Hướng dẫn sử dụng gói X1 - Xuất kết quả đấu thầu ra Excel

Thứ hai - 11/03/2024 20:36
Gói phần mềm X1 - Xuất kết quả đấu thầu ra Excel - dành cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu trích xuất kết quả lựa chọn nhà thầu ra excel phục vụ công việc nghiên cứu, thống kê, tính toán, tìm kiếm các nhà thầu trúng thầu nhiều nhất… Cùng xem ngay bài viết dưới đây để biết cách sử dụng gói phần mềm này nhé!
Hướng dẫn sử dụng gói X1 - Xuất kết quả đấu thầu ra Excel
Hướng dẫn sử dụng gói X1 - Xuất kết quả đấu thầu ra Excel

CLICK HERE to view in English

Video: Hướng dẫn sử dụng gói X1 - Xuất kết quả đấu thầu ra Excel


Quý khách có thể đăng ký gói phần mềm X1 - Xuất kết quả đấu thầu ra Excel với 03 lựa chọn:

 • X1QK - Xuất dữ liệu quá khứ
 • X1HT - Xuất dữ liệu tháng hiện tại
  • Thanh toán duy trì theo tháng
  • Thanh toán duy trì theo năm

Với mỗi lựa chọn sẽ có mức giá khác nhau, ngoài ra, nếu Quý khách đang sử dụng gói VIP1, VIP2 thì sẽ mua được gói X1 với giá ưu đãi hơn. Chi tiết Quý khách có thể xem tại: https://dauthau.asia/page/tinh-nang-bang-gia-goi-x1.html 

1. Hướng dẫn xuất dữ liệu trúng thầu ra file Excel

Để sử dụng tính năng Xuất kết quả đấu thầu ra Excel, Quý khách thực hiện theo các bước như sau:

Quý khách đăng nhập tài khoản phần mềm DauThau.info, tại menu Đấu thầu, bạn chọn Dành cho nhà thầu và chọn Xuất excel kết quả trúng thầu (xem Hình 1)
xuất excel kết quả trúng thầu
Hình 1: Xuất excel kết quả trúng thầu

Nếu bạn đăng ký cả 2 gói phần mềm X1QK và X1HT, hệ thống sẽ hiển thị Phạm vi xuất dữ liệu: toàn bộ thời gian.

phạm vi xuất dữ liệu gói X1QK và X1HT
Hình 2: Phạm vi xuất dữ liệu khi đăng ký cả X1QK và X1HT

Nếu bạn chỉ đăng ký gói X1QK hoặc X1HT thì hệ thống sẽ hiển thị Phạm vi xuất dữ liệu từ XX/YY/ZZZZ trở về trước (đối với gói X1QK) hoặc Phạm vi xuất dữ liệu từ XX/YY/ZZZZ đến thời điểm hiện tại (đối với gói X1HT). Dưới đây là minh họa phạm vi dữ liệu với gói X1QK

phạm vi xuất dữ liệu gói X1QK
Hình 3: Phạm vi xuất dữ liệu đối với gói X1QK

Về cơ bản, cả 2 gói X1QK và X1HT có các tính năng giống nhau, điểm khác với 2 gói phần mềm này là:

 • X1QK chỉ xuất được dữ liệu quá khứ, thời gian sử dụng trong vòng 7 ngày tính từ ngày đăng ký.
 • X1HT chỉ xuất được dữ liệu ở tháng hiện tại, những tháng đã qua thì sẽ không xuất được dữ liệu nữa.
Về số lần xuất dữ liệu, cả 2 gói phần mềm X1QK và X1HT đều được xuất dữ liệu tối đa (xuất dữ liệu bao nhiêu lần cũng được) miễn là trong thời hạn sử dụng của gói phần mềm. 

2. Các kiểu xuất dữ liệu trúng thầu

Hiện tại, DauThau.info hỗ trợ trích xuất dữ liệu trúng thầu theo 06 hình thức: 

2.1. Xuất dữ liệu trúng thầu theo bên mời thầu

Để xuất dữ liệu trúng thầu theo bên mời thầu, bạn chỉ việc chọn tên bên mời thầu (tối đa 3 bên mời thầu) hệ thống sẽ xuất toàn bộ kết quả theo bên mời thầu.

Ví dụ: Bạn xuất dữ liệu trúng thầu của bên mời thầu là Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, kết quả trả về đơn vị này đã công bố 12 kết quả lựa chọn nhà thầu từ ngày 27/02/2024 - 12/03/2024

xuất dữ liệu theo bên mời thầu
Hình 4: Xuất dữ liệu trúng thầu theo bên mời thầu

2.2. Xuất dữ liệu trúng thầu theo tháng

Để xuất dữ liệu trúng thầu theo tháng, bạn chỉ cần chọn tháng/năm cần xuất dữ liệu là xong.

Ví dụ: Bạn xuất dữ liệu trúng thầu trong tháng 3/2024 tại thành phố Hà Nội, kết quả trả về có 1148 gói thầu đã có kết quả lựa chọn nhà thầu trong thời gian này

xuất dữ liệu theo tháng
Hình 5: Xuất dữ liệu trúng thầu theo tháng

2.3. Xuất dữ liệu trúng thầu theo từ khóa

Để xuất dữ liệu trúng thầu theo từ khóa, bạn nhập vào đầy đủ các nội dung cần xuất dữ liệu, cụ thể: 

Nội dung

Mô tả

Từ khóa chính

(Bắt buộc nhập)

Là từ khóa sẽ hiển thị trong kết quả được trả về.

Lưu ý: Đây là trường thông tin bắt buộc phải nhập. Bạn có thể nhập tối đa 5 từ khóa trong ô này, mỗi từ khóa được cách nhau bằng một dấu phẩy “,”.

Nếu nhập vào 05 từ khóa chính thì kết quả xuất dữ liệu là gói thầu có nội dung chứa 1 trong 5 từ khóa được nhập. Ví dụ: Từ khóa chính là A, B, C, D thì kết quả trả về là gói thầu có nội dung chứa A, hoặc B, hoặc C, hoặc D.

Từ khóa bổ sung

(Không bắt buộc nhập)

Từ khóa bổ sung là từ khóa bắt buộc có trong gói thầu. Bạn được sử dụng tối đa 5 từ khóa, cách nhau bởi dấu phẩy (,)

Lưu ý: Nếu nhập vào 05 từ khóa bổ sung thì kết quả xuất dữ liệu là những gói thầu có chứa cả 5 từ khóa được nhập. Ví dụ: Từ khóa bổ sung là A, B, C, D thì kết quả trả về là gói thầu có chứa cả 4 từ khóa A, B, C và D.

Không chứa từ

(Không bắt buộc nhập)

Tất cả các thông tin có từ khóa được nhập ở trường dữ liệu này sẽ không xuất hiện trong các kết quả xuất dữ liệu được trả về. Sử dụng trường này khi mà kết quả xuất dữ liệu có nhiều thông tin không đúng nhu cầu. Số lượng từ khóa tối đa là 5 từ khóa.

Hình thức

(Không bắt buộc nhập)

Là Điện tử hay Trực tiếp, bạn để nguyên nếu muốn xuất dữ liệu theo cả hai

Thời điểm hoàn thành

(Không bắt buộc nhập)

Nhập vào khoảng thời gian hoàn thành của gói thầu cần xuất dữ liệu

Giá trúng thầu từ - Giá trúng thầu đến

(Không bắt buộc nhập)

Nhập vào mốc giá trúng thầu cần xuất dữ liệu

Gói thầu tại tỉnh/thành phố

(Không bắt buộc nhập)

Nhập vào tỉnh/thành phố cần xuất dữ liệu


Ví dụ: Bạn xuất dữ liệu trúng thầu theo từ khóa Xây lắp trong thời gian từ 29/02/2024 - 03/03/2024 tại Hà Nội. Kết quả trả về có 11 gói thầu đã trúng thầu
xuất dữ liệu theo từ khóa
Hình 6: Xuất dữ liệu trúng thầu theo từ khóa

2.4. Xuất dữ liệu trúng thầu theo nhà thầu trúng thầu

Để xuất dữ liệu trúng thầu theo nhà thầu trúng thầu, bạn chọn tên nhà thầu (tối đa 3 nhà thầu) hệ thống sẽ xuất toàn bộ kết quả theo nhà thầu đã trúng thầu.

Ví dụ: Bạn xuất dữ liệu trúng thầu của nhà thầu là Tổng công ty bảo hiểm PVI, kết quả trả về với nhà thầu này có 3.103 gói thầu đã trúng thầu.

xuất dữ liệu theo nhà thầu trúng thầu
Hình 7: Xuất dữ liệu trúng thầu theo nhà thầu trúng thầu

Lưu ý: Hệ thống mặc định sẽ chỉ xuất hàng hóa trúng thầu của nhà thầu được chọn, nếu muốn xuất toàn bộ hàng hóa trúng thầu của nhà thầu thuộc gói thầu, bạn bỏ dấu tick đi. 
 

2.5. Xuất dữ liệu trúng thầu theo tên hàng hóa 

Để xuất dữ liệu trúng thầu theo tên hàng hóa, thuộc danh mục hàng hóa trúng thầu, bạn nhập vào tên hàng hóa cần xuất dữ liệu (tối đa 5 từ khóa) là xong.

Ví dụ: Bạn xuất dữ liệu trúng thầu của hàng hóa là “Máy tính, thiết bị văn phòng” tại Đà Nẵng, kết quả trả về có 426 gói thầu đã trúng thầu.

xuất dữ liệu theo tên hàng hóa trúng thầu
Hình 8: Xuất dữ liệu trúng thầu theo nhà thầu trúng thầu

Lưu ý: Hệ thống mặc định sẽ hiển thị đầy đủ danh sách hàng hóa, nếu bỏ dấu tick, hệ thống sẽ chỉ hiển thị các hàng hóa trùng khớp với từ khóa, còn lại sẽ hiển thị toàn bộ.
 

2.6. Xuất dữ liệu trúng thầu theo danh sách các TBMT

Xuất dữ liệu theo danh sách các TBMT là kiểu xuất dữ liệu mới được DauThau.info bổ sung gần đây, phù hợp với những ai có nhu cầu xuất kết quả đấu thầu của một số gói thầu cụ thể.

Để xuất dữ liệu trúng thầu theo danh sách các TBMT, bạn nhập vào danh sách các số TBMT cần xuất, phân cách nhau bằng một dấu phẩy (,).

Ví dụ: Bạn xuất dữ liệu trúng thầu của các TBMT sau: IB2300383804-00, IB2400030123-00, IB2400030121-00. Kết quả trả về khi dữ liệu đã được xử lý xong và sẵn sàng tải về.

xuất dữ liệu theo danh sách tbmt
Hình 9: Xuất dữ liệu trúng thầu theo nhà thầu trúng thầu

Dưới đây là file dữ liệu mẫu khi xuất kết quả đấu thầu ra Excel: https://drive.google.com/drive/folders/1xcJ0hc5dCBjD4843bXzcCFLYSX4-tKrW?usp=sharing

Lưu ý: Tính năng phần mềm có thể có thay đổi theo thời gian (file excel chứa dữ liệu cũng có thể thay đổi theo thời gian và không nhất thiết còn giống 100% file dữ liệu mẫu).

Trên đây DauThau.info đã hướng dẫn bạn cách sử dụng gói phần mềm X1 - Xuất kết quả đấu thầu ra Excel. Hy vọng với những hướng dẫn, gợi ý trên, bạn sẽ có thể sử dụng gói phần mềm X1 dễ dàng để đạt hiệu quả cao hơn.

Trong quá trình sử dụng gói phần mềm X1, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, có thể liên hệ ngay với DauThau.info để được hỗ trợ kịp thời!

Tác giả: Thanh Hung

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Banner dai - thi trac nghiem dau thau
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
 • 5162 dự án đang đợi nhà thầu
 • 679 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1376 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 14237 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 26893 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây