[VIDEO] Hướng dẫn chi tiết cập nhật dữ liệu dự án, KHLCNT gói thầu chi thường xuyên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia eGP mới

Thứ sáu - 02/12/2022 12:39
Quy trình các bước xác nhận dữ liệu chuyển đổi của các gói thầu trong phạm vi và ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu, cập nhật dữ liệu chuyển đổi đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu chi thường xuyên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia eGP mới.
Hướng dẫn cập nhật dữ liệu chuyển đổi KHLCNT gói thầu chi thường xuyên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia eGP mới
Hướng dẫn cập nhật dữ liệu chuyển đổi KHLCNT gói thầu chi thường xuyên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia eGP mới

CLICK HERE to view in English 

Về việc chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mạng đấu thầu quốc gia eGP mới

Có hai thông tin được chuyển đổi từ hệ thống cũ sang hệ thống mạng đấu thầu quốc gia eGP mới của phân hệ dữ liệu điện tử, bao gồm dữ liệu dự án và dữ liệu về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
 • Đối với dữ liệu dự án, thì sẽ thực hiện chuyển đổi các dự án có trạng thái đã đăng tải và có kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã liên kết từ hệ thống cũ sang hệ thống mới.
 • Đối với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) sẽ thực hiện chuyển đổi các kế hoạch lựa chọn nhà thầu có trạng thái đã đăng tải trước thời điểm ngày 16/9/2022 của các gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, chào hàng cạnh tranh rút gọn. Trường hợp mà gói thầu của mình là gói thầu chi đầu tư, bên mời thầu phải thực hiện gắn mã định danh của chủ đầu tư để tiếp tục thực hiện gói thầu đó ở trên hệ thống mới.

Các thông tin không được chuyển đổi bao gồm: Các giới thiệu về thông báo mời thầu, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời quan tâm, các hồ sơ dự thầu và các dữ liệu liên quan đến làn rõ, gia hạn, kết quả mở thầu, danh sách nhà thầu đạt kỹ thuật, kết quả đấu thầu và hủy thầu.

Quy trình chuyển đổi chung đối với dữ liệu chuyển đổi kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi thường xuyên

Quy trình chuyển đổi chung đối với dữ liệu chuyển đổi kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi thường xuyên
Quy trình chuyển đổi chung đối với dữ liệu chuyển đổi kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi thường xuyên

Đối với dữ liệu chuyển đổi kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi thường xuyên, thì người thực hiện sẽ là do bên mời thầu thực hiện và xác nhận thông tin chuyển đổi này. Quy trình như sau:

Bước 1: Bên mời thầu sẽ thực hiện đăng nhập vào hệ thống với vai trò là bên mời thầu

Bước 2: Sau đó chọn phân hệ đấu thầu điện tử. 

Bước 3: Chọn menu lựa chọn nhà thầu, cập nhật, xác nhận kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Bước 4: Thực hiện tìm kiếm kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần chuyển đổi chuẩn. 

Bước 5: Xác nhận kiểm tra dữ liệu chuyển đổi. 

 • Trường hợp dữ liệu là chính xác thì thực hiện nhấn nút hoàn thành xác nhận bổ sung, sau khi xác nhận bổ sung xong thì sẽ hoàn tất quy trình.

 • Trường hợp dữ liệu chuyển đổi bị sai thì thực hiện liên hệ với hotline của hệ thống.

Lưu ý: Đối với các gói thầu đã thực hiện trên hệ thống cũ thì bên mời thầu vẫn tiếp tục thực hiện các mẫu xác nhận như bình thường. Nhưng khi tổ chức lựa chọn nhà thầu thì lưu ý chọn đúng gói thầu chưa được phát hành để tiếp tục thực hiện trên hệ thống mới.


Các bước thực hiện chuyển đổi thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với dữ liệu chuyển đổi kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi thường xuyên

Bước 1: Người sử dụng truy cập vào hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: https://muasamcong.mpi.gov.vn/ và thực hiện đăng nhập với tài khoản định danh của bên mời thầu.

Bước 2: Sau khi thực hiện đăng nhập với vai trò bên mời thầu, tại giao diện cổng thông tin của hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, người sử dụng chọn phân hệ đấu thầu điện tử

Tại góc bên phải màn hình sẽ là thông tin về tài khoản và vai trò, ở đây bạn có thể thực hiện đổi vai trò nếu muốn thực hiện các chức năng khác. Với vai trò là bên mời thầu, bạn thực hiện chọn là bên mời thầu. 

Bước 3: Ở menu bên trái sẽ có phân hệ e-Bidding, gồm chức năng lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư. Chúng ta đang thực hiện chức năng lựa chọn nhà thầu, bấm vào “lựa chọn nhà thầu”, sau đó chọn vào chức năng “Cập nhật xác nhận kế hoạch lựa chọn nhà thầu”

Tại đây màn hình hiển thị tất cả các kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi thường xuyên đã được chuyển đổi từ hệ thống cũ sang hệ thống mới. Ở đây sẽ có chức năng tìm kiếm được theo mã kế hoạch hoặc tên kế hoạch. 

Thông tin hiển thị ở bảng kết quả tìm kiếm này sẽ bao gồm thông tin mã kế hoạch LCNT, tên kế hoạch, phân loại kế hoạch... Ở phần trạng thái xác nhận, trường hợp là dữ liệu chuyển đổi của kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi thường xuyên thì hiển thị ở trạng thái Chưa xác nhận. 

Các bước thực hiện chuyển đổi thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với dữ liệu chuyển đổi kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi thường xuyên
Bảng kết quả tìm kiếm các kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bước 4: Để xác nhận dữ liệu cho một Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) chi thường xuyên bạn tiếp tục tiến hành như sau: 

Bạn chọn một KHLCNT chi thường xuyên đang ở trạng thái chưa xác nhận, click vào nút sửa ở cột thao tác. Khi đó màn hình hiển thị thông tin chung của kế hoạch. 

Bạn tiến hành kiểm tra thông tin chung và thông tin của gói thầu của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xem đã chính xác hay chưa. 

 • Trường hợp thông tin ở đây không chính xác thì bạn thực hiện liên hệ với hotline của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: 19006126. 

 • Trường hợp dữ liệu thông tin là chính xác, bạn thực hiện nhấn nút Hoàn thành xác nhận bổ sung để xác nhận kế hoạch lựa chọn nhà thầu là đúng và chọn “Có" khi hệ thống hỏi “Bạn có chắc chắn hoàn thành xác nhận thông tin hay không".

Sau đó hệ thống sẽ hiển thị trạng thái đã cập nhật thông tin lựa chọn nhà thầu thành công. Trạng thái của KHLCNT này trong bảng sẽ được hiển thị là trạng thái “Đã được bên mời thầu xác nhận”. 

Như vậy DauThau.info đã hướng dẫn bạn thực hiện cập nhật dữ liệu chuyển đổi KHLCNT gói thầu chi thường xuyên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia eGP mới. Ngay sau khi hoàn tất các việc ở trên, đừng quên đăng ký sử dụng phần mềm "săn" thông tin thầu - DauThau.info để có thể nhận được thông tin thầu phù hợp cho doanh nghiệp. 

DauThau.info sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin cũng như hướng dẫn để bên mời thầu/ nhà thầu tham gia đấu thầu trên Hệ thống e-GP mới một cách dễ dàng nhất trong các bài viết tiếp theo. Ngoài ra nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc hãy liên hệ ngay với DauThau.info qua:

Tác giả: Thuy Nguyen

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video Huong dan su dung dauthau.info
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Mã TBMT: IB2400094751-00
Đóng thầu: 08:00 11/05/24
Công bố: 13:41 23/04/24
Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình
Mã TBMT: IB2400057447-00
Đóng thầu: 07:30 04/05/24
Công bố: 13:39 23/04/24
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình
Mã TBMT: IB2400092811-00
Đóng thầu: 08:00 02/05/24
Công bố: 13:38 23/04/24
Thống kê
 • 5136 dự án đang đợi nhà thầu
 • 657 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1384 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 14173 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 26742 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây