Trường hợp nào không cần xếp hạng nhà thầu?

Thứ tư - 07/09/2022 10:57
Xếp hạng nhà thầu là bước quan trọng để lựa chọn nhà thầu đứng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng, vậy trường hợp nào không cần phải xếp hạng nhà thầu? Hãy cùng DauThau.info tìm hiểu vấn đề này với bài viết sau đây nhé
Hình minh họa
Hình minh họa

Xếp hạng nhà thầu là gì?

Xếp hạng nhà thầu là 1 bước quan trọng trong quá trình đấu thầu, bước xếp hạng nhà thầu được thực hiện ngay sau khi Tổ chuyên gia đánh giá chi tiết các hồ sơ dự thầu. Khi đó tùy theo quy định trong hồ sơ mời thầu mà hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ được xếp hạng theo thứ tự tuần tự (thứ nhất, thứ hai, thứ ba ...). Nhà thầu được xếp hạng thứ nhất sẽ được mời đến thương thảo hợp đồng.


Các quy định về xếp hạng nhà thầu

Hiện nay tùy theo mỗi loại gói thầu mà bên mời thầu sẽ đưa ra 1 trong 3 phương pháp xếp hạng nhà thầu trong Hồ sơ mời thầu, đó là:

Phương pháp 1 - Giá thấp nhất: Phương pháp này áp dụng đối với các gói thầu đơn giản, quy mô nhỏ trong đó các đề xuất về kỹ thuật, tài chính, thương mại được coi là cùng một mặt bằng khi đáp ứng các yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu. Đối với các hồ sơ dự thầu đã được đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm thì căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch để so sánh, xếp hạng.

Các nhà thầu được xếp hạng tương ứng theo giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Nhà thầu có giá thấp nhất được xếp thứ nhất.

Phương pháp 2 - Giá đánh giá: Phương pháp này được áp dụng đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu xây lắp, gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn và gói thầu hỗn hợp. Phương pháp này áp dụng đối với gói thầu mà các chi phí quy đổi được trên cùng một mặt bằng về các yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa, công trình. Các yếu tố được quy đổi trên cùng một mặt bằng để xác định giá đánh giá bao gồm: chi phí cần thiết để vận hành, bảo dưỡng và các chi phí khác liên quan đến xuất xứ của hàng hóa, lãi vay, tiến độ, chất lượng của hàng hóa hoặc công trình xây dựng thuộc gói thầu, uy tín của nhà thầu thông qua tiến độ và chất lượng thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và các yếu tố khác.

Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào giá đánh giá để so sánh, xếp hạng. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp thứ nhất.

Công thức xác định giá đánh giá: GĐG = G ± ∆g + ∆ƯĐ

Trong đó:

– G = (giá dự thầu ± giá trị sửa lỗi ± giá trị hiệu chỉnh sai lệch) – giá trị giảm giá (nếu có);
– ∆G là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng của công trình bao gồm:
+ Chi phí vận hành, bảo dưỡng;
+ Chi phí lãi vay (nếu có);
+ Tiến độ;
+ Chất lượng;
+ Các yếu tố khác (nếu có).
– ∆ƯĐ là giá trị phải cộng thêm đối với đối tượng không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 4 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Phương pháp 3 - Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá (Điểm tổng hợp): Phương pháp này áp dụng cho tất cả các gói thầu trừ những gói thầu thực hiện theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào điểm tổng hợp để so sánh, xếp hạng tương ứng. Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất.

Công thức xác định điểm tổng hợp: Điểm tổng hợp = K x Điểm kỹ thuật + G x Điểm giá
Khi áp dụng phương pháp này thì tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải sử dụng phương pháp chấm điểm. Sử dụng thang điểm 100 hoặc 1.000 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật để xác định điểm giá.
Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Tùy theo quy mô, tính chất của từng gói thầu cần xác định tỷ trọng điểm về kỹ thuật và tỷ trọng điểm về giá cho phù hợp bảo đảm tỷ trọng điểm về kỹ thuật cộng với tỷ trọng điểm về giá bằng 100%, trong đó tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) từ 10% đến 15%, tỷ trọng điểm về giá (G) từ 85% đến 90%.

Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2. Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x (100 hoặc 1.000)] / Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.
Bước 3. Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp (đang xét) = K x Điểm kỹ thuật (đang xét) + G x Điểm giá (đang xét)
Trong đó:
- Điểm kỹ thuật (đang xét): Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
- Điểm giá (đang xét): Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về tài chính;
- K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp;
- G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp;
- K + G = 100%. Tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) và về giá (G) phải được xác định cụ thể trong HSMT.

Trường hợp nào thì không cần xếp hạng nhà thầu?

Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự thầu hoặc chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá), điểm tổng hợp (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá), không cần xác định ưu đãi do đó không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.
Lưu ý: Danh sách xếp hạng nhà thầu không cần thẩm định trước khi phê duyệt.

DauThau.info có khả năng phân tích cơ sở dữ liệu lớn trong lĩnh vực đấu thầu, quý độc giả quan tâm có thể đăng ký tải khoản để tìm hiểu miễn phí các mẫu hồ sơ cũng như các kết quả tìm kiến chuyên sâu. Trong quá trình khai thác các thông tin đấu thầu, thông tin liên quan đến chủ đầu tư và nhà thầu hãy sử dụng phần mềm DauThau.info với các gói VIP chuyên sâu hoặc nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc hãy liên hệ ngay với DauThau.info qua:

Tác giả: Son Vu

Bài viết này của DauThau.info được cấp phép theo giấy phép dữ liệu mở Creative Commons CC-BY (cho phép sử dụng toàn quyền nhưng phải ghi công tác giả, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ ban đầu) trừ trường hợp được cấp phép riêng sẽ được ghi rõ trong tài liệu. Sử dụng lại các nguồn từ DauThau.info cần ghi rõ bản quyền!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video Huong dan su dung dauthau.info
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thi công xây dựng công trình
Mã TBMT: IB2400172647-00
Đóng thầu: 14:00 21/06/24
Công bố: 23:35 13/06/24
Gói thầu số 6: Thi công xây dựng
Mã TBMT: IB2400172632-00
Đóng thầu: 08:00 23/06/24
Công bố: 23:21 13/06/24
Thi công xây dựng công trình
Mã TBMT: IB2400172634-00
Đóng thầu: 14:00 21/06/24
Công bố: 23:12 13/06/24
Thống kê
  • 7176 dự án đang đợi nhà thầu
  • 834 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1420 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 19999 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 34335 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây