Tổng hợp những thao tác và lưu ý khi sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

Thứ tư, 21 Tháng Chín 2022 10:23 SA
Bài viết này DauThau.info sẽ tổng hợp toàn bộ những thao tác chính và lưu ý khi sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới, bao gồm hướng dẫn cài đặt eGP Agent phiên bản mới, các bước chuyển đổi thông tin tài khoản và dữ liệu thầu và hướng dẫn cách sử dụng chứng thư số.
Tổng hợp những thao tác chính và lưu ý khi sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới
Tổng hợp những thao tác chính và lưu ý khi sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

Mục Lục
I. Hướng dẫn cài đặt Agent

1. Hướng dẫn gỡ cài đặt Agent cũ
2. Hướng dẫn cài đặt Agent mới
3. Các lưu ý khi cài đặt Agent
II. Chuyển đổi thông tin tài khoản và dữ liệu đấu thầu
III. Hướng dẫn sử dụng Chứng thư số
1. Hướng dẫn mua Chứng thư số
2. Hướng dẫn đăng ký chứng thư số trên Hệ thố eGP mới 
3. Lưu Ý khi cài đặt chứng thư số 

I. Hướng dẫn cài đặt Agent

Tổng hợp những thao tác và lưu ý khi sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới
Hướng dẫn cài đặt Agent

Để sử dụng các chức năng trên Hệ thống e-GP mới, người dùng cần thực hiện cài đặt Agent mới. Với các trường hợp đã cài đặt Agent trước ngày 16/9/2022 cần thực hiện gỡ Agent cũ và cài đặt Agent mới. Cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn gỡ cài đặt Agent cũ

- Bước 1: Mở Windows Setting của máy tính và chọn Apps (Ứng dụng)

- Bước 2: Tìm kiếm EGP-AGENT phiên bản cũ

- Bước 3: Chọn Uninstall để gỡ cài đặt

- Bước 4: Xóa thư mục chứa Agent tại ổ cài Win (Thường là ổ C) của máy tính

2. Hướng dẫn cài đặt Agent mới

- Bước 1: Truy cập Hệ thống e-GP mới tại địa chỉ: https://muasamcong.mpi.gov.vn

- Bước 2: Truy cập menu mục Hỗ trợ, chọn Hướng dẫn sử dụng

- Bước 3: Thực hiện tải file có tên Phần mềm VNEGP Client Agent tại Danh sách các phần mềm VNEGP Client Agent

- Bước 4: Đơn vị mở file đã tải và thực hiện cài đặt theo hướng dẫn của phần mềm

3. Các lưu ý khi cài đặt Agent

Agent sẽ không tự động kích hoạt mà đơn vị cần thực hiện kích hoạt thủ công (bằng cách chọn mở biểu tượng Agent - hình con hạc màu đỏ trên màn hình máy tính) sau khi cài đặt và sau khi khởi động lại máy tính nếu cần sử dụng. Khi thực hiện các thao tác liên quan tới upload, download file hoặc liên quan tới chứng thư số, ký số, đơn vị cần chú ý bật Agent để thực hiện các chức năng này.

Tài liệu hướng dẫn cài đặt chi tiết truy cập tại: https://dauthau.asia/news/tu-lieu-cho-nha-thau/huong-dan-cai-dat-moi-truong-cho-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-moi-675.html

Trở lại Mục lục

II. Chuyển đổi thông tin tài khoản và dữ liệu đấu thầu

Tổng hợp những thao tác và lưu ý khi sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới (1)
Chuyển đổi thông tin tài khoản và dữ liệu đấu thầu

Đối với các đơn vị CHƯA thực hiện chuyển đổi, cập nhật thông tin tài khoản từ Hệ thống e-GP cũ sang Hệ thống e-GP mới cần hoàn thành xác nhận, cập nhật thông tin tài khoản.

Người dùng chuyển đổi theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Truy cập Hệ thống e-GP mới tại địa chỉ: https://muasamcong.mpi.gov.vn

- Bước 2: Chọn Đăng nhập

- Bước 3: Thực hiện điền thông tin username (tài khoản) và password (mật khẩu)

- Bước 4: Chọn Đăng nhập

- Bước 5: Điền mã OTP được gửi về địa chỉ email đã đăng ký và chọn Đăng nhập

- Bước 6: Kiểm tra vai trò được tích chọn trên màn hình

+ Nếu chính xác chọn Tiếp tục

+ Nếu chưa chính xác liên hệ tổng đài 1900 6126 hoặc email [email protected] để được hỗ trợ

- Bước 7: Kiểm tra thông tin tài khoản được chuyển đổi. Nhập bổ sung hoặc chỉnh sửa dữ liệu

Lưu ý:

  • Nhập đầy đủ các trường có dấu (*)
  • Đối với tài khoản có dữ liệu Mã số thuế/số đăng ký kinh doanh, hệ thống hỗ trợ cập nhật và hiển thị dữ liệu mới nhất từ Hệ thống Đăng ký Kinh doanh bằng cách chọn Kiểm tra trên màn hình

- Bước 8: Chọn Lưu

Lưu ý: Đối với tài khoản có dữ liệu Mã số thuế/số đăng ký kinh doanh, hệ thống tự động cập nhật dữ liệu mới nhất lấy từ Hệ thống Đăng ký Kinh doanh trường hợp NSD không chọn Kiểm tra

- Bước 9: Nhập mã xác thực được gửi đến email đã nhập tại mục Người nhận thông báo. Sau đó chọn Gửi.

- Bước 10: Chọn Xuất PDF để in phiếu yêu cầu. Sau đó ký và đóng dấu và scan đính kèm

- Bước 11: Đính kèm tệp Phiếu yêu cầu và các giấy tờ khác chứng minh thông tin cập nhật. Chọn Lưu hoặc chọn Gửi.

Trong vòng 2 ngày làm việc, yêu cầu sẽ được xem xét và phê duyệt. Yêu cầu sau khi được phê duyệt tài khoản sẽ được thông báo qua email gửi tới Người nhận thông báo và Người đại diện pháp luật.

Chi tiết hướng dẫn tham khảo tại: https://dauthau.asia/news/tu-lieu-cho-nha-thau/huong-dan-chuyen-doi-tai-khoan-cap-nhat-thong-tin-tren-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-moi-681.html 

Trở lại Mục lục

III. Hướng dẫn sử dụng Chứng thư số

Tổng hợp những thao tác và lưu ý khi sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới (2)
Hướng dẫn sử dụng Chứng thư số

Các đơn vị phải sử dụng Chứng thư số công cộng để xác thực thông tin đối với các nghiệp vụ lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư trên Hệ thống e-GP mới. Chứng thư số công cộng sử dụng trên Hệ thống e-GP mới khác với Chứng thư số chuyên dùng được sử dụng trên Hệ thống e-GP cũ.

Đơn vị chủ động trong việc quản lý, đăng ký Chứng thư số theo đặc thù tổ chức hoạt động của đơn vị để đảm bảo nghiệp vụ đấu thầu trên hệ thống (có thể mua Chứng thư số mới hoặc sử dụng Chứng thư số đã/đang sử dụng cho các hệ thống khác như: khai thuế điện tử, khai hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử, khai báo thống kê điện tử,…).

1. Hướng dẫn mua Chứng thư số

Nếu các đơn vị chưa có hoặc muốn mua thêm Chứng thư số công cộng để sử dụng trên Hệ thống e-GP mới, các đơn vị liên hệ nhà cung cấp Chứng thư số công cộng hiện tại của đơn vị hoặc 1 trong những nhà cung cấp Chứng thư số công cộng (Danh sách xem tại: https://neac.gov.vn/vi/ca-cong-cong/) để mua Chứng thư số.

Lưu ý: Chứng thư số dùng để sử dụng trên Hệ thống e-GP mới là Chứng thư số của tổ chức, không phải Chứng thư số cá nhân.

2. Hướng dẫn đăng ký Chứng thư số trên Hệ thống e-GP mới

- Bước 1: Đăng nhập hệ thống

- Bước 2: Chọn biểu tượng bên cạnh Mã định danh góc phải phía trên màn hình. Sau đó chọn Trang cá nhân

- Bước 3: Chọn Đăng ký chứng thư số tại cây thư mục bên trái

- Bước 4: Chọn nút Đăng ký chứng thư số

- Bước 5: Chọn chứng thư số mà đơn vị muốn đăng ký (Lưu ý: Đơn vị cần cắm USB token để hệ thống tìm thấy Chứng thư số cần đăng ký đó) và chọn Lưu

3. Lưu ý khi cài đặt Chứng thư số 

- Đơn vị cần cài đặt Drive cho Chứng thư số trong lần đầu cắm USB Token vào máy tính

- Người dùng cần cài đặt và khởi động ứng dụng Agent khi đăng ký chứng thư số

- Một tài khoản tham gia chỉ được đăng ký 1 Chứng thư số. Trường hợp đơn vị đã đăng ký Chứng thư số trước đó và muốn cập nhật Chứng thư số, vui lòng chọn lại Chứng thư số mới được ghi nhận từ USB Token đã kết nối với máy tính. Các tài khoản tham gia và tài khoản nghiệp vụ do chính tài khoản đó tạo có thể đăng ký sử dụng chung 1 Chứng thư số bằng chức năng gán chứng thư số tại màn hình Tạo/Sửa tài khoản nghiệp vụ. Tham khảo tài liệu hướng dẫn tại Tài liệu Hướng dẫn Tạo tài khoản nghiệp vụ.

- Thay đổi Chứng thứ số: Trường hợp BMT/CĐT có gói thầu chưa mở thầu nhưng cần thay đổi Chứng thư số thì những gói thầu chưa mở thầu không thể mở được bằng Chứng thư số mới. Vì vậy, BMT/CĐT phải đảm bảo tất cả các gói thầu được mở thầu thành công trước khi thay đổi Chứng thư số

Tài liệu hướng dẫn cài đặt chi tiết, đơn vị truy cập tại: https://dauthau.asia/news/blog/giai-dap-thac-mac-ve-cts-cong-cong-su-dung-cho-he-thong-mang-dtqg-moi-727.html 

Trở lại Mục lục

Như vậy DauThau.info đã  bạn tổng hợp những thao tác và lưu ý khi sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin cũng như hướng dẫn để bên mời thầu/ nhà thầu tham gia đấu thầu trên Hệ thống e-GP mới một cách dễ dàng nhất trong các bài viết tiếp theo. 

Lưu ý: Các thao tác trên mới chỉ là điều kiện cần để có thể tham gia đấu thầu qua mạng, bạn vẫn cần thêm phần mềm khác để hỗ trợ việc tham gia đấu thầu. Ngay sau khi hoàn tất các việc ở trên, đừng quên đăng ký sử dụng phần mềm "săn" thông tin thầu - DauThau.info để có thể nhận được thông tin thầu phù hợp cho doanh nghiệp. 

Ngoài ra nếu bạn có bất kỳ thắc mắc về việc sử dụng phần mềm hãy liên hệ ngay với DauThau.info qua:

 

Tác giả: Thuy Nguyen

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

aztest thi nang bac nang luong quang cao
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Quản lý, vận hành trong thời gian 03 năm
Mã TBMT: IB2400225971-00
Đóng thầu: 11:00 01/08/24
Công bố: 10:33 14/07/24
Xây lắp
Mã TBMT: IB2400225651-00
Đóng thầu: 07:38 20/07/24
Công bố: 10:30 14/07/24
(25-VT-2244/24-XL-DA-TTH )Vật tư chính phục vụ thi công đấu nối giếng TU-14XP, TU-16 giàn BK TNG
Mã TBMT: IB2400226035-00
Đóng thầu: 09:10 23/07/24
Công bố: 10:19 14/07/24
In Tạp chí 6 tháng cuối năm 2024 và 2 năm 2025, 2026
Mã TBMT: IB2400206348-00
Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH BSAC
Đóng thầu: 11:00 23/07/24
Công bố: 10:19 14/07/24
tháng 7 năm 2024
14
Chủ nhật
tháng 6
9
năm Giáp Thìn
tháng Tân Mùi
ngày Kỷ Mão
giờ Giáp Tý
Tiết Bạch lộ
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1) , Dần (3-5) , Mão (5-7) , Ngọ (11-13) , Mùi (13-15) , Dậu (17-19)

"Dễ phát cáu là nhược điểm rõ rang nhất trong phẩm cách. "

Dante (Ý)

Sự kiện trong nước: Ngày 14-7-1982 một bộ phận quân đội nhân dân Việt...

Thống kê
  • 6368 dự án đang đợi nhà thầu
  • 107 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 168 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 18824 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 30481 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây