Những điểm khác biệt của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT mới của Bộ kế hoạch đầu tư về hướng dẫn đấu thầu và các mẫu hồ sơ mời thầu cho năm 2024

Thứ ba - 27/02/2024 08:47
Sau nhiều ngày chờ đợi kể từ khi Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực vào ngày 01/01/2024 thì đến nay Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT thay thế Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT do đã không còn phù hợp với Luật Đấu thầu mới. Bài viết hôm nay DauThau.info sẽ tìm hiểu những nội dung khác biệt của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT so với Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, hãy cùng đón xem bài viết!
Những điểm khác biệt của thông tư 01/2024/TT-BKHĐT
Những điểm khác biệt của thông tư 01/2024/TT-BKHĐT

Thông tư mới về đấu thầu qua mạng năm 2024

Vừa qua vào ngày 15/02/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT (về đấu thầu qua mạng và các mẫu hồ sơ mời thầu) và Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT (về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

Nội dung chính của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và các mẫu hồ sơ đấu thầu, gồm: 

 • Mẫu lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án, dự toán mua sắm theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Luật Đấu thầu 2023;
 • Mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hoá, xây lắp, mua thuốc thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2023 được tổ chức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ.
Chi tiết nội dung Thông tư có thể dowload tại đây:
Nút tải ngay

Những điểm khác biệt của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT 

Xét về tổng thể thì cơ bản nội dung Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT kế thừa nguyên từ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, có thể kể đến 6 điểm mới của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT như sau:
 • Cung cấp các mẫu lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án, dự toán mua sắm.
 • Các mẫu hồ sơ mời thầu, mời sơ tuyển được biên tập và xắp xếp lại hết so với Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.
 • Không còn hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn nữa (?).
 • Trường hợp dự toán của gói thầu được duyệt sau khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và trong quá trình phát hành E-HSMT thì bên mời thầu cập nhật dự toán và đính kèm quyết định phê duyệt dự toán trên Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 05 ngày trước thời điểm đóng thầu Điểm c khoản 2 Điều 18 (Trước đây không quy định 05 ngày nên có nhiều bất cập).
 • Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy (Khoản 1 Điều 25).
 • Hiệu lực thi hành: Một phần thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 mặc dù ngày 15/02/2024 thông tư này mới được ban hành.

Xét về chi tiết thì những nội dung đổi mới của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT so với Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT đó là nằm trong các mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo, những nội dung mới này sẽ được bài viết liệt kê ở phần sau. Đây là những nội dung mới rất quan trọng của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT.

Nội dung mới rất quan trọng của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT

Trong các mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT, nổi bật lên có 06 nội dung rất quan trọng có sự thay đổi so với trước đây, bao gồm các nội dung sau:
 • Giá trị đảm bảo dự thầu dưới 20 triệu thì nhà thầu không cần phải thực hiện theo một hoặc các hình thức thư bảo lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành. Nhà thầu thực hiện cam kết trên webform khi tham dự thầu.
  6 điểm mới quan trọng của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT
 • Nhà thầu không thể tự làm rõ E-HSDT sau thời điểm đóng thầu (Có một thời gian trên Hệ thống có tính năng cho phép nhà thầu tự làm rõ).
 • Ghi rõ những nội dung tài liệu để chứng minh nghĩa vụ thuế gồm 1 trong 2 loại giấy tờ: (i)Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc (ii) Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Và cũng bổ sung rõ khái niệm năm liền kề "Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1)  (Ví dụ: ngày phát hành E-HSMT là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022)."
 • Quy định rõ đối với Hộ kinh doanh khi tham dự thầu thì không đánh giá giá trị tài sản ròng (Vì hộ kinh doanh không có báo cáo tài chính đầy đủ nên trước đây rất lúng túng việc đánh giá khi nhà thầu tham dự với tư cách hộ kinh doanh).
 • Đưa trở lại khái niệm "hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn" trong gói thầu xây lắp mà trước đây Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT đã bỏ cũng gây không ít bức xúc cho nhà thầu.
 • Hướng dẫn rõ hơn đối với hợp đồng tương tự của gói mua sắm hàng hóa mà có nhiều mặt hàng (Nội dung này trước đây cũng gây nhiều tranh luận liên quan đến xác định hợp đồng tương tự).

Bài viết trên DauThau.info đã điểm quan những điểm khác biệt của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT mới do Bộ Kế hoạch & Đầu tư về hướng dẫn đấu thầu và các mẫu hồ sơ mời thầu cho năm 2024 so với các nội dung quy định về đấu thầu trước đây. Những nội dung liệt kê trên có thể còn có những điểm chưa hết, trường hợp có phát hiện thú vị vui lòng bình luận dưới bài viết. Mong rằng bài viết hữu ích cho các nhà thầu và bên mời thầu quan tâm.

Trường hợp cần được hỗ trợ cung cấp các giải pháp phần mềm liên quan đến lĩnh vực đấu thầu, vui lòng liên hệ:

Tác giả: Son Vu

Bài viết này của DauThau.info được cấp phép theo giấy phép dữ liệu mở Creative Commons CC-BY (cho phép sử dụng toàn quyền nhưng phải ghi công tác giả, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ ban đầu) trừ trường hợp được cấp phép riêng sẽ được ghi rõ trong tài liệu. Sử dụng lại các nguồn từ DauThau.info cần ghi rõ bản quyền!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

aztest thi nang bac nang luong quang cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
 • 5664 dự án đang đợi nhà thầu
 • 819 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1497 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 14749 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 28181 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây