẩn thận khi lựa chọn kẻ thù không bao giờ là quá thừa thãi. "

Oscar Wilde

Sự kiện trong nước: Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà ban Sắc lệnh...

Thống kê
 • 6371 dự án đang đợi nhà thầu
 • 104 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 164 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 18786 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 30435 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây