Quy định về nhân sự chủ chốt trong đấu thầu

Thứ ba - 16/01/2024 14:52
Yêu cầu về nhân sự chủ chốt là nội dung quan trọng trong đấu thầu, cụ thể là trong hồ sơ mời thầu. Tùy theo từng gói thầu cụ thể, hồ sơ mời thầu sẽ có những quy định khác nhau về nhân sự chủ chốt. Nhà thầu tham khảo ngay bài viết dưới đây của DauThau.info để có thêm kiến thức, hỗ trợ cho quá trình nghiên cứu hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ dự thầu!
Quy định về nhân sự chủ chốt trong đấu thầu
Quy định về nhân sự chủ chốt trong đấu thầu

Nhân sự chủ chốt trong đấu thầu là gì?

Có thể hiểu một cách đơn giản, nhân sự chủ chốt trong đấu thầu là những cá nhân, nhân sự của doanh nghiệp hoặc nhân sự huy động, đáp ứng đầy đủ về trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, bằng cấp… mà hồ sơ mời thầu đưa ra. Nhân sự chủ chốt thường là những lao động có trình độ tay nghề cao hoặc nhân sự kinh nghiệm trong lĩnh vực đặc thù. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để bên mời thầu đánh giá năng lực nhà thầu, để nhà thầu có cơ hội thắng thầu cao hơn so với đối thủ.

Quy định về nhân sự chủ chốt trong đấu thầu

Dưới đây là quy định về nhân sự chủ chốt cho từng loại gói thầu: Xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn. Mời các bạn cùng tham khảo!

Nhân sự chủ chốt trong đấu thầu
Hình 1: Quy định về nhân sự chủ chốt trong đấu thầu

1. Quy định về nhân sự chủ chốt đối với gói thầu xây lắp

Theo quy định tại mục 2.2, Chương 3 - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, Mẫu số 1A, ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ KH&ĐT, quy định về nhân sự chủ chốt với gói thầu xây lắp như sau:

a) Nhân sự chủ chốt

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà chủ đầu tư đưa ra yêu cầu về nhân sự chủ chốt trong E-HSMT cho phù hợp. E-HSMT không được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các vị trí mà pháp luật về xây dựng không có yêu cầu về tiêu chuẩn đối với chức danh đó hoặc các vị trí kỹ thuật thông thường, công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông.

Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 06A, 06B và 06C Chương IV. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung nhân sự chủ chốt để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi nhân sự không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. 

2. Quy định về nhân sự chủ chốt đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

Theo quy định tại mục 2.2, Chương 3 - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, Mẫu số 2A, ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ KH&ĐT, quy định về nhân sự chủ chốt với gói thầu mua sắm hàng hóa như sau:

2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: 

Không được yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt đối với phần công việc cung cấp hàng hóa. Đối với hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, không đòi hỏi nhân sự thực hiện dịch vụ liên quan (như: lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ…) phải có trình độ cao thì không yêu cầu về nhân sự chủ chốt. Chỉ được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các dịch vụ liên quan có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đảm nhận.

Trường hợp E-HSMT yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động các nhân sự chủ chốt đã đề xuất. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 06A, 06B, 06C Chương IV. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung nhân sự chủ chốt để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi nhân sự không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. 

3. Quy định về nhân sự chủ chốt đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn

Theo quy định tại mục 2.2, Chương 3 - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, Mẫu số 3A, ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ KH&ĐT, quy định về nhân sự chủ chốt với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn như sau:

2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt và thiết bị chủ yếu:

a) Yêu cầu về nhân sự chủ chốt:

Không yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn không đòi hỏi nhân sự có chuyên môn cao, trừ trường hợp cần lao động có trình độ cao, lao động lành nghề thực hiện công việc đặc thù. Trường hợp dịch vụ phi tư vấn có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có trình độ cao, lao động lành nghề, nhiều kinh nghiệm đảm nhận thì có thể đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt để thực hiện các công việc đặc thù, phức tạp này. Ngoài ra, không yêu cầu nhân sự chủ chốt là lao động phổ thông đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn. 

Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động các nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu E-HSMT. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, Bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung nhân sự chủ chốt để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi nhân sự không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại.

4. Quy định về nhân sự chủ chốt đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Theo quy định tại mục 2.2, Chương 3 - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, Mẫu số 4A, ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ KH&ĐT, quy định về nhân sự chủ chốt với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn như sau:

2.2 Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cần đảm bảo các yêu cầu sau:

  • Tổng điểm cho các nội dung năng lực, kinh nghiệm, giải pháp và phương pháp luận là 100%
  • Đối với tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: chỉ đưa các tiêu chuẩn đánh giá về trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm trên cơ sở phù hợp với vị trí công việc của mỗi nhân sự chủ chốt mà không đưa tiêu chuẩn đánh giá đối với nhân sự khác.

Làm sao để kê khai nhân sự chủ chốt trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia?

Bước 1: Người sử dụng đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: https://muasamcong.mpi.gov.vn => Chọn Trang cá nhânThông tin nhà thầu (1) ⇒ Chọn Tạo hồ sơ năng lực (2).

tạo hồ sơ năng lực
Hình 2: Tạo hồ sơ năng lực

Bước 2: Tại trang Thông tin chung nhà thầu, nhà đầu tư ⇒ chọn Nhân sự chủ chốt ⇒ chọn Thêm nhân sự của công ty hoặc Nhân sự thuê ngoài và điền vào đầy đủ thông tin. 

nhân sự chủ chốt
Hình 3: Điền thông tin nhân sự chủ chốt

THAM KHẢO: Hướng dẫn tạo hồ sơ năng lực nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

Mỗi loại gói thầu sẽ có những quy định khác nhau về nhân sự chủ chốt, chính vì vậy nhà thầu cần nắm những quy định trên để quá trình tìm hiểu, nghiên cứu hồ sơ mời thầu và xây dựng hồ sơ dự thầu được dễ dàng hơn. 

Nếu có thắc mắc về các vấn đề liên quan đến nhân sự chủ chốt nói riêng hoặc đấu thầu nói chung, có thể tham khảo thêm tại chuyên mục Tin tức của DauThau.info hoặc liên hệ với DauThau.info để được hỗ trợ!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 2130 dự án đang đợi nhà thầu
  • 77 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 103 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 5192 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 10873 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây