Thông báo mời thầu

Xây lắp

Tìm thấy: 13:55 21/06/2024
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Mã TBMT
IB2400183477-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng học trường Trung học cơ sở Yên Đồng
Gói thầu
Xây lắp
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng chương trình Mục tiêu quốc gia và ngân sách xã
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm đóng thầu
15:00 01/07/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
91/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt
19/06/2024 16:07
Cơ quan ban hành quyết định
UBND xã Yên Đồng
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
13:53 21/06/2024
đến
15:00 01/07/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình giáo dục, đào tạo

Mở thầu

Mở thầu vào
15:00 01/07/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh
Số tiền
65.000.000 VND
Bằng chữ
Sáu mươi lăm triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 01/07/2024 (29/10/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 PHÁ DỠ 1 PHẦN NHÀ LỚP HỌC 3 TẦNG HIỆN TRẠNG
1.1 Phá dỡ kết cấu gạch đá 2.3228 m3
1.2 Tháo dỡ mái tôn 39.1181 m2
1.3 Cắt sắt U, chiều cao sắt U 120 - 140mm 60 1 mạch
1.4 Tháo dỡ các kết cấu thép - vì kèo, xà gồ 0.3772 tấn
1.5 Cắt sàn bê tông 10.72 m
1.6 Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép 0.536 m3
1.7 Phá dỡ hàng rào song sắt 1.728 m2
2 PHẦN BIỆN PHÁP THI CÔNG
2.1 Mua đất cấp 3 đầm chặt K=0,95 229.4767 m3
2.2 Đắp nền đường độ chặt Y/C = 0,95 1.6783 100m3
2.3 Phá dỡ nền gạch lá nem 28 m2
2.4 Phá dỡ nền - Nền bê tông, không cốt thép 30.6 m3
2.5 Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤22cm 1.425 m3
2.6 Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép 0.1902 m3
2.7 Đào móng băng - Cấp đất III 0.544 1m3
2.8 Đắp nền móng công trình 0.08 m3
2.9 Xây tường thẳng bằng gạch XMKN 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 1.0777 m3
2.10 Ốp tường bằng gạch thẻ, vữa XM M75, PCB30 2.2 m2
2.11 Xây cột, trụ bằng gạch XMKN 6,5x10,5x22cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 0.2505 m3
2.12 Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75 8.5917 m2
2.13 Gia công, lắp dựng, tháo dỡ, nắp đan, tấm chớp 0.0354 100m2
2.14 Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M200, đá 1x2 0.1902 m3
2.15 Lắp các loại CKBT đúc sẵn, trọng lượng ≤35kg 28 1 cấu kiện
2.16 Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ 22.1169 m2
3 PHẦN XÂY MỚI
3.1 Đào móng - Cấp đất II 5.9043 100m3
3.2 Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy 0.217 100m2
3.3 Bê tông lót móng SX bằng máy trộn M150, đá 4x6 18.1598 m3
3.4 Ván khuôn móng dài 2.0212 100m2
3.5 Ván khuôn móng cột 0.4788 100m2
3.6 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm 2.6119 tấn
3.7 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 1.4767 tấn
3.8 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m 0.5557 tấn
3.9 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm, chiều cao ≤6m 7.3542 tấn
3.10 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.0772 tấn
3.11 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK >18mm, chiều cao ≤6m 1.6631 tấn
3.12 Bê tông móng M200, đá 1x2 106.6128 m3
3.13 Bê tông giằng tường M150, đá 1x2 1.8416 m3
3.14 Bê tông cột M200, đá 1x2 3.2525 m3
3.15 Xây móng bằng gạch XMKN 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, vữa XM M50 37.0787 m3
3.16 Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,90 5.2101 100m3
3.17 Bê tông nền M150, đá 1x2 19.3156 m3
3.18 Bạt nilong chống mất nước xi măng 193.156 m2
3.19 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm 0.4622 tấn
3.20 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm 1.7328 tấn
3.21 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK >18mm 4.687 tấn
3.22 Bê tông cột M200, đá 1x2 19.961 m3
3.23 Ván khuôn cột 2.846 100m2
3.24 Ván khuôn xà dầm, giằng 3.4213 100m2

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Yên Đồng như sau:

  • Có quan hệ với 50 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,17 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 1,67%, Xây lắp 90,00%, Tư vấn 8,33%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 199.205.666.883 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 194.117.517.000 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 2,55%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 10

Video Huong dan su dung dauthau.info

Hỗ trợ và báo lỗi

Hỗ trợ
Bạn cần hỗ trợ gì?
Báo cáo lỗi
Dữ liệu trên trang có lỗi? Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện ra gói thầu và KHLCNT chưa đáp ứng quy định về đấu thầu qua mạng nhưng DauThau.info cảnh báo lỗi hoặc cảnh báo sai.
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 6325 dự án đang đợi nhà thầu
  • 89 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 129 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 18526 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 30868 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây